Afbeelding

Woonberichten

wonen

Editie: Week 44, Jaargang 22 |

Energieleveranciers vergelijken wordt makkelijker
DELFT – Het wordt makkelijker om aanbiedingen van energieleveranciers met elkaar te vergelijken. Daarvoor heeft de Autoriteit Consument & Markt afspraken met leveranciers gemaakt. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft met de energieleveranciers afgesproken dat aanbiedingen voortaan op maat worden gedaan. Een aanbieding moet gebaseerd zijn op het historisch verbruik van een gezin. Schattingen op basis van gemiddeld verbruik of op basis van gezinsgrootte of type huis staan vaak veraf van het feitelijk verbruik. De ACM ziet erop toe dat leveranciers de regels naleven. De boete kan bij een overtreding oplopen tot 450.000 euro. Vereniging Eigen Huis heeft Minister Henk Kamp van Economische Zaken in juni een brief gestuurd. Claudia Umlauf, beleidsadviseur bij Vereniging Eigen Huis: “Wij hebben er in die brief op aangedrongen dat leveranciers hun zorgplicht moeten naleven, zodat consumenten hun aanbiedingen, energierekening en voorschotnota's kunnen begrijpen en vergelijken. De afspraken die de ACM heeft gemaakt zijn een stap in de goede richting, maar gaan wat ons betreft niet ver genoeg. We zouden graag een verplicht vast format zien, met een vaste structuur en vaste terminologie voor zowel aanbiedingen als nota's. Eerdere richtlijnen hebben hier niet aan bijgedragen en de huidige afspraken zullen dit naar verwachting ook niet tot resultaat hebben. De vereniging pleit er voor om aanvullend op de huidige afspraken zo'n vast format in wet- en regelgeving verplicht te stellen.”
Langdurige psychische klachten na een inbraak
DELFT – Slachtoffers houden vaak langdurig psychische en lichamelijke klachten over aan een inbraak. Dit blijkt uit onderzoek van de Stichting Nationale Inbraakpreventie Weken (NIPW). Van de mensen die in de afgelopen vijf jaar te maken kregen met een woninginbraak had een groot deel in de eerste weken na de inbraak moeite met in slaap komen, onrustig slapen of last van nachtmerries. Ook worden concentratieproblemen veelvuldig genoemd en geven slachtoffers aan vaker boos, neerslachtig of gespannen te zijn. Bijna 40 procent zegt het gevoel van veiligheid in hun eigen huis kwijt te zijn. Van de ondervraagden verwacht een vijfde zelfs zijn leven lang last te houden van de gevolgen van een inbraak. Het onderzoek onder 500 respondenten is gedaan in het kader van de eerste Nationale Inbraakpreventie Weken, waarvoor Minister Opstelten begin november het startsein gaf. De stichting NIPW heeft als doel inbraakpreventie hoger op de agenda te krijgen bij woningbezitters. De stichting wil bijdragen aan het verlagen van het aantal inbraken en inbraakpogingen, dat nu nog op 87.500 per jaar ligt. Het streven is om dit aantal te verlagen naar 65.000 in 2017.
Starters hebben weinig invloed op de doorstroming op de woningmarkt
DELFT – Starters zijn minder belangrijk voor de doorstroming dan gedacht. Dit blijkt uit een onderzoek van het Kadaster. Volgens het Kadaster kochten starters in de periode 2005 tot augustus 2014 vaker een nieuwbouwhuis of een woning van een uitstromer. Dit zijn woningbezitters die bijvoorbeeld zijn overleden of verhuizen naar een huurwoning. Dit jaar kocht slechts één op de drie starters een woning van een doorstromer - iemand die het ene koophuis verruilt voor een andere. Dit betekent dat twee derde van de starters geen verhuisketen op gang brengt. Wel blijven starters van groot belang voor de woningmarkt. Sinds de uitbraak van de crisis in het najaar van 2008 zijn zij verantwoordelijk voor bijna de helft van alle woningverkopen. De prijs die starters voor hun eerste koopwoning betalen, is ongeveer gelijk gebleven vergeleken met de jaren voor de crisis. Wel kunnen zij door de gedaalde huizenprijzen grotere woningen kopen dan voorheen. Starters kopen minder vaak een appartement, maar kiezen steeds meer meteen voor een gezinswoning.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12