Wat ik zeggen wil...

Algemeen

Avalex (1)
Nieuwe strop en prijsverhoging dreigen bij Avalex. Dat is uiteraard heel vervelend maar waarom moet dit op het bordje van de belastingbetaler terechtkomen? De gemeente heeft het vuil ophalen uitbesteed aan Avalex uit bezuiniging, wat op zich natuurlijk een prima idee was alleen is dit nu een bodemloze put geworden. De wethouder heeft al morrend maar toch ingestemd met weer een prijsverhoging. Waarom niet opgekomen voor de burgers van Delft? Avalex is ingehuurd dus ga gewoon naar een ander bedrijf dat wel zijn financiën op orde heeft. De burgers van Delft betalen nu steeds meer voor minder werk. Het papier wordt nog maar een keer per vier in plaats van per twee weken opgehaald. Het karton wordt niet meer meegenomen, daar mag je een paar honderd meter mee slepen en verderop in de wijk brengen.

P. Moeskops

Avalex (2)
Even dacht ik toen ik het stukje van mijnheer van Wijk las in de 'Delft op Zondag' van 18 juni jl. dat het een ironisch stukje zou zijn. Bij verder lezen bleek het een persoonlijke bijsluiter van de heer van Wijk op het Avalex gebeuren. Al zijn opmerkingen zou ik zeker niet negatief willen noemen, maar ik zie ze meer, om met Cruyff te spreken, in de geest van 'elk nadeel heeft z'n voordeel'! De voordelen die de heer v. Wijk noemt zijn zeker niet de doelstellingen die Avalex voor ogen had. Zou dat wel het geval geweest zijn dan mag je verwachten dat ze in de communicatie naar de burger zouden zijn medegedeeld. Nee mijnheer v. Wijk, Avalex had andere problemen en moest orde op zaken stellen. En daar is door het management effectief aan gewerkt. Uit de mededelingen die we ontvingen kreeg ik de indruk dat men zich richtte op een efficiënt bedrijf en waarvan het resultaat afleesbaar zouden zijn in de boekhouding en waarbij de oorspronkelijke doelstelling, een bijdrage in de hygiëne van de stad en burger, in de onderste la van het bureau is verdwenen. Was vroeger het ophalen van het huisvuil een dienstverlening, nu is het handel. Werd het huisvuil vroeger opgehaald door een nutsbedrijf, nu is het een bedrijf en nuts een reep chocolade. Door een bedrijf dat een voortdurend lastig probleem heeft, want het heeft altijd te maken met die niet te vermijden noodzakelijkheid die burger heet.

C. v. d. Lingen.

Avalex (3)
Avalex wederom in slecht weer en waarom? Slecht directioneel beleid. Slechte bestuurlijke aansturing van de directie die daardoor de eigen gang kon gaan. Slecht financieel beleid. Ontredderd personeel dat alle kanten werd opgestuurd behalve de goede omdat er sprake was van wisselvallig personeelsbeleid en management. Ten gevolge van slechte aansturing onverantwoorde aankoop van duur rollend materieel, waaronder vuilnisophaal trucs, welke een aantal jaren aan de kant van het bedrijfsterrein stonden te verroesten. Tonnen aan euro's gingen verloren. Bestuur stuurt de zittende en falende directeur met een volle hand geld de laan uit. Een interim-directeur met een volle geldbuidel als salaris en veel goede beloften werd aangetrokken. Een directeur die als bekwame bedrijfsmanager enige bekendheid geniet maar die niet echt in staat blijkt te zijn om Avalex organisatorisch, bedrijfsmatig beleidsmatig en financieel boven zichzelf uit te laten groeien tot een valide organisatie. Avalex, bestuurlijk ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling waaraan behalve Delft als grootste deelnemer ook de gemeenten Midden Delfland, Pijnacker – Nootdorp, Rijswijk, Leidschendam - Voorburg en Wassenaar deelnemen. Het bestuur welk bestaat uit de wethouders van de deelnemende gemeenten die inhoudelijk niet echt weten wat nu echt van belang is voor een goed functionerende gemeenschappelijke regeling blijft af en toe elkaar verlamd aankijken omdat zij weer niet op tijd van het volgende financiële debacle op de hoogte worden gebracht en zich sowieso naast hun wethouderschap niet echt aangesproken voelden. In afgelopen tien was er regelmatig grote organisatorische en financiële ontreddering. Er heerst geregeld een doekje voor het bloeden cultuur. En ja hoor. Afgelopen zondag 18 juni werden in ieder geval de burgers van Delft op de hoogte gebracht van het zoveelste financiële debacle van 1,3 miljoen euro. Het wordt tijd dat de vuilophaal wordt geprivatiseerd.

Cees van der Meer