<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo delftopzondag.nl
Binnenkort wordt de Oostgaagbrug verbreed, als schakel in een nieuwe weg (op de achtergrond in aanleg) tussen het Delftse ziekenhuis en de A4 bij Den Hoorn. (foto: Henk de Kat)
Binnenkort wordt de Oostgaagbrug verbreed, als schakel in een nieuwe weg (op de achtergrond in aanleg) tussen het Delftse ziekenhuis en de A4 bij Den Hoorn. (foto: Henk de Kat) (Foto: Henk de Kat)

Brug tussen ziekenhuis en A4 wel breder, niet hoger

DELFT - De verbreding van de brug over De Gaag in Den Hoorn, op de straks nieuwe route tussen het Delftse ziekenhuis en rijksweg A4, levert geen hogere doorvaart op. Het wordt weer een ophaalbrug op 0,60 meter hoogte. En niet eentje op 1,80 meter, zoals Delft op Zondag onlangs berichtte.

Door: Henk de Kat

Het bewuste artikel over een hogere brug was gebaseerd op een telefonisch interview met Govert van Oord, wethouder in Midden-Delfland. Het leverde verheugde reacties van bootrecreanten en schaatsliefhebbers. Gejuich klonk ook bij de lokale PvdA, die met nog andere belangenorganisaties lang heeft gepleit voor een brug van 1,80 meter hoog. Er blijkt echter spraakverwarring te zijn ontstaan in het vraaggesprek. De wethouder beoogde te zeggen dat na de brugverbreding weer met 1,80 meter hoge boten kan worden gevaren door een geópend ophaaldek, terwijl de krant uit was op informatie over de brughoogte zelf.

De gevolgen van het misverstand kwamen deze week naar voren tijdens een raadscommissie-vergadering in Midden-Delfland, waarin PvdA-woordvoerder Johan Meijdam uit Den Hoorn al vergenoegd informeerde wanneer wordt begonnen met de aanleg van die 1,80 meter hoge brug. Maar de wethouder moest hem teleur stellen, omdat daarvan geen sprake is.

De zogenoemde Overgaagbrug krijgt komende maanden alleen een breder ophaaldek. Dat behelst een uitbreiding van 90 centimeter aan weerskanten. Er komt aan beide zijden ook een fietspad op. Het nieuwe dek wordt al met al 20 meter breed. Maar het zal weer een ophaalbrug worden, die weer net zo laag boven het Gaag-water zal liggen als de huidige oeververbinding.

In een toelichting op de ontstane verwarring door het krantenartikel, zegt wethouder Van Oord (OGP) dat hij zelf ook liever een vaste brug van 1,80 meter hoogte had gewild. "En ook de Delftse CDA-politica Manita Koop heeft daar volop voor gelobbyd, want als gemeente Midden-Delfland hadden wij niet de drie miljoen euro extra die daarvoor nodig was."

Volgens Van Oord stond de Metropoolregio, een samenwerkingsverband van gemeenten rond Den Haag en Rotterdam, aanvankelijk open voor een bijdrage van anderhalf miljoen. De andere helft van de benodigde drie miljoen had moeten komen van de provincie Zuid-Holland. "Maar die werkte niet mee, wat ik betreur. En toen trok ook de Metropoolregio zich terug."

Daardoor resteerde geen andere keus, aldus de wethouder, dan ''de second best oplossing": de voor de gemeente wél betaalbare verbreding van de ophaalbrug op de huidige hoogte.

In de vergeefs gebleken pleidooien voor een 1,80 meter hoge brug werd ook als argument naar voren gebracht dat een lage ophaalbrug in het vaarseizoen een obstakel dreigt te worden, als schakel in de nieuwe verbindingsweg die momenteel wordt aangelegd tussen de Westlandseweg langs Reinier de Graaf Gasthuis in Delft en de A4 bij Den Hoorn. De verwachting is namelijk dat van deze route, die volgens planning na de zomer van 2018 wordt geopend, veel gebruik zal worden gemaakt. Schattingen variëren van 20.000 (Van Oord: 'Dat zou best kunnen') tot 33.000 auto's (Platform Water Delft) per dag. Daarom vreesden en vrezen belangenverenigingen dat op dit nieuwe traject door Den Hoorn verkeersproblemen gaan ontstaan als de verbrede, maar wederom lage Overgaagbrug telkens open moet voor boten. En omgekeerd: dat de zomerse recreatievaart tussen Delft en Schipluiden de dupe wordt van lange sluittijden, omdat het drukke autoverkeer dan voorrang krijgt.
Van Oord is zich daarvan wel bewust, maar hij denkt dat het meevalt. "Het kan alleen zijn dat deze brug in de avondspits, rond zessen, een uur of anderhalf uur dicht blijft voor recreatievaartuigen. We moeten nog zien hoe dat precies gaat. En eventueel kunnen we dan de sluittijd van de ophaalbrug, die nu om acht uur 's avonds is, verlengen tot negen uur, zodat de laatste boten er in elk geval nog door kunnen."


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419598&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>