Rodi Media ZH daagt NEN uit voor een match met... ?
Rodi Media ZH daagt NEN uit voor een match met... ? (Foto: )

Rodi Media ZH en de Delftse Uitdaging in zee

  advertenties

Met een idee voor een Match waren wij, Wilma Broeseliske (l) en Janneke Schoonbeek (r) van de Delftse Uitdaging, op bezoek bij Denise en Leo Rontberg van RodiMedia ZH. We zien namelijk veel mooie samenwerkingen ontstaan tussen het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Ons voorstel: wij schrijven daarover en RodiMedia ZH verspreidt het nieuws. Een mooie match met één van onze trouwe founders!

U kent ons als Delftse Uitdaging misschien van de Beursvloer. Daar zijn 10 april jl. in het Huis van de Stad van de gemeente Delft ruim 150 afspraken tussen bedrijfsleven, verenigingen en stichtingen gemaakt en die worden momenteel uitgevoerd.

We vinden het een uitdaging om verbinding tot stand te brengen tussen het bedrijfsleven en sociaal-maatschappelijke organisaties in Delft en Midden-Delfland die meehelpen het leefklimaat van belanghebbenden te verbeteren. In dit gebied zijn ruim 500 van dit soort organisaties actief. Zij hebben vaak behoefte aan vrijwilligers, spullen, ruimte etc. Wij stimuleren hen om een tegenprestatie te bedenken en zoeken samen een bedrijf die de uitdaging aan wil nemen. We bemiddelen tussen vraag en aanbod; wat de één over heeft, heeft de ander vaak nodig.

Zo worden knelpunten van verenigingen en stichtingen op het gebied van menskracht, materialen, middelen, expertise en ruimte door het bedrijfsleven opgelost. Met gesloten beurs elkaar verder helpen, zowel het bedrijf als de vereniging / stichting. Wat voor U? Gewoon doen!
Elke laatste zondag van de maand vertellen we graag over een match van een bedrijf met een vereniging / stichting.

Wil je ook meewerken aan een match? Kijk op onze FB-site en www.delftseuitdaging.nl.

Samenwerken werkt!

Meer berichten
 
CustomHtml_1