<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo delftopzondag.nl
De bewoners hadden een 'niet-slopen-taart' meegenomen voor de medewerkers van Woonbron. (Foto: Koos Bommelé)
De bewoners hadden een 'niet-slopen-taart' meegenomen voor de medewerkers van Woonbron. (Foto: Koos Bommelé) (Foto: Koos Bommelé)

Gesprek met Woonbron geeft bewoners Heilige Land nieuwe hoop

DELFT - Nadat huurders van het Heilige Land onlangs al 155 handtekeningen tegen sloop van hun huizen aanboden aan Woonbron-directeur Mohamed Baba volgde afgelopen maandag een gesprek tussen de twee partijen.

Door Esdor van Elten

Een groep van vijftien huurders, vergezeld door SP-fractievoorzitter Lieke van Rossum, die zich de zorgen van de bewoners heeft aangetrokken, bezocht maandagmiddag het kantoor van Woonbron. Om hun zaak nog eens vriendelijk maar beslist aan de organisatie voor te leggen hadden zij een 'niet-slopen-taart' meegenomen, die vervolgens aan de betrokken projectmedewerker werd aangeboden. Daarna volgde een gesprek tussen drie afgevaardigden van de bewoners met de projectmedewerker en directeur Baba. Na afloop toonde Van Rossum zich positief over het verloop van het gesprek: "De directeur heeft aangegeven dat het sloopbesluit om de woningen in het Heilige Land, die dateren uit de jaren '20 van de vorige eeuw, nog niet definitief is. Het is een voornemen." Dat biedt de bezorgde huurders hoop: "Wij willen graag een serieus technisch onderzoek om te bepalen of renovatie een optie is of niet", legt Van Rossum uit. "Wij denken dat die mogelijkheden er zijn. En dat dit ook betaalbaar is." De SP-politica toonde zich ook blij met de toezegging dat er een klankbordgroep gevormd gaat worden die betrokken wordt bij het hele project. Het onderzoek en de klankbordgroep zouden beiden na de zomer vaste vorm moeten krijgen.
Het gaat allemaal om het plan van Woonbron om de karakteristieke witte woningen in de Odulphusstraat, Cornelis Musiusstraat en Doctor Schaepmanstraat te slopen en op deze plek nieuwe eengezinswoningen te bouwen. De witte huizen zijn te klein en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd, stelt directeur Baba. De bewoners willen echter niet weg. Volgens hen zijn problemen als vocht, schimmel en houtrot wel aanwezig, maar niet onoverkomelijk. Naast het feit dat ze hun vertrouwde buurt niet willen zien verdwijnen zijn de bewoners ook bang dat de nieuwe woningen te duur zullen worden. Daarin worden ze gesteund door Van Rossum: "Overal in Nederland zie je dat betaalbare woningen verdwijnen en vervangen worden door nieuwbouw met een huur die veel huurders niet kunnen opbrengen. Huurders met een smalle beurs krijgen het steeds moeilijker." Volgens Van Rossum wordt het protest tegen de sloopplannen breder gedragen dan door de bewoners alleen: "Tijdens de buurtbarbecue die we onlangs hielden kwamen verschillende mensen uit de omgeving hun solidariteit betuigen." De bijeenkomst van vandaag heeft de bewoners moed gegeven, "maar we blijven het kritisch volgen."

Mohamed Baba, directeur van Woonbron, toonde zich achteraf ook tevreden: "Wij zien en voelen de onzekerheid van onze bewoners over hun toekomstige woonsituatie en zijn daarover in gesprek met hen. Het moment is er echter nog niet om op alle individuele vragen antwoord te kunnen geven. We gaan niet over een nacht ijs. Begin vorig jaar bezochten we alle bewoners. We maakten hieruit op dat de bewoners erg verknocht zijn aan deze buurt, tegelijk ook dat de technische kwaliteit van de woningen te wensen overlaat. Dit wordt vooral veroorzaakt door de grondwaterstand in dit deel van de stad en de bouw van die tijd. Op basis van de mening van onze huurders, afspraken met de gemeente en onze vastgoedstrategie zijn we tot de voorkeur gekomen om sloop en nieuwbouw nader te onderzoeken. De komende tijd werken we dit samen met de bewoners uit. En, zoals ik deze week heb benadrukt, zien wij een klankbordgroep van bewoners die actief willen meedenken over de toekomst van het complex, hiervoor als de aangewezen partij. Inmiddels hebben twaalf bewoners zich aangemeld voor deelname aan de klankbordgroep. Met deze grote betrokkenheid ben ik erg blij."

Reageer als eerste

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419598&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419604&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>