Met containers is de Tec Factory flexibel in te richten. (Foto: PR)
Met containers is de Tec Factory flexibel in te richten. (Foto: PR)

The Tec Factory gaat maakindustrie in Delft stimuleren

In oktober opent in Delft The Tec Factory. Een 'state of the art' maakfaciliteit waar kennisinstellingen, bedrijven en overheden samenwerken aan technische innovaties.

Door Esdor van Elten

"Dit is een unieke mogelijkheid om maakindustrie naar Delft te halen of te behouden", vindt oud-raadslid Peter de Vreede. Samen met de huidige manager van de TU Dreamhall, Frans van der Meijden is hij initiatiefnemer van The Tec Factory. De Vreede is adviseur bij SSR Mainports, één van de 15 fieldlabs binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. SSR Mainports helpt bij het invullen van de 'Roadmap Next Economy', een lange termijnvisie die de regionale economie toekomstbestendig moet maken. Dat betekent onder meer werken aan innovatie, schone energie en een circulaire economie.

Van tekst naar praktijk
"Die Roadmap is ambitieus en goed, maar het blijft tekst", aldus Peter de Vreede. "De kunst is om iets tastbaars te creëren. Zo ontstaan er als invulling van de roadmap zogenaamde 'belevings- en expertisecentra', zoals Beleef & Expertise Centrum Circulaire Economie (BECCE), een initiatief samen met de gemeente Brielle en Dutch Digital Experience Center (D2DEC), een initiatief van Nederlandse bedrijven met internationale ervaring op gebied van communicatie en logistiek. In oktober opent er zo'n belevings- en expertisecentrum in Delft, The Tec Factory: "een open maakfaciliteit". "Eén van de zaken waarin we in deze regio en met name in Delft een achterstand hebben opgelopen is de maakindustrie", legt De Vreede uit. "Van oudsher hebben we die hier wel gehad. Dat willen we nieuw leven inblazen." Maar wel op een moderne manier, benadrukt hij: "de oude maakindustrie krijg je niet terug. Wat nu succesvol is zijn de niches en de hoogwaardige technologie."

De baby moet er uit
Delft heeft wat dat betreft goede uitgangspunten. Het wemelt in de Prinsenstad van startups en zogenaamde 'incubators', plekken waar startups in een beschermde omgeving kunnen groeien. Plekken zoals Radex, Yes Delft en Buccaneer. "Prima initiatieven", vindt De Vreede. "Maar er ontbreekt iets. Om te beginnen is een incubator precies dat: een couveuse. Goed voor de begintijd, maar uiteindelijk moet 'het kind' er wel uit. En dan zie je vaak dat het bedrijf verdwijnt uit Delft. Waarom? Eén van de redenen is dat we hier te weinig maakfaciliteiten hebben. En wàt er is: de Dreamhall, gefaciliteerd door de TU, is slechts beperkt tot studententeams zoals bijvoorbeeld het NUON solar team. Terwijl er ook andere teams zijn die initiatieven ontplooien en ook (kleine) bedrijven interesse tonen. Maar die kunnen dus nergens terecht."

Containerconcept
Daar moet The Tec Factory een oplossing voor gaan bieden. "The Tec Factory wordt een state of the art faciliteit met de modernste machines. De beoogde locatie: de Schiehallen. Hier kunnen studententeams, startups en bedrijven uit het MKB gezamenlijk gebruik maken van het machinepark. Het complex wordt opgedeeld in drie 'spaces': de Maker Space, het machinepark vormt het hart van The Tec Factory. Daarnaast is er een Community Space: ontmoetings- en vergaderzalen, congres- en demonstratieruimtes voor vrije en open ontmoeting tussen gebruikers. Want juist door interactie tussen teams en mensen, tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid, ontstaan nieuwe ideeën en initiatieven. Naast deze gemeenschappelijke 'spaces' is er de Rental Space; iedere deelnemer aan Tec Factory kan zijn eigen plek inrichten op een gehuurde kavel. Iedere kavel is gebaseerd op de grootte van een 40-voet zeecontainer. Afhankelijk van de benodigde ruimte kan de huurder door middel van een of meerdere zeecontainers een werkplaats of kantoor naar persoonlijke wens en noodzaak inrichten. Goedkoop, flexibel en praktisch. En, net als het machinepark, 24 uur per dag en zeven dagen per week toegankelijk. De huurders van de Rental Space zorgen ook voor de nodige financiering, want hoewel de totstandkoming van The Tec Factory voor een niet onaanzienlijk deel door sponsoring mogelijk wordt, is het wel de bedoeling dat het initiatief haar eigen broek op kan houden.

Wonen en maken
De Schiehallen zijn nog maar een begin als het aan De Vreede ligt. Ze zullen immers binnen afzienbare tijd gesloopt worden. Over een paar jaar hoopt De Vreede dan ook dat The Tec Factory in nieuwbouw gehuisvest kan gaan worden: "onze visie is om dit te combineren met startup huurappartementen met name voor studenten en afgestudeerden. Zo ontstaat er een levendige community waarin ideeën de ruimte kunnen krijgen."
Meer weten? Kijk dan eens op www.ssrmainports.com.

Meer berichten