Het schoolplein ondergaat binnenkort een grote metamorfose
Het schoolplein ondergaat binnenkort een grote metamorfose

Op ontdekkingstocht op het schoolplein

Meer verstopplekken, een wilgentunnel, een voetbalveld en als het even kon ook nog een achtbaan; dat waren een paar van de wensen op het lijstje van de leerlingen van de Prins Mauritsschool voor hun schoolplein.

En een flink aantal van deze wensen gaat binnenkort in vervulling. Want de school wil haar schoolplein aan de Nassaulaan 'Groen maken'. Geen eindeloze rijen stoeptegels met hier en daar speeltoestel, maar een inrichting met veel planten, bomen en natuurlijke materialen.

Ontdekkingstocht
Het moet een plek worden waar kinderen op ontdekkingstocht kunnen, volgens directeur Patrick Vogelaar. "We willen een verschil maken voor de kinderen", zegt hij. "Nu is er weinig groen en daarom ook weinig te ontdekken aan geuren en kleuren. Het lijkt ons leuk als de kinderen straks eens naar een insect kijken of aan een plant ruiken." Het groene plein moet niet alleen het welbevinden van de kinderen verbeteren, maar ook de wijk mooier maken. "Wat betreft groen is de Wippolder misschien wel de minst aantrekkelijke wijk. Door ons schoolplein op te knappen, krijgt de hele wijk meer uitstraling."

Publieke functie
Niet alleen de eigen leerlingen, ook de buurtkinderen moeten van het nieuwe plein kunnen profiteren. Op schooldagen is schoolplein namelijk vrij toegankelijk, ook buiten schooltijd. Behalve de sociale functie moet het schoolplein ook een steentje gaan bijdragen aan het milieu. Bijna al het regenwater loopt momenteel vanaf het dak en de bestrating direct het riool in. Met slimme oplossingen, zoals een sedumdak op de fietsenstalling, waterberging in bassins en loskoppeling van regenpijpen, zal op het nieuwe plein het water op duurzame wijze 'gebufferd' gaan worden.

Actiedag
16 mei zal een speciale actiemiddag plaatsvinden bij de school, waarbij een maquette van het ontwerp wordt onthuld. Martin Flokstra, ouder van een van de schoolkinderen, is als enthousiasteling betrokken bij het ontwerp van het plein. "Dat maakt het extra bijzonder, dat een projectgroep van ouders en leerkrachten het nieuwe plein zelf ontworpen heeft. We hebben geen professional ingehuurd en gezegd 'ontwerp maar wat'. We wilden het graag voor en met de buurt doen. Natuurlijk hebben we wel advies ingewonnen, zodat ons ontwerp ook haalbaar zou zijn." Het herinrichten van een schoolplein heeft meer voeten in de aarde dan van tevoren bedacht, zegt Martin. "Je moet afwegingen maken als 'hebben we zin om straks de school een keer extra te vegen' vanwege al het zand op het schoolplein, en 'vinden ouders het 't waard als hun kind een keer met een zwarte broek thuiskomt'. Alle wensen van de kinderen en onze afwegingen bij elkaar genomen, hebben wedit ontwerp gemaakt."

Sponsoring
Voor dat prachtige ontwerp is echter wel geld nodig. Daarom verkopen de kinderen 'stukjes plein' aan iedereen die wilt helpen het plein te realiseren. Met de gekochte bonnetjes kunnen vervolgens prijzen gewonnen worden tijdens een loterij op de actiedag. De school is naarstig op zoek naar meer vrijwilligers, bedrijven en instellingen die mee willen helpen. Voor meer info kunt u contact opnemen met directeur Patrick Vogelaar: telefoon 015 256 82 51.

Meer berichten
 
CustomHtml_1