Sommige bewoners kwamen in actieshirt. De gemoederen liepen soms hoog op. (Foto: PR)
Sommige bewoners kwamen in actieshirt. De gemoederen liepen soms hoog op. (Foto: PR)

Woonbron en bewoners Heilige Land lijnrecht tegenover elkaar

Algemeen

Woningbouwvereniging Woonbron is voornemens om de witte woningen in de Odulphusstraat, Cornelis Musiusstraat en Doctor Schaepmanstraat te slopen. Daar is veel discussie over. Afgelopen donderdag belegde de woningbouwvereniging een bewonersavond in het Hampshire Hotel Delft Centre. Het werd een enigszins tumultueuze avond, waarbij een aantal bewoners in actieshirt verschenen.

"Het was voor mij emotioneel", aldus bewoonster Helga Jongste. Zij is lid van de klankbordcommissie die werd ingesteld toen bleek dat de plannen van Woonbron op verzet van de bewoners stuitte. "Ik woon hier ongeveer drie jaar. Toen ik kwam heb ik nog specifiek gevraagd of deze woningen snel gesloopt zouden gaan worden, want dan ga je natuurlijk niet alles opknappen. Daar was voorlopig geen sprake van, werd mij gezegd. Maar we zijn drie jaar verder en nu dit." De bewoonster heeft het gevoel dat de klankbordgroep niet serieus wordt genomen: "We worden aan het lijntje gehouden.""Wij krijgen de indruk dat de beslissing vast staat", zegt SP-fractievoorzitter Lieke van Rossum, die de bewoners bijstaat. Zij was in eerste instantie niet welkom op de bijeenkomst, maar mocht uiteindelijk toch aanwezig zijn. "De eisen zijn steeds geweest: een technisch onderzoek naar de mogelijkheden per huis en uitgaan van renovatie, waarbij iedereen terugkeert in z'n eigen huis", legt zij uit. "De SP heeft het onderwerp in de gemeenteraad geagendeerd en de partijen waren het er over eens dat er in ieder geval een onderzoek moest komen naar de technische staat van de woningen."

Rapport
Na druk vanuit de bewoners, SP en raad hebben de bewoners ondersteuning gekregen van de Woonbond (niet te verwarren met Woonbron dus). Deze heeft een (klein) aantal huizen technisch onderzocht voor een eerste beeld. Uit dat onderzoek blijkt volgens de bewoners glashelder dat renovatie een prima optie is.
"Toen Woonbron dit rapport onder ogen kreeg hebben ze bij de Woonbond aangedrongen op een gesprek omdat ze vragen hadden", aldus Van Rossum. "De bewoners hebben gezorgd dat twee van hen bij het gesprek aanwezig waren, het gaat immers om hun huizen en de Woonbond werkt voor hen. In dit gesprek ging Woonbron volledig voorbij aan de resultaten van het onderzoek en bleef voornamelijk allerlei argumenten voor sloop aandragen die ons inziens geen hout snijden: de huizen 'zijn echt op', mensen moeten twee keer verhuizen, renovatie en meer onderzoek zou te veel geld kosten... Renovatie zou onbetaalbaar zijn... Maar Woonbron kon hiervan geen berekening laten zien." Op de bewonersbijeenkomst van afgelopen donderdag kreeg de Woonbond zelf geen spreektijd. "En Woonbron herhaalde slechts dezelfde argumenten", aldus de klankbordgroep. Reden voor een bewoner om de vraag te stellen: "hebben jullie een renovatieafdeling of alleen een sloopafdeling?"

Goede intenties
De verhoudingen lijken na de bewonersavond slechts verscherpt te zijn. "Ik vind het heel spijtig dat de bewoners die wel antwoord willen op hun vragen op deze manier nog langer in onzekerheid blijven", reageert Mohamed Baba, directeur van Woonbron. "We hebben geprobeerd de bewoners uit te leggen dat de gecompliceerdheid van alle technische problemen in deze woningen een verhuizing onvermijdelijk maakt."
Dat Woonbron de klankbordgroep niet serieus zou nemen bestrijdt hij: "Onze intentie gisteren was juist met de klankbordgroep een pad in te gaan om in een sociaal plan afspraken te maken die bewoners duidelijkheid geven over urgentie, terugkeer, verhuiskosten en eventuele andere maatwerkafspraken. Helaas kregen we door toedoen van een aantal bewoners geen ruimte om onze goede intenties te delen en duidelijke antwoorden te geven op de vragen van andere aanwezige bewoners. Dat vind ik erg jammer."
Woonbron wil juist met de bewoners in gesprek blijven: "Omdat het belangrijk is dat voor alle bewoners de rechten goed zijn vastgelegd voordat het uitverhuizen begint, beraden we ons nu of we dit document zelf gaan uitwerken naar de standaard van de Woonbond. Onze voorkeur blijft om dit samen met de bewoners te doen, maar als we daar geen ruimte voor krijgen, zit er niets anders op dan onze verantwoordelijkheid te nemen. Ik hoop dat dit zover niet hoeft te komen."
Volgens Van Rossum ligt de bal nu weer bij de politiek: "De plannen laten duidelijk zien dat er grotere, maar minder huizen teruggebouwd gaan worden. Een duidelijk voorbeeld van wat in Delft aan de hand is: ondanks een schrijnend tekort aan betaalbare woningen worden ze verkocht of gesloopt voor duurdere huizen. Waarbij deze en soortgelijke bewoners de dupe zijn. Het is tijd dat de gemeente ook voor de deze bewoners en hun historische huizen opkomt."