Lisette, Jeroen en Rens voor het kantoor op de hoek van de Boterbrugen de Oude Delft.
Lisette, Jeroen en Rens voor het kantoor op de hoek van de Boterbrugen de Oude Delft.

“Effecten van afschaffing ‘verhuisbelasting’ zijn pas na 1 januari merkbaar”

wonen

DELFT - Er staat het nodige te veranderen op het gebied van de overdrachtsbelasting. Het is namelijk de bedoeling om deze zogenaamde ‘verhuisbelasting’ voor starters af te schaffen vanaf 1 januari 2021.

Hiermee moet het voor starters op de woningmarkt makkelijk worden om een eerste eigen huis te kopen. “De regeling moet gaan gelden voor iedereen tot 35 jaar en die nog geen gebruik heeft gemaakt van de regeling”, legt Kevin Nijs van Van Silfhout & Hogetoorn Wereldmakelaars uit. “Normaal gesproken betaalden die 2 procent van de koopsom van de woning. Hierdoor werd het uiteindelijk te betalen bedrag beduidend hoger. Door nu de overdrachtsbelasting af te schaffen, zal het eindbedrag lager uitvallen, waardoor meer starters in aanmerking kunnen komen voor een eerste eigen huis. Het bedrag dat zij normaal aan overdrachtsbelasting zouden betalen, kunnen ze voortaan steken in de inrichting van hun nieuwe woning.”

Beleggers
In het segment van de starterswoningen hebben starters nogal wat concurrentie van beleggers. Beleggers die een starterswoning kopen om die vervolgens te verhuren. Hierdoor hebben de mensen tot 35 jaar hun kansen de afgelopen jaren behoorlijk zien slinken. “Het segment van de starters is dus echt een segment met veel vraag en een kleiner aanbod, mede door de beleggers”, legt Kevin uit. Om de kansen van starters nog eens te vergroten, wordt de aankoop van een beleggingspand voor beleggers juist zwaarder belast. De overdrachtsbelasting voor beleggingspanden en niet-woningen gaat vanaf 1 januari 2021 juist omhoog naar 8 procent. “Nog een manier vanuit de politiek om de markt voor starters toegankelijker te maken”, gaat hij verder. “Voor beleggers wordt het duurder om dat bewuste pand te kopen, voor starters juist goedkoper. De overdrachtsbelasting blijft voor doorstromers overigens ongewijzigd, namelijk 2 procent.”

Effecten
De vraag rijst of er nu al het één en ander te merken is van de aangekondigde maatregelen. Volgens Kevin is dat wel degelijk het geval. “Je ziet nu al in de marktontwikkelingen terug, dat beleggers snel vóór 1 januari een investering willen doen. Omdat nu voor hen nog het lagere tarief geldt. Starters daarentegen willen nog even wachten. In elk geval met de overdracht. Het is namelijk mogelijk om nu een huis te kopen en de overdracht pas na 1 januari, onder het gunstiger belastingtarief te laten plaatsvinden.” De vraag naar woningen onder starters blijft onverminderd groot, volgens Kevin blijft de druk echt op dit segment liggen. “Voor starters is de maatregel natuurlijk heel gunstig, omdat die nu eenmaal een hoog bedrag aan eigen geld moeten meenemen. Een kostenbesparing is altijd heel welkom. De werkelijke effecten van de aangekondigde maatregelen zijn pas na 1 januari te zien. Dan kan worden vastgesteld of de belangstelling onder beleggers inderdaad afneemt en er wat minder concurrentie ontstaat in dit segment.”

Uitstel overdracht
Het is overigens niet altijd gunstig om de overdracht uit te stellen. Door uitstel kan in de tussentijd namelijk de hypotheekofferte verlopen. Is dat het geval, dan moet je opnieuw een hypotheek aanvragen. “Mogelijk is in de tussentijd de rente verhoogd en kun je minder lenen”, zegt Kevin. “Overweeg je uitstel van de overdracht daarom goed. Verloopt je hypotheekofferte, laat je dan goed adviseren.” Loop eens binnen bij Van Silfhout & Hogetoorn Wereldmakelaars op de hoek van de Boterbrug en de Oude Delft of kijk op www.vansilfhout.nl.

!