Kledingbank de Buurvrouw is verhuisd naar Ternatestraat 111-113. (Foto: PR)
Kledingbank de Buurvrouw is verhuisd naar Ternatestraat 111-113. (Foto: PR)

Kledingbank De Buurvrouw is verhuisd

Armoede neemt nog steeds toe in Nederland. Initiatieven als de Voedselbank en de Non-Food Bank geven hulp en steun aan deze groep mensen. Drie jaar geleden is Kledingbank de Buurvrouw voor deze groeiende groep mensen in Delft en omstreken opgericht.

Kledingbank de Buurvrouw heeft een stichtingsvorm en werkt met een tiental vrijwilligers. In het afgelopen jaar zijn alleen al 1200 kledingpakketten aan doelgroep-inwoners van de gemeente Delft uitgegeven. Een groot deel van de kledingpakketten is bestemd voor de kinderen van deze mensen. Om aan de vraag te kunnen voldoen zamelt de Stichting actief kleding in. Vrijwilligers wassen, eventueel verstellen, en sorteren de kleding alvorens deze aan de doelgroep ter beschikking te stellen. Tot voor kort stelde een woningbouwvereniging voor de Kledingbank gratis huisvesting in een bejaardentehuis beschikbaar. Helaas moest de Kledingbank deze ruimte ontruimen omdat het bejaardentehuis plaats maakt voor seniorenflats. De woningbouwvereniging heeft een vervangende ruimte in de Ternatestraat 111-113 te Delft aangeboden waarbij zij zich genoodzaakt ziet om een commerciële huur van € 2.000 per maand in rekening te brengen. Als overgangsmaatregel biedt de woningbouwvereniging gedurende een jaar een korting op deze huur. Het pand in de Ternatestraat heeft een grotere oppervlakte dan de huidige locatie. Dit, in combinatie met de toenemende doelgroep, leidt tot extra aanschaf van extra stellingen, kledingrekken en overige meubilair. Vanaf vrijdag 2 februari heten wij u welkom op: Ternatestraat 111-113, Delft. U kunt bij ons terecht op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 uur tot 14.00 uur. Op bovengenoemde dagen en tijden kunt u ook kleding bij ons komen afgeven. Uiteraard zijn begunstigers, sponsors en donateurs van harte welkom. De vrijwilligers van de Kledingbank kunnen nu voorlopig dit onmisbare werk voor de doelgroep blijven uitvoeren.debuurvrouwdelft@outlook.com

Meer berichten