Afbeelding

Rik Maaskant

Algemeen

Rik Maaskant (54) is sinds enkele maanden directeur van Golfbaan Delfland.

1. Waarom wilde je op Golfbaan Delfland worden gefotografeerd?
"Omdat mijn voornaamste werk zich buiten mijn kantoor afspeelt. Hier kom ik met onze gebruikers in contact. Bovendien is het uitzicht met de kerk van Op Hodenpijl prachtig."

2. Heb je altijd al iets met golfen gehad?
"Vroeger tenniste ik op niveau, maar dat kon ik niet meer combineren met mijn werk. Zo'n vijfentwintig jaar geleden begon ik met golfen, omdat ik dacht dat dat in zakelijk opzicht wel verantwoord was. En dat bleek: inmiddels ben ik directeur van een golfbaan."

3. Wat zijn je speerpunten als directeur?
"Ik wil vooral laagdrempeligheid en bereikbaarheid uitstralen. Je kunt hier zonder lid te zijn komen golfen en daarnaast zijn onze oefenfaciliteiten en brasserie Delfland voor iedereen toegankelijk. We willen niet alleen een golfbaan zijn, maar vooral een vrijetijdscentrum en denken daarbij met de gebruikers mee."

4. Ervaren mensen een drempel?
"Dat idee heb ik soms wel. Ik denk dat weinigen hier uit zichzelf zullen komen om te dineren, terwijl we daar geweldige faciliteiten voor hebben. Daarnaast zijn we perfect bereikbaar en is er voldoende parkeergelegenheid."

5. Waaruit blijkt die laagdrempeligheid?
"Uit het feit dat iedereen hier kan komen golfen of op een andere manier recreëren. Er wordt rondom de golfbaan een struinpad aangelegd en er zijn ook diverse fietsroutes. We hebben een prima restaurant met een gezellig terras, waar ook vergaderingen en bedrijfsarrangementen mogelijk zijn."

6. Wat wordt het verschil met je voorganger?
"Onder mijn voorganger Herman van der Vlis is Delfland uitgegroeid tot wat het nu is. Ik zal me meer met sales en marketing bezighouden, door in te springen op behoeften vanuit de markt. Dit wil ik onder meer doen door te kijken hoe we onze faciliteiten nog beter kunnen benutten. Dat geldt voor bedrijven, maar ook voor andere vrijetijdsbesteding dan alleen golf."

7. Als ik burgemeester van Delft was, dan...
"... zou ik er eigenhandig voor zorgen dat de struik, die het zicht bij onze aanrijroute vanaf de Kruithuisweg verhindert, verdwijnt. Deze leidt namelijk tot zeer gevaarlijke verkeerssituaties. Verder zou ik op Golfbaan Delfland mijn ontspanning zoeken."

8. Wat ben je voor directeur?
"Ik ben iemand die veel input van het personeel wil hebben. Zij zijn mijn oren en ogen en ik hoop bij hen het gevoel te scheppen dat ze mede-eigenaar van de baan zijn. Verder luister ik graag naar gebruikers en probeer ik mijn voordeel te halen uit de aanbevelingen die de aandeelhouders doen."

9. Waarom ben je de juiste directeur voor Golfbaan Delfland?
"Dat zou je aan de Raad van Commissarissen moeten vragen. Ik heb begrepen dat mijn visie die ik vanaf dag één heb verkondigd een pré was. Daarnaast ben ik continu bezig met de kwaliteit van de baan. Ik heb afgelopen jaren deelgenomen aan het hoogste competitieniveau en vanuit dat oogpunt mag het voor mij best wat uitdagender, hoewel voor onze doelgroep de baan nu prima is."

10. Hoe zijn de eerste maanden bevallen?
"Perfect. Men zegt wel dat als je werk hebt dat bij je past, je nooit hoeft te werken. Zo voelt dat ook. Ik ben de eerste maanden prima ingewerkt door Herman van der Vlis en heb veel mensen leren kennen. Ik heb het idee dat ik hier op mijn plek ben."