<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo delftopzondag.nl
Op 16 september waren de heer en mevrouw Hoogeveen 65 jaar getrouwd. Burgemeester Marja van Bijsterveldt feliciteerde het echtpaar.
Op 16 september waren de heer en mevrouw Hoogeveen 65 jaar getrouwd. Burgemeester Marja van Bijsterveldt feliciteerde het echtpaar.

Gemeenteberichten #42

De gemeenteberichten uit de 42ste editie van de krant Delft op Zondag.

Werkzaamheden

Binnenstad

Beestenmarkt / Broerhuisstraat: van 16 tot en met 20 oktober zijn er werkzaamheden aan kabels en leidingen. Woningen, restaurants en het hotel op de Beestenmarkt blijven bereikbaar.

Kalverbos: van 16 tot en met 20 oktober is het fietspad door werkzaamheden afgesloten. Fietsers worden omgeleid.

Koornmarkt: op 16 oktober is de Koornmarkt dicht voor verkeer ter hoogte van huisnummer 45. Er zijn dan werkzaamheden aan kabels en leidingen.

Nieuwe Plantage: tot en met 13 november zijn er werkzaamheden aan de Nieuwe Plantage. Tijdens de eerste 2 weken is er een stremming ter hoogte van de werkplek. In de derde en vierde week zijn op de werkplek enkele parkeerplekken niet beschikbaar.

Phoenixstraat: tot en met 10 juli 2018 wordt de trambaan verlegd en de Phoenixstraat definitief ingericht. De werkzaamheden vinden plaats zonder stremmingen voor het verkeer.

Phoenixstraat / Binnenwatersloot: tot en met 24 november wordt het tramspoor aangesloten op de definitieve locatie. Bestemmingsverkeer voor de Binnenwatersloot en Westvest kan deze straten alleen via de noordzijde bereiken. Bij de Binnenwatersloot is alleen ingaand verkeer mogelijk. Verkeer richting Zuidwal rijdt via de Binnenwatersloot en Oude Delft.

Trompetstraat: tot en met 22 december zijn er werkzaamheden aan kabels en leidingen en is de straat dicht voor gemotoriseerd verkeer.

Spoorzone

De nieuwe noord-zuidroute is geopend. Deze route loopt van de Phoenixstraat via de Coenderstraat en de Nieuwe Gracht naar de Westlandseweg en omgekeerd. De Westvest is doodlopend, autoverkeer kan keren aan het einde van de straat aan de kant van de Zuidwal. De Spoorsingel is vanaf de Phoenixstraat alleen nog bereikbaar vanaf de westelijke rijbaan.

In de komende periode wordt er op de Phoenixstraat en de Spoorsingel gefaseerd gewerkt, waardoor de bereikbaarheid voor het bestemmingsverkeer per fase verandert.

Tanthof

Angolastraat: van 16 oktober tot en met 15 december zijn er werkzaamheden aan de bestrating. Op de plek waar wordt gewerkt is geen verkeer mogelijk. Woningen blijven bereikbaar.

Buitenhofdreef / Sadatweg: tot en met 3 november zijn er werkzaamheden aan de tram- en busbaan. Verkeer kan dan niet vanaf de Sadatweg naar de Buitenhofdreef rijden. De verbinding Derde Werelddreef-Sadatweg is ook dicht.

Voordijkshoorn

Natuurpad: van 16 tot en met 27 oktober is de brug vanwege werkzaamheden afgesloten.

Polderpad: op 19 en 20 oktober wordt het Polderpad opnieuw geasfalteerd en is het fietspad afgesloten. Op vrijdag is het fietspad tussen het Polderpad en Henry Dunantlaan voor een korte periode dicht. Voor fietsers is er een omleiding via de andere kant van de Buitenwatersloot.

Voorhof en Buitenhof

Diepenbrockstraat: van 16 oktober tot en met 20 december zijn er werkzaamheden aan de riolering.

Vrijenban

Surinamestraat: tot en met 13 november zijn er werkzaamheden aan de Surinamestraat. Tijdens de eerste 2 weken is er een stremming ter hoogte van de werkplek. In de derde week geldt er een parkeerverbod op de plek waar wordt gewerkt.

Vermeerstraat: tot en met 20 december worden er kabels en leidingen gelegd. Tijdens een deel van de werkzaamheden is de Vermeerstraat dicht voor verkeer.

Wippolder en Schieoevers

Hooikade / Zuideinde: tot en met 20 november wordt een deel van de riolering vervangen en worden de Hooikade, Zuideinde en Abtswoudseweg ingericht als fietsstraat. Tijdens de werkzaamheden is het Zuideinde dicht voor fietsers en gemotoriseerd verkeer. Er is een omleiding ingesteld.

Leeghwaterstraat: tot eind 2017 wordt de riolering vervangen en wordt de straat heringericht als fietsstraat. Het deel waar wordt gewerkt is afgesloten voor doorgaand verkeer.

Sint Sebastiaansbrug: de Sint Sebastiaansbrug is afgesloten voor zwaar verkeer (hoger dan 2,5 meter of zwaarder dan 5 ton). Zwaar verkeer wordt omgeleid:

         vanaf de A13 (vanuit Amsterdam/Leiden) via de Vrijenbanselaan, Broekmolenweg en Wateringsevest.

         vanaf de A13 (vanuit Rotterdam) via de Kruithuisweg/N470, Prinses Beatrixlaan, Westlandseweg en Zuidwal

Automobilisten, fietsers, voetgangers en invalidenvoertuigen kunnen wel gebruikmaken van de brug.

Bestemmingsplannen

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN PARTIËLE HERZIENING LEEUWENHOEKKWARTIER NOORD

De gemeente voorziet in een herziening van het bestemmingsplan voor het noordelijke deel van het toekomstige Van Leeuwenhoekkwartier, ten behoeve van de realisatie van The Student Hotel. Dit gebied bestaat uit het gebied rondom het nieuwe station tussen het Bolwerk en de toekomstige Ireneboulevard en het gebied tussen de Ireneboulevard, de Groene Haven en het toekomstige stadspark.

Met de herziening worden voor de realisatie van The Student Hotel de gebruiksmogelijkheden voor het bedrijfsmatig aanbieden van logies aangepast. Op grond van de herziene regeling wordt het mogelijk om ter plaatse van de aanduiding 'hotel' bedrijfsmatig logies aan te bieden, die in hoofdzaak bestaat uit langdurig verblijf van ten minste één week met daarnaast de mogelijkheid tot reguliere hotelovernachtingen.

Inzage

Vanaf 12 oktober tot en met 22 november kunt u het ontwerpbestemmingsplan 'Partiële herziening Van Leeuwenhoek kwartier Noord' op de volgende wijzen bekijken:

•         op afspraak bij het KCC, Stationsplein 1. U kunt daar ook een exemplaar van het bestemmingsplan kopen;

•         opvragen op www.ruimtelijkeplannen.nl, selecteer 'geavanceerd zoeken' en voer daarna bij 'naam' van het plan exact de naam in;

•         op www.delft.nl/bestemmingsplannen, klik door naar 'Plannen ter inzage'.

Informatieavond

In verband met de planvorming wordt een inloopbijeenkomst gehouden op donderdag 2 november van 19.00 tot 21.00 uur in het Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft BV, Crommelinplein 1.

Reageren

U kunt van 12 oktober tot en met 22 november 2017 reageren op het bestemmingsplan. Het is een ontwerpplan en kan aangepast worden op basis van de reacties. Wilt u reageren? Stuur een brief met uw reactie (zienswijze) op het bestemmingsplan naar gemeenteraad Delft, postbus 78, 2600 ME Delft.Vermeld in uw reactie duidelijk uw naam, adres en om welk bestemmingsplan het gaat.

Reageert u op het ontwerpbestemmingsplan, dan ontvangt u later een nota waarin alle binnengekomen reacties zijn samengevat en beantwoord. Deze Nota zienswijzen en het bestemmingsplan worden daarna aan de gemeenteraad aangeboden.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over bijvoorbeeld de procedure, neem dan contact op via het KCC. U kunt ook altijd kijken op www.delft.nl.

Besluiten

STRAATNAAMBESLUITEN

Het college van b&w heeft op 26 september 2017 de volgende straatnaambesluiten genomen:

Buitenhof
Wijziging bereik straat: Brittenpad.

Spoorzone-zuidWijziging bereik straten: Ambachtsstraat | Fabrieksstraat | Mercuriusweg | Nieuwe gracht | Van Leeuwenhoekpark
Intrekken straatnamen: Nijverheidsdwarsstraat | Abtswoudsetunnel

Vastellen straatnaam: Mercuriuspad.


TU-wijk
Wijzing bereik straten: Lorentzweg | Stevinweg.


Voordijkshoorn / Harnaschpolder

Vaststellen straatnamen: Groenepad | Moermanpad | Bentvelsenpad.

De besluiten liggen ter inzage bij het KCC, Stationsplein 1. Belanghebbenden in de zin van de Algemene wet bestuursrecht kunnen binnen zes weken na deze bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, p/a postbus 78, 2600 ME Delft, onder vermelding van 'bezwaarschrift'.

VERWIJDEREN VOERTUIG

Het volgende voertuig staat al geruime tijd (in elk geval langer dan 3 dagen) op de volgende locatie aan de openbare weg geparkeerd:

2628 EN | Delfgauwseweg thv. nr. 217 | aanhangwagen zonder kentekenplaten.

Het is verboden om een wrak, aanhangwagen, trailer of recreatievoertuig gedurende 3 achtereenvolgende dagen op de weg te parkeren. Het voertuig is inmiddels voorzien van een waarschuwingssticker. Vóór 16-10-2017 moet het voertuig zijn verwijderd van de openbare weg. Is dit dan nog niet gebeurd, dan is de gemeente genoodzaakt dit te doen en worden gemaakte kosten verhaald op de eigenaar. Heeft u een vraag, dan kunt u contact opnemen met het KCC, telefoon 14015.

Belanghebbenden kunnen voor 28-11-2017 een bezwaarschrift tegen het besluit indienen bij het college van b&w, postbus 78, 2600 ME Delft, onder vermelding van 'bezwaarschrift'.

EVENEMENTEN

Vergunningen verleendVoor de komende week zijn vergunningen verleend voor de volgende evenementen:

•         t/m 12 oktober | antiek-, boeken- en curiosamarkt op donderdag op de Hippolytusbuurt

•         t/m 14 oktober | antiek-, boeken- en curiosamarkt op zaterdag in De Klis.

In de evenementenkalender op www.delft.nl (zoek op 'evenementenkalender') vindt u alle evenementen die bij de gemeente zijn aangevraagd. U ziet hier ook de status van de vergunningaanvraag.

VERKEERSBESLUITEN

2611 BV | Stationsplein thv. nr. 1 | aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats (3133549)

2611 BV | Stationsplein thv. nr. 1 | intrekken gehandicaptenparkeerplaats (3133543)

2612 AR | Javastraat thv. nr. 16 | intrekken gehandicaptenparkeerplaats (3133269)

2612 PN | Odulphusstraat thv. nr. 11 | intrekken gehandicaptenparkeerplaats (3133280)

2613 PE | Pootstraat thv. nr. 33 | intrekken gehandicaptenparkeerplaats (3133576).

Als u het met een besluit niet eens bent, kunt u binnen 6 weken na dagtekening een bezwaarschrift indienen. Hoe u dat doet, leest u op www.delft.nl/bezwaarschrift.

Omgevingsvergunningen

AANGEVRAAGD

2611 AL | Phoenixstraat 16 | herbestemming voormalig stadskantoor naar zelfstandige studentenwoningen | bouw | 03-10-2017

2611 EV | Voldersgracht 25/25A | plaatsen ventilatie- en warmte terugwin unit | bouw | 05-10-2017

2611 GA | Beestenmarkt 1 | ophangen markiezen | bouw, monumenten gemeentelijke verordening | 02-10-2017

2611 RM | Molslaan 10 | scheiden winkel en woonhuis | bouw, monumenten gemeentelijke verordening | 03-10-2017

2614 AM | Meermanstraat 140 | realiseren dakkapel op voorgevel dak | bouw | 04-10-2017

2614 xx | Harnaschpolder veld 18 kavel 2 | plaatsen vrijstaande woning | bouw | 27-09-2017

2614 xx | Laan van Landsbergen kavel 4 | bouwen vrijstaande woning | bouw, aanleg | 03-10-2017

2622 AZ | Chilipad 1 | kappen bomen voor realisatie aanleunappartementen | aanleg | kap | 04-10-2017

2623 JA | Adelaarsingel 15 | vergroten zolder en dakoppervlakte tbv. Zonnepanelen | bouw | 08-10-2017

2625 KA | Gebbenlaan 7 | kappen boom | kap | 03-10-2017

2625 LE | Wilhelminalaan 45 | kappen bomen | kap | 03-10-2017.

VERLEEND REGULIER

2611 JJ | Voorstraat 19 | kappen 1 esdoorn | kap | 09-10-2017

2613 DN | Laan van Overvest 62 | realiseren dakopbouw op twee bestaande woningen | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO | 03-10-2017

2623 AH | Kalfjeslaan 10–60 | transformeren kantoor naar woonfunctie | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO | 05-10-2017

2624 ES | Martinus Nijhofflaan 36 | tijdelijk plaatsen loopbrug van toren 3 naar parkeerdek | bouw | 04-10-2017

2625 xx | Buitenhofdreef | Diepenbrockstraat, Ben Goerionstraat | kappen vijf bomen | kap | 03-10-2017

2627 AZ | Energieweg 20 | revitaliseren kantoorpand | bouw | 06-10-2017.

VERLEEND VAN RECHTSWEGE

2628 CD | Van den Broekweg 2 | verlengen vergunning onderzoekshuis en ingebruikname als woning | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO | 03-10-2017.

VERLEEND UITGEBREID

2613 XP | Kappeyne vd Coppellostraat 4 | realiseren 14 nieuwbouwwoningen met bergingen en carport | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO | 06-10-2017.

BUITEN BEHANDELING

2628 CK | Stieltjesweg 2 | afwijkend gebruiken gebouw A en B voor 3 woningen | strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO | 03-10-2017

2628 CK | Stieltjesweg 2 | afwijkend gebruiken van gebouw F ivm toevoegen 21 woningen | strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO | 03-10-2017.

INGETROKKEN AANVRAAG

2611 CC | Oude Delft 12 | plaatsen alarminstallatie | alarminstallatie | 04-10-2017

2611 GT | Markt 6 | realiseren terrasoverkapping | bouw, rijksmonumenten | 04-10-2017

2611 xx | Schieoevers | wijzigen bestemmingsplan | strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO | 05-01-2017

2629 JE | Rijksstraatweg 145 | vernieuwen en vergroten stallen van manege | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO | 06-10-2017.

VERGUNNINGVRIJ

2613 GP | Westplantsoen 112 | kappen boom in achtertuin | kap | 02-10-2017

2623 PC | Aalscholverring 1 | maken raamkozijn in kopgevel | bouw | 06-10-2017.

Meldingen

BOUWMELDINGEN

2614 MA | Vrouw Rijssensloot 3 | dakkapel | 30-09-2017

2614 MH | Leehoeve 54 | dakkapel | 05-10-2017.

BOUWMELDING, NIET AKKOORD

2611 WG | Vesteplein 18 | verbouwen | 04-10-2017.

SLOOPMELDINGEN

2611 AL | Phoenixstraat 16 | herbestemming voormalig stadskantoor naar zelfstandige studentenwoningen | 03-10-2017

2612 JZ | Bieslandsekade 168 | verwijderen asbest | 06-10-2017

2613 NN | Frank van Borselenstraat 160 | verwijderen asbest | 03-10-2017

2613 RG | Westerstraat 77 | verwijderen asbest | 08-10-2017

2625 EC | Pijperring 1 | saneren en afvoeren asbesthoudende materialen | 04-10-2017

2625 PM | Zagwijnpad 115 | verwijderen asbest | 06-10-2017

2625 PM | Zagwijnpad 51 | verwijderen asbest | 06-10-2017

2628 CD | Mekelweg 2 | verwijderen asbesthoudend kanaal | 03-10-2017

2628 CN | Stevinweg 1 | veiligstellen eventueel asbesthoudende beglazingskit en verwijderen ramen met asbesthoudende kit | 04-10-2017

2628 VM | Koningin Emmalaan 59 | verwijderen asbest | 06-10-2017

2628 XT | Prof. Evertslaan 213 | verwijderen asbest | 06-10-2017.

SLOOPMELDING ONDER VOORWAARDEN

2625 CZ | Mozartlaan 672 | slopen hoofdgebouw en annexen | 05-10-2017.

MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK

2611 XH | Nieuwe Plantage 16 | brandveilig gebruik pand | 05-10-2017

2612 JM | Groenlandselaan 20 | melding brandveilig gebruik | 04-10-2017

2613 HC | Jacob Catsstraat 68 | brandveilig gebruik pand | 03-10-2017.


Formele publicatie


De formele publicatie van algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en kennisgevingen gebeurt digitaal in een Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl.

Op www.delft.nl/bekendmakingen vindt u directe links naar deze bekendmakingen van de gemeente Delft, en hoe u beroep en bezwaar kunt aantekenen. Melding doen of omgevingsvergunning aanvragen? Dat kan via www.omgevingsloket.nl.

Reageer als eerste

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419598&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>