Parkeertaken over naar ParkerenDelft

advertenties

Vanaf 1 mei 2018 kunnen inwoners en bedrijven met al hun parkeervragen terecht bij ParkerenDelft. De volledige uitvoering van het straat- en garageparkeren ligt dan bij één organisatie.

Het college verwacht dat deze taken daardoor efficiënt, slagvaardig, klantvriendelijk en professioneel kunnen worden uitgevoerd. De gemeente blijft wel het parkeerbeleid maken en de parkeertarieven vaststellen. Dit betekent dat ParkerenDelft voortaan alle klantcontacten over parkeren verzorgt en dat u al uw parkeerproducten via ParkerenDelft bestelt. Dat kan bijvoorbeeld gaan over het aanvragen van een parkeervergunning of bezoekersvergunning, een ontheffing voor de autoluwe binnenstad, vragen of bezwaren naar aanleiding van een naheffingsaanslag (parkeerboete) en meer.

ParkerenDelft is bereikbaar via:
Website: www.parkerendelft.com
Mailadres: klantenservice@parkerendelft.com
Bezoekadres: Zuidwal 14, 2611 DD Delft
Openingstijden: Maandag t/m zondag: 7.00 tot 00.00 uur
Telefoonnummer: 015- 2001046

Wie de gemeente benadert met parkeervragen via het telefoonnummer 14015 en www.delft.nl zal in contact worden gebracht met ParkerenDelft.

!