Vandaag heeft wethouder Lennart Harpe de eerste flyer over tiny houses in Delft overhandigd aan Pieter van de Ven en Alieke Hoetmer die graag samen een tiny house willen gaan bouwen.
Vandaag heeft wethouder Lennart Harpe de eerste flyer over tiny houses in Delft overhandigd aan Pieter van de Ven en Alieke Hoetmer die graag samen een tiny house willen gaan bouwen.

Gemeente biedt ruimte aan Tiny houses in Delft

Algemeen

De gemeente Delft krijgt regelmatig vragen van mensen die op zoek zijn naar een plek voor het bouwen of plaatsen van een klein huisje in Delft. Die mogelijkheid wil Delft hen graag bieden.

Daarom stelt de gemeente voor een periode van 5 tot 10 jaar de kavel aan de Vulcanusweg 295-305 beschikbaar voor meerdere tiny houses. Om op deze plek tiny houses te mogen bouwen start de gemeente een bestemmingsplanprocedure.

Experimenteel en uitdagend
Het project moet iets gaan toevoegen aan de stad. Daarom is een van de eisen dat de tiny houses een experimenteel en duurzaam karakter hebben. Dat kan bouwtechnisch zijn (bijvoorbeeld een origineel, slim ontwerp) maar ook sociaal (bijvoorbeeld een community met een collectief energiesysteem). Hiermee moet het project meer opleveren dan alleen invulling van een tijdelijke bestemming én dat er initiatiefnemers komen te wonen die oprecht kiezen voor het leven in een tiny house. Delft wil als regiegemeente mogelijk maken dat initiatiefnemers in een tiny house kunnen wonen. Dat wordt mogelijk door het bestemmingsplan te wijzigen. Voor alle andere zaken die bij een tiny house komen kijken zijn de initiatiefnemers zelf verant­woordelijk. De gemeente zal alleen het minimale aanleggen. Dat betekent dat we op zoek zijn naar initiatiefnemers die deze uitdaging willen aangaan. Vandaag heeft wethouder Lennart Harpe de eerste flyer over tiny houses in Delft overhandigd aan Pieter van de Ven en Alieke Hoetmer die graag samen een tiny house willen gaan bouwen.

Kans voor Schieoevers
De gemeente Delft heeft hoge ambities voor Schieoevers Noord, het gebied waar Vulcanusweg 295-305 onderdeel van is. In 2030 is het huidige bedrijventerrein veranderd in een uniek gemengd stedelijk gebied, waar tegelijkertijd gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt. Hoe en met welke snelheid Schieoevers Noord gaat veranderen, laten we bepalen door kansen die zich voordoen en initiatieven die zullen ontstaan.  De kavel aan de Vulcanusweg wordt momenteel niet gebruikt en biedt kansen voor een tijdelijke bestem­ming voor tiny houses.

Aanmelden
Iedereen die interesse heeft in een tiny house in Delft kan zich aanmelden via schieoevers@delft.nl.  Meer informatie staat op www.delft.nl/schieoevers.

Informatieavond bestemmingsplan
Maandag 26 maart organiseert de gemeente een informatieavond over het bestemmingsplan. Aanvang 19:00 uur tot 20:30 in het stadskantoor, stationsweg 1 in Delft.