<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo delftopzondag.nl
Foto: Koos Bommelé

Gemeenteberichten #50

De gemeenteberichten uit de Delft op Zondag van 10 december. 

Klant Contact Centrum

Zijn uw reisdocumenten nog geldig?

Gaat u er in de kerstvakantie tussenuit? Controleer dan of uw reisdocumenten nog geldig zijn. Als uw paspoort of identiteitskaart bijna is verlopen, krijgt u van de gemeente een brief thuisgestuurd.

Een nieuw reisdocument vraagt u aan bij het stadskantoor van de gemeente aan het Stationsplein 1. Maak voordat u langskomt een afspraak via www.delft.nl/afspraak of bel 14015.

Tussen de aanvraag en uitgifte van een paspoort of identiteitskaart zitten vijf werkdagen. Wacht er dus niet te lang mee! U kunt een paspoort of identiteitskaart ook met een spoedprocedure aanvragen, zodat u het nieuwe document al na twee werkdagen kunt afhalen. Daar zijn wel extra kosten aan verbonden.

Neem bij de afspraak al uw reisdocumenten mee die u bezit. Heeft u een paspoort én een identiteitskaart? Breng dan beide documenten mee. Verder heeft u een recente, goed lijkende pasfoto nodig die recht van voren is gemaakt. Kijk voor meer informatie op www.delft.nl/paspoort of www.delft.nl/identiteitskaart.

Klant Contact Centrum | Stationsplein 1 | alleen op afspraak, via www.delft.nl/afspraak of tel. 14015 | actuele openingstijden vindt u op www.delft.nl. U kunt bij het KCC alleen per pin betalen.

Politieke agenda


Woensdag 6 december 20.00 uur: commissie Sociaal domein en Wonen

Donderdag 7 december 19.30 uur: commissie Economie, Financiën en Bestuur

De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het stadhuis op de Markt.

Kijk voor meer informatie en agendastukken op www.delft.nl/gemeenteraad.

Werkzaamheden

Binnenstad

Lichtjesavond: op 12 december is het Lichtjesavond. Tijdens dit evenement is de binnenstad slecht bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer. Bezoekers kunnen het beste lopend, met de fiets op het openbaar vervoer komen.

Kantoorgracht: tot en met 20 december vindt er onderhoud plaats aan de brug tussen de Kantoorgracht en Geerweg. De brug is dan tijdelijk niet te gebruiken.

Koningsveld: tot en met 22 december zijn er werkzaamheden aan kabels en leidingen. Op de plaats waar wordt gewerkt is het niet mogelijk om te parkeren.

Phoenixstraat: tot en met 10 juli 2018 wordt de trambaan verlegd en de Phoenixstraat definitief ingericht. Tijdens de werkzaamheden is de ventweg doodlopend voor verkeer.

Trompetstraat: tot en met 22 december zijn er werkzaamheden aan kabels en leidingen en is de straat dicht voor gemotoriseerd verkeer.

Verhuiswerkzaamheden: Doelenstraat 10, op 12 december van 7.30 - 14.30 uur

Spoorzone

Phoenixstraat: tot en met 10 juli 2018 wordt de trambaan verlegd en de Phoenixstraat definitief ingericht. De werkzaamheden vinden plaats zonder stremmingen voor het verkeer.

Spoorsingel: tot en met 22 december zijn er werkzaamheden aan de rijbaan op het deel tussen De Vriesstraat en De Heemstrastraat.

Hof van Delft

Spoorsingel: tot en met 22 december zijn er werkzaamheden aan de rijbaan op het deel tussen De Vriesstraat en De Heemstrastraat.

Tanthof

Angolastraat: tot en met 15 december zijn er werkzaamheden aan de bestrating. Op de plek waar wordt gewerkt is geen verkeer mogelijk. Woningen blijven bereikbaar.

Voorhof en Buitenhof

Buitenhofdreef: tot en met 22 december zijn er werkzaamheden aan kabels en leidingen. Het werk gebeurt op de stoep.

Diepenbrockstraat: tot en met 22 december zijn er werkzaamheden aan de riolering. Langs de werklocatie liggen rijplaten om in- en uitgaand verkeer mogelijk te houden.

Fabrieksstraat: tot en met 11 december wordt het riool vervangen. De fietsstraat is hierdoor versmald. Bestemmingsverkeer mag passeren.

Van der Slootsingel / Bakkerenpad: tot en met 15 december wordt de brug tussen de Van der Slootsingel en het Bakkerenpad vervangen. Tijdens het werk is de brug dicht.

Vrijenban

Brasserskade: op 12 en 13 december wordt het riool vervangen en is de Brasserskade dicht voor gemotoriseerd verkeer. De bus van Connexxion rijdt 2 dagen om.

't Vrije Land: tot en met 22 december zijn er werkzaamheden aan kabels en leidingen. Op de plaats waar wordt gewerkt is het niet mogelijk om te parkeren.

Vrijenbanselaan: op 11 en 12 december zijn er werkzaamheden aan het riool. Tijdens het werk is 1 rijstrook niet beschikbaar.

Wippolder en Schieoevers

Engelsestraat: tot eind april 2019 zijn er werkzaamheden aan de riolering bij de aansluiting op de Zuidwal. Bestemmingsverkeer voor Delftzicht wordt via een tijdelijke verbinding ter hoogte van de Laan van Braat van de Nieuwe Gracht geleid. De fietsverbinding Mercuriusweg-Abtswoudseweg blijft geopend.

Leeghwaterstraat: tot en met 21 december wordt de riolering vervangen en wordt de straat heringericht als fietsstraat. Het deel waar wordt gewerkt is afgesloten voor doorgaand verkeer.

Sint Sebastiaansbrug: de Sint Sebastiaansbrug is afgesloten voor zwaar verkeer (hoger dan 2,5 meter of zwaarder dan 5 ton). Zwaar verkeer wordt omgeleid:vanaf de A13 (vanuit Amsterdam/Leiden) via de Vrijenbanselaan, Broekmolenweg en Wateringsevest.vanaf de A13 (vanuit Rotterdam) via de Kruithuisweg/N470, Prinses Beatrixlaan, Westlandseweg en Zuidwal

Automobilisten, fietsers, voetgangers en invalidenvoertuigen kunnen wel gebruikmaken van de brug.

Zuideinde: tot en met 20 december wordt een deel van de riolering vervangen en worden de Hooikade, Zuideinde en Abtswoudseweg ingericht als fietsstraat. Tijdens de werkzaamheden is het Zuideinde dicht voor fietsers en gemotoriseerd verkeer. Er is een omleiding ingesteld.

Bestemmingsplannen

VOORBEREIDINGSBESLUIT SCHIEHALLEN E.O.

De gemeenteraad van Delft heeft in zijn vergadering van 30 november 2017 besloten dat er een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied Schiehallen e.o. Het plangebied voor het voorbereidingsbesluit heeft de volgende plangrenzen:

•         aan de noordzijde: de bedrijfspercelen van o.a. de Praxis en Prysmian;

•         aan de oostzijde: de Schieweg;

•         aan de westzijde: de spoorlijn;

•         aan de zuidzijde: de gronden van Festo en de Schieweg.

Het voorbereidingsbesluit legt vast dat er in het aangegeven gebied tijdens de voorbereiding van het bestemmingsplan geen wijziging in het bouwen en geen wijziging van het gebruik van gebouwen of gronden mag plaatsvinden. Een vergunningaanvraag wordt aangehouden gedurende het jaar dat het voorbereidingsbesluit geldt.

Het voorbereidingsbesluit treedt op 7 december 2017 in werking.

Inzage: iedereen kan op afspraak het voorbereidingsbesluit vanaf 7 december 2017 bekijken bij het Klant Contact Centrum aan Stationsplein 1. U kunt het voorbereidingsbesluit ook inzien op www.delft.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl, via NL.IMRO.0503.VB0015-2001.

Reageren: tegen het voorbereidingsbesluit kan geen bezwaar worden gemaakt en beroep worden aangetekend. Dit is vastgelegd in artikel 8:5, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht.

Heeft u een vraag, stel deze dan via het contactformulier op www.delft.nl of bel 14015.

Besluiten

EVENEMENTEN VERGUNNINGEN

Aangevraagd12 december | lichtjesavond in de binnenstad12 december | lichtjes op de sloot | Buitenwatersloot15 t/m 17 december | kerstmarkt Delft op de Markt en div. straten in binnenstad.

Verleend17 december | Santa Run Rotary clubs Delft op de Markt en delen binnenstad.

Op www.delft.nl/evenementenkalender vindt u alle evenementen die bij de gemeente zijn aangevraagd. U ziet hier ook de status van de vergunningaanvraag.

PILOT PARKEERREGULERING FACULTEIT BOUWKUNDE

B&w heeft ingestemd met een verzoek van TU Delft voor een pilot parkeerregulering op de twee parkeerterreinen bij de faculteit Bouwkunde. De proef duurt van 4 december 2017 t/m 25 maart 2018. Het besluit ligt ter inzage bij het Klant Contact Centrum, Stationsplein 1.

Belanghebbenden in de zin van de Algemene wet bestuursrecht kunnen binnen 6 weken na deze bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, p/a postbus 78, 2600 ME Delft, onder vermelding van 'bezwaarschrift'.

VERWIJDEREN VOERTUIGEN

Het is verboden om een aanhangwagen, trailer of recreatievoertuig gedurende 3 achtereenvolgende dagen op de weg te parkeren. De volgende voertuigen staan al geruime tijd (in elk geval langer dan 3 dagen) op de volgende locatie aan de openbare weg geparkeerd:

2612 xx | Aan 't Verlaat | aanhanger zonder kenteken.
Het voertuig is voorzien van een waarschuwingssticker. Vóór 20-12-2017 moet de aanhanger verwijderd zijn van de openbare weg. Is dit dan niet gebeurd, dan is de gemeente genoodzaakt dit te doen en worden gemaakte kosten verhaald op de eigenaar. Belanghebbenden kunnen voor 17-01-2017 een bezwaarschrift tegen het besluit indienen bij het college van b&w, postbus 78, 2600 ME Delft onder vermelding van 'bezwaarschrift'.

2628 AE | De Nieuwe Haven | aanhanger zonder kenteken. Gezien de staat van het voertuig heeft de gemeente een einde aan de overtreding gemaakt door dit voertuig te verwijderen van de openbare weg en het te vernietigen.

In geval van vragen kunt u contact opnemen met het KCC, telefoon 14015.

VERKEERSBESLUITEN

2611 AL | Phoenixstraat, project Spoorzone, definitieve inrichting | verplichte rijrichting linksaf bij uitgang Hoogheemraadschap (kenmerk 2913719)

2613 SP | Coenderstraat, project Spoorzone | aanwijzen verbindingspad van en naar fietsenstalling station als brom-/fietspad (kenmerk 3169618)

2614 SP | Schietglas en Tuindersvaart | instellen 30 km/h zone (kenmerk 3161705)

2614 TN | Breedkapper, Tuindersvaart en Kniekas | instellen 30 km/h zone (kenmerk 3168084).

Omgevingsvergunningen

AANGEVRAAGD

2611 BV | in de gracht nabij Stationsplein 1 | aanbrengen aanlegvoorzieningen | bouw | 27-11-2017

2611 KG | Noordeinde 35 | betrekken begane grond bij woning | bouw, sloop/beschermd stadsgezicht SDG | monumenten gemeentelijke verordening | 28-11-2017

2611 XE | Koningsplein 71 | kappen populier | kap | 29-11-2017

2612 xx | Oostsingel 0 | ingrijpend snoeien 5 populieren | kap | 29-11-2017

2613 BM | Hof van Delftlaan 133 | betrekken balkon achterzijde bij woning | bouw | 01-12-2017

2613 CG | Fransen van de Puttestraat 33 | plaatsen dakkapel | bouw | 28-11-2017

2613 GS | Westplantsoen 192 | plaatsen 2 dakkapellen aan voorzijde | bouw | 30-11-2017

2613 LE | Buitenwatersloot 346 | kappen boom | kap | 27-11-2017

2613 NL | hoek Graaf Floriskade / t.o. SC Delfland | realiseren 8 loftappartementen en 1 lofthuis | bouw | 28-11-2017

2613 XP | Kappeyne v.d. Coppellostraat 6A | kappen 13 bomen ivm. bouwplan | kap | 28-11-2017

2613 xx | Voordijkhoornsepad thv. Hoornsekade 50 Den Hoorn | kappen 8 Italiaanse populieren | bouw, kap | 06-10-2017

2614 GR | Buitenwatersloot 346 | vernieuwen en verbeteren hek | bouw | 29-11-2017

2614 ST | Eenruiter 36 | bouwen rookkanaal | bouw | 02-12-2017

2616 LK | Sportring 2 | kappen es | kap | 30-11-2017

2616 LK | Sportring 2 | kappen esdoorn | kap | 30-11-2017

2622 BC | Latijns-Amerikalaan 24 | kappen es | kap | 29-11-2017

2623 GD | Sijsjespad 15 | kappen 3 iepen | kap | 29-11-2017

2624 ES | Martinus Nijhofflaan 2 | transformeren bestaand kantoorgebouw naar appartementen | bouw | 01-12-2017

2624 JV | J.J. Slauerhofflaan 1–191 | kappen esdoorn | kap | 20-11-2017

2624 LJ | Aart van der Leeuwlaan 332 | tijdelijk transformeren pand voor huisvesting studenten | bouw | 28-11-2017

2624 xx | Aart van der Leeuwlaan thv. 275 | kappen 2 populieren | kap | 29-11-2017

2625 EB | Kerkpolderweg 14 | kappen es | kap | 30-11-2017

2625 EN | Pijperring 172 | kappen 8 populieren | kap | 29-11-2017

2625 KX | Van Rijslaan 22 | realiseren uitbouw en dakkapel | bouw | 27-11-2017

2626 AB | Henk van Riessenlaan 2 | kappen bomen op sportpark | kap | 02-12-2017

2628 KA | Prof. Oudemansstraat 23 | bouwen dakopbouw aan voor- en achterzijde | bouw | 29-11-2017

2628 LB | Lausbergstraat 22 | plaatsen dakopbouw | bouw | 27-11-2017

2628 TB | Frederik Hendrikstraat 2A | wijzigen winkelpand | bouw | 27-11-2017

2628 VK | Schoemakerstraat 97 | omzetten kantoor naar wonen, creëren 187 woningen, div. aanpassingen en constructieve wijzigingen | bouw | 01-12-2017

2628 VW | Prof. Telderslaan 1 | kappen plataan | kap | 30-11-2017.

VERLEEND REGULIER

2611 EV | Voldersgracht 25/25A | plaatsen ventilatie- en warmteterugwin-unit | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO, monumenten gemeentelijke verordening | 29-11-2017

2613 PW | Graswinckelstraat 38 | renoveren woning en uitbreiden met opbouw | bouw | 29-11-2017

2614 AM | Meermanstraat 140 | realiseren dakkapel op voorgevel dak | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO | 27-11-2017

2614 NB | Laan van Lansbergen 16 | bouwen nieuwbouwwoning | bouw, aanleg, uitweg | 27-11-2017

2614 NB | Laan van Lansbergen, kavel 4 | bouwen vrijstaande woning | bouw, aanleg | 27-11-2017

2616 xx | Olof Palmestraat thv. huidige keerlus | realiseren touringcar-parkeren | aanleg | 30-11-2017

2624 AD | Westlandseweg 40 | leveren en monteren 4 verlichte en 1 onverlichte gevelsigns | bouw | 27-11-2017

2624 BC | Mercuriusweg 16 | realiseren tijdelijke winkel | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO | 29-11-2017

2627 BA | Marconiweg 12 | plaatsen vlaggenmast | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO | 29-11-2017

2627 xx | De Groene Haven nabij Engelsestraat | aanleggen bodemwarmte veld 5 | activiteit met beperkte invloed op fysieke leefomgeving | 29-11-2017

2628 RT | Mijnbouwplein 6 | herinrichten plein ivm. tramlijn 19 | aanleg, kap | 30-11-2017.

GEWEIGERD REGULIER

2628 HN | Prof. Bosschastraat 42 | kappen 2 bomen | kap | 27-11-2017.

VERLENGDE BESLISTERMIJN

2611 JT | Voorstraat 104 | plaatsen verdiepingsvloer in bestaande avondwinkel | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO, rijksmonumenten, monumenten gemeentelijke verordening | nieuwe beslisdatum: 02-01--2018

2611 xx | Verwersdijk nabij Floratheater | kappen 1 populier | kap | nieuwe beslisdatum: 18-01-2018

2625 LE | Wilhelminalaan 45 | kappen bomen | kap | nieuwe beslisdatum: 09-01-2018

2628 AR | Rotterdamseweg 158 | vergroten woning achterzijde | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO | nieuwe beslisdatum: 15-01-2018.


VERLENGDE TIJDELIJKE VERGUNNING

2628 CD | Mekelweg 8 | plaatsen tijdelijke horeca | bouw, strijdig gebruik | nieuwe einddatum: 01-01-2019

2628 CD | Mekelweg 8 | plaatsen tijdelijke sportzalen | bouw, strijdig gebruik | nieuwe einddatum: 01-01-2020.

VERGUNNINGVRIJ

2613 xx | Voordijkhoornsepad thv. Hoornsekade 50, Den Hoorn | kappen 8 Italiaanse populieren | bouw, kap | 30-11 -2017.

Meldingen

SLOOPMELDINGEN

2611 KG | Noordeinde 35 | legruimen en strippen alle ruimtes | 02-12-2017

2612 BH | Ternatestraat 58 | verwijderen asbest uit standpijp 1e verdieping | 01-12-2017

2613 BA | Spoorsingel 70 | uitvoeren inpandige werkzaamheden | 27-11-2017

2613 BM | Hof van Delftlaan 133 | betrekken balkon aan achterzijde bij woning | 01-12-2017

2613 ND | Wijnroeierpad 2 | verwijderen asbest | 30-11-2017

2614 KA | Lookwatering 45 | verwijderen asbest | 27-11-2017

2625 EH | Pijperring 95 | verwijderen asbest | 27-11-2017

2625 XA | Diepenbrockstraat 184 | verwijderen asbest | 30-11-2017

2627 AK | Abtswoudseweg 167 | verwijderen asbest | 30-11-2017

2628 CN | Stevinweg 1 | verwijderen asbest | 27-11-2017

2628 VK | Schoemakerstraat 97 | omzetten van kantoor naar wonen, creëren 187 woningen, div. aanpassingen en constructieve wijzigingen | 01-12-2017.


MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK

2624 KE | Roland Holstlaan 919 | brandveilig gebruik pand | 27-11-2017

2625 AD | Reinier de Graafweg 5 | ziekenhuismelding aanvulling PVE | 27-11-2017

2629 HT | Kluyverweg 2 | brandveilig gebruiken pand | 28-11-2017.

MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK, NÍET AKKOORD

2611 AL | Phoenixstraat 4C | brandveilig gebruik | 30-11-2017

2611 CC | Oude Delft 12 | brandveilig gebruiken pand | 27-11-2017

2613 HC | Jacob Catsstraat 68 | brandveilig gebruiken pand | 01-12-2017.

MELDINGEN VOORGENOMEN BOMENKAP

2625 xx | Brahmslaan tussen playground en de Horizon | 1 es | dunning

2625 xx | park Buitenhof, groenstrook achter Beethovenlaan 6-224 | 4 populieren | dunning


Rectificatie: de melding in de krant van 22-11: 2625 xx | Montgomerylaan thv. 5–123 | 3 bomen (2 wilgen en 1 populier) moet zijn: 2625 xx | Zjoekowlaan thv. 5–123 | 3 bomen (2 wilgen en 1 populier).

Formele publicatie


De formele publicatie van algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en kennisgevingen gebeurt digitaal in een Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Op www.delft.nl/bekendmakingen vindt u directe links naar deze bekendmakingen van de gemeente Delft, en hoe u beroep en bezwaar kunt aantekenen. Melding doen of omgevingsvergunning aanvragen? Dat kan via www.omgevingsloket.nl


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419598&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>