Woonberichten

  wonen

Editie: Week 24, Jaargang 22 |

Grens voor Natioale Hypotheek Garantie omlaag
DELFT – De grens voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gaat per 1 juli 2014 omlaag naar 265.000 euro. Nu is de maximale hypotheek met NHG nog 290.000 euro. Wie nog van deze hogere grens wil profiteren, moet snel een offerte aanvragen. In de loop van juni stoppen geldverstrekkers met offertes op basis van de huidige kostengrens. Elke geldverstrekker hanteert zijn eigen deadline. Sommige banken geven nu al geen offertes meer met 290.000 euro als kostengrens. Hypotheekadviseurs kunnen vertellen wat de exacte deadline van een specifieke geldverstrekker is. De nieuwe kostengrens betekent in de praktijk dat de koopsom straks niet hoger mag zijn dan 250.000 euro, om in aanmerking te komen voor de zekerheden en rentekorting van NHG. Er zijn namelijk nog bijkomende kosten, zoals overdrachtsbelasting, makelaarskosten en notariskosten. Die kosten bedragen bij elkaar ongeveer 6 procent van de koopsom.

Eigenaren zonnepanelen krijgen naheffing Belastingdienst
DELFT – Meer dan 3.000 eigenaren van zonnepanelen hebben van de Belastingdienst een naheffing van 5.000 euro gekregen, omdat ze niet op tijd belastingaangifte hebben gedaan. Vereniging Eigen Huis vindt deze boete onevenredig hoog. Huiseigenaren die met zonnepanelen een deel van hun opgewekte stroom terugleveren aan het energienet en daarvoor een vergoeding van hun energieleverancier ontvangen, worden door de Belastingdienst als ondernemer aangemerkt. Dit is voor bijna alle woningbezitters met zonnepanelen het geval. Huishoudens die zich hebben gemeld bij de Belastingdienst en de BTW over de zonnepanelen hebben teruggevraagd, zijn verplicht om daarna BTW-aangifte te doen. Wie dat vergeet of wie dat niet op tijd doet, krijgt een aanslag van ruim 5.000 euro. In een brief aan staatssecretaris Wiebes (Financiën) verzoekt Vereniging Eigen Huis de Belastingdienst coulant om te gaan met eigenaren van zonnepanelen die te laat BTW-aangifte doen. “Het betreft mensen die over het algemeen volledig onbekend zijn met de eisen die aan het btw-ondernemerschap worden gesteld. Huiseigenaren met zonnepanelen zijn niet te vergelijken met een reguliere ondernemer. Een voorlichtende waarschuwing dat men alsnog aangifte moet doen of een ontheffingsverzoek moet indienen, is meer op zijn plaats dan een forse boete. Deze groep verdient een eerlijke kans om alsnog aan de vereisten van het ondernemerschap te voldoen”, schrijft de vereniging.

Afwerende houding van verzekeraars bij restschuldfinanciering
DELFT – Wie een hypotheek heeft bij een verzekeraar, krijgt weinig hulp bij restschuldfinanciering. De afwerende houding van verzekeraars is slecht voor het herstel van de woningmarkt, aangezien veel verhuisplannen hierdoor stranden, zo waarschuwt Vereniging Eigen Huis. De vereniging roept verzekeraars en andere hypotheekverstrekkers op om snel met adequate restschuldregelingen te komen. Uit een onderzoek van de vereniging onder 3.100 leden blijkt dat 75 procent van hen op de hoogte is van de mogelijkheden om restschulden mee te financieren in een nieuwe hypotheek. Toch is op de websites van banken en verzekeraars hier nauwelijks informatie over te vinden. Geldverstrekkers moeten volgens de vereniging daarom hun informatievoorziening over restschuldfinanciering zo snel mogelijk verbeteren. Daarnaast wil de vereniging dat de periode van renteaftrek gelijk wordt gesteld aan de resterende looptijd van de oorspronkelijke hypotheek. “Als de woningwaarde lager is dan de hoogte van de hypotheek, maar de eigenaar verhuist niet, dan is de virtuele restschuld gedurende de gehele looptijd van de hypotheek aftrekbaar”, zegt Rob Mulder, directeur van Vereniging Eigen Huis. “Verhuist hij wel, dan heeft hij voor het restschuldgedeelte slechts tien jaar recht op aftrek. Dat drijft de maandlasten van een nieuwe hypotheek fors op.” Momenteel staan zo'n 1,4 miljoen woningen 'onder water'. Dit betekent dat de hypotheek hoger is dan de actuele waarde van het huis. Bij verkoop ontstaat hierdoor een restschuld. Gemiddeld bedraagt deze ongeveer 35.000 euro.

Geen vergunning meer nodig voor bouw mantelzorgwoning

DELFT - Wie voor een hulpbehoevende een mantelzorgwoning wil bouwen in de tuin, heeft geen vergunning meer nodig. Het kabinet laat de vergunningseis vervallen. Minister Stef Blok van Wonen en staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakten dit onlangs bekend. Het kabinet wil dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Blok en Van Rijn hebben de gevolgen daarvan voor de woningmarkt geïnventariseerd en gepresenteerd in het plan ‘Langer Thuis Wonen’. De bewindslieden benadrukken dat het bij mantelzorgwoningen niet enkel gaat om huisvesting voor ouderen, maar ook om mensen met een lichamelijke en verstandelijke handicap of met een psychische beperking. Het streven is om de vergunningseis na 1 oktober a.s. te laten vervallen. De woning wordt gelijkgesteld met een schuur of garage, waarvoor in veel gevallen ook geen vergunning nodig is. Een mantelzorgwoning is een aangepaste woning voor iemand die zorg nodig heeft. Als geen sprake is van mantelzorg, omdat de bewoner nog zelfstandig kan blijven wonen op het erf en het bouwsel in strijd is met het bestemmingsplan, moet nog wel een vergunning worden aangevraagd. Vereniging Eigen Huis is blij met het besluit van het kabinet. Het constateerde namelijk al eerder dat er een duidelijke mismatch is tussen de particuliere initiatieven om hulpbehoevende ouders te helpen en de huidige wetgeving.

Aantal huishoudens met hoge woonlasten neemt sterk toe
DELFT - Een kwart tot een derde van de huishoudens met een inkomen tot de huurtoeslaggrens heeft te hoge woonlasten, concludeert onderzoeksbureau RIGO in een onlangs verschenen rapport in opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Huurders met te hoge woonlasten bezuinigen vooral op voeding, kleding, vervoer en persoonlijke verzorging. Vanwege stijgende huren en energieprijzen neemt het aantal huishoudens met hoge woonlasten de komende jaren toe, terwijl de koopkracht nog achterblijft. Uit het onderzoek blijkt dat vooral huishoudens met beperkte inkomens en kwalitatief slechte woningen moeite hebben om hun woonlasten te betalen. Bijvoorbeeld doordat deze woningen slecht geïsoleerd zijn. Daarnaast waarschuwt het rapport voor een groei van deze groep huishoudens, zeker in de steden. Om de woonlasten voor huurders te verlagen kunnen gemeenten verschillende dingen doen: bij corporaties aandringen op meer betaalbare huurwoningen, woningen met een lage huur gerichter toewijzen aan huurders met een laag inkomen, meer huurwoningen isoleren en lokale heffingen verlagen.

Tijdelijke verhuur kan voor meer doorstroming zorgen
DELFT - Kennisorganisatie Platform31 heeft met de publicatie ‘Tijdelijke verhuur en beschikbaarheid’ de plannen voor uitbreiding van tijdelijke contracten onder de loep genomen. Hieruit blijkt dat tijdelijke verhuur voor meer doorstroming kan zorgen, maar dat er ook veel nadelen aan kleven. Een aantal corporaties, gemeenten en politieke partijen pleit voor meer mogelijkheden voor tijdelijke verhuur om de doorstroming op de woningmarkt te vergroten. In het rapport kijkt Platform31 naar tijdelijke contracten als oplossing om de beschikbaarheid van sociale huurwoningen te vergroten. Het persbericht suggereert dat tijdelijke verhuur de oplossing is voor de wachtlijsten. Maar uit het rapport blijkt dat er juist veel schaduwkanten aan tijdelijke verhuur zitten. Een belangrijk nadeel is de verslechterde rechtspositie van huurders. De machtsbalans tussen huurder en verhuurder schuift richting de verhuurder. Dit zou ertoe kunnen leiden dat de keuzevrijheid van de huurder over waar en hoe hij of zij ergens woont, wordt ingeperkt. Een ander gevaar is dat tijdelijke verhuur ten koste gaat van de beschikbaarheid van huurwoningen met een regulier contract. Er komen immers geen nieuwe woningen bij. Verder heeft een gedwongen verhuizing een zeer grote impact op het leven van mensen. Dit wordt door veel beleidsmakers onderschat. Juist bij kwetsbare groepen, die de corporaties veelal huisvesten, is de onrust bij een gedwongen verhuizing naar verwachting groot.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12

Meer berichten
 
CustomHtml_1