Afbeelding
Foto: Marc Schapers

Hemd van het Lijf: Jan Lamberts

Algemeen

Jan Lamberts (58), is rk-stadsdiaken van Delft en pastor in Midden-Delfland. Vanavond, kerstavond, leidt hij de kerstvieringen in Den Hoorn en Maasland.

1.Waarom wilt u op deze plek worden gefotografeerd?
"De stal is, zeker voor christenen, het belangrijkste symbool van Kerstmis. Dus in deze tijd van het jaar, vlak voor Kerstmis, zou ik geen betere plek weten om gefotografeerd te worden."

2.Is de kerk altijd belangrijk voor u geweest?
"Zolang ik me kan herinneren heeft alles wat met de kerk en het geloof heeft te maken, me beziggehouden. Als kind al speelde ik in een zelfgemaakte kazuifel heel ijverig de Heilige Mis na, samen met mijn zusjes die ik de rol van misdienaar had toebedeeld."

3.U wilde dus priester worden?
"Ik heb zeker overwogen om na de middelbare school naar het seminarie te gaan. In die periode kwam echter ook het andere geslacht op mijn weg en verdween de keuze om priester te worden naar de achtergrond. Wel ben ik door mijn passie voor onder meer de kerkgeschiedenis theologie gaan studeren."

4.En dat leidde tot?
"Na mijn studie heb ik eerst zo'n 13 jaar in de gezondheidszorg gewerkt. Na een kleine omzwerving ben ik via een oud studiegenoot uiteindelijk toch in de kerk terechtgekomen. September 1999 ben ik als pastoraal werker in Rijswijk begonnen."

5.Pastoor of pastor, hoe zit dat?
"Een pastoor is, kerk-rechterlijk gezien, het hoofd van de parochie. Ik ben diaken, een gewijd ambt in de Rooms-Katholieke kerk. Omdat ik getrouwd ben was een priesterwijding onmogelijk. Ik ben daarom 'permanent' diaken. Ik doe hetzelfde als mijn priester-collega's. Ik ga voor in vieringen, doe begrafenissen, geef catechese, ga op huisbezoek en heb mijn diaconale taken. Het verschil is dat ik niet evenveel sacramenten als de priester mag bedienen."

6.Wat is uw missie?
"Vooral proberen het geloof aan mensen over te dragen en laten zien dat de god waar ik in geloof er voor iedereen is. Een god van oneindige liefde en nabijheid, geen god van onmogelijke regeltjes en dwang."

7.Hoe vertaalt zich dat in de praktijk?
"Ik ben geen dokter, psycholoog of maatschappelijk werker. Toch moet ik dat soms allemaal wel zijn. Zeker in cruciale momenten in een mensenleven. Bij geboorte, ziekte en dood, wat theologen scharniermomenten noemen, moet ik er zijn voor mensen die een beroep op me doen. Vaak in moeilijke, maar ook in vreugdevolle tijden."

8.Als ik burgemeester was…
"Door mijn werk in Delft ben intensief betrokken bij de onderkant van de samenleving via het Inloophuis, de voedselbank en het Rooms-Katholiek Stadsdiaconaat Delft. Los van wat de gemeente Delft al allemaal doet zou ik me nog meer richten op armoedebestrijding en de mensen aan de onderkant. We zijn tenslotte een 'samen-leving', dus moeten we oog hebben voor degenen die het minder hebben."

9.Wat betekent de kerstviering voor u?
"Voor mij is het dé gelegenheid om te laten zien dat, al kom je maar één keer per jaar, je hier welkom bent en belangrijk bent. Iedereen hoort erbij. En natuurlijk de mensen meegeven wat Kerstmis en het woord van Jezus werkelijk betekenen voor ons."

10.Wilt u nog iets kwijt aan onze lezers?
"Ik wil iedereen natuurlijk allereerst een schitterend kerstfeest toewensen, Maar ik hoop ook dat mensen niet alleen het in het uiterlijke blijven steken: het eten en drinken, de feestkleding. Denk ook na over Kerstmis waar werkelijk over gaat en kijk om naar mensen die het moeilijker hebben."