Peter van Hemmen van woningcorporatie Woonbron: 'Als de ene huurder niet betaalt, dan draait de andere huurder daarvoor op.'
Peter van Hemmen van woningcorporatie Woonbron: 'Als de ene huurder niet betaalt, dan draait de andere huurder daarvoor op.'

'Van een ontruimingsbevel lig ik vaak wakker'

Algemeen

Veel Delftenaren hebben schulden. Dat doet iets met mensen. Het is een bron van zorg en verdriet. Hoe zorg je dat je uit de schulden blijft? En hoe pak je het aan als je er toch in beland bent? In een serie van negen artikelen besteedt Delft op Zondag in samenwerking met de stichting ISOFA aandacht aan hulp bij schulden.

Door: Esdor van Elten

In deze aflevering: Peter van Hemmen van Woonbron.
In 2015 kregen 24 huurders van Woonbron in Delft te maken met een ontruiming vanwege huurschuld. Vorig jaar waren er over het hele jaar 28 ontruimingen in woningen van Woonbron. "Jammer", vindt regiomanager Peter van Hemmen van Woonbron. "We gaan tot het uiterste om een ontruiming te voorkomen. Dat is in de meeste gevallen mogelijk."

Stapeling
"Als er niet tijdig betaald wordt doen wij ons best om contact te krijgen met de betreffende huurder: door brieven, telefoontjes of een huisbezoek", vervolgt Van Hemmen. "Het is ons er alles aan gelegen om te horen wat er aan de hand is en, eventueel een betalingsregeling af te spreken. Ga dus altijd tijdig met ons in gesprek. We snappen dat dat moeilijk is, maar alleen dan kunnen we samen op zoek naar een oplossing." Ook als je schulden hebt, is de situatie niet hopeloos: "Zolang een schuld niet oploopt is er veel af te spreken."
Als we niet wordt betaald, er maar geen contact ontstaat of als er herhaaldelijke betalingsproblemen zijn, dan is dat voor Woonbron een signaal dat er iets mis is. "Zeker als het gezinnen met kinderen betreft, gaan dan al onze alarmbellen af. Vaak nemen we dan contact op met hulpinstanties zoals De Toegang, het Sociaal Team of het Meldpunt Bezorgd. Ook met vrijwilligersorganisaties zoals ISOFA, Humanitas en Vroeg er op Af zijn goede contacten."

Ontruiming
Pas als alle pogingen tot contact op niets zijn uitgelopen, schakelt Woonbron de deurwaarder in. Deze kan uiteindelijk naar de rechter stappen. De rechter spreekt dan meestal eerst een betaalvonnis uit, en na het verstrijken van de wettelijke termijn uiteindelijk het ontruimingsvonnis.
Ongeveer drie weken na het ontruimingsvonnis vindt dan de eigenlijke ontruiming plaats. Dat besluit wordt door Woonbron zelf genomen. "Daar lig ik dan wel eens wakker van", bekent Van Hemmen. Soms wordt Woonbron verweten harteloos te zijn. "Dat zijn we niet. Dat durf ik uit volle overtuiging te zeggen. Maar soms hebben we gewoon geen keus meer."
Maar staat dat beetje geld dan in verhouding tot het leed dat mensen wordt aangedaan? "Het lijkt misschien een beetje geld, maar Woonbron Delft schrijft jaarlijks 300.000 euro af aan oninbare huur en kosten. Als de ene huurder niet betaalt, dan draait de andere huurder daarvoor op. Het is onze plicht om dat te voorkomen."
Dit artikel is onderdeel van een negendelige reeks die tot stand is gekomen door inzet van ISOFA en financiële bijdragen van het Oranje Fonds en het Skanfonds. Kijk voor nadere informatie op de website www.isofa.nl.