<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo delftopzondag.nl

Dubbel Delft

  vaste rubrieken

Het is voor Willem de Bie vaak weer een uitdaging om de plek te vinden waar Tiemen van de Reijken zijn foto's maakt. Begane grond is wat eenvoudiger, hoewel op de plek waar Tiemen ooit stond vaak sprake is van bebouwing. Net als de Bie had hij een voorliefde voor net even wat andere standpunten. Zeker als het gaat om stadsgezichten moest je volgens hem een goed overzicht hebben, wat vaak resulteerde in het klauteren naar en op daken, dakramen, bouwstellingen, bomen, ladders en dergelijke. Voor de foto die hij in 1963 moest maken van de toen nieuwe Sebastiaansbrug wilde hij ook laten zien waar de brug ten opzichte van de binnenstad werd gebouwd. Vooral omdat er een idioot gemeentelijk plan was om deze brug via de nieuwe Kerk en de Verwersdijk in rechte lijn met de Reineveldbrug te verbinden. Op de oude foto is goed te zien dat de brug ook die richting uit wijst. Gelukkig kwamen de stedenbouwers tijdig bij bewustzijn en verdween het plan in de vuilnisbak. Gelukkig voor decennia later was de brug vrij ruim uitgevallen en kon het verkeer er al die jaren ruim overheen. Totdat de tram kwam. Die moet over de Sebastiaansbrug om in de TU-wijk en verder te komen. Lang verhaal kort: de nieuwe brug komt er. Wel na heel veel gemits, gemaar en onenigheid over 'wie zal dat betalen'. Het wordt uiteindelijk geen hemelbestormend ontwerp: voor zo'n 25 miljoen en met hergebruik van delen van de oude brug moet 't gaan lukken. Net als de huidige brug wordt de nieuwe Sebastiaansbrug een basculebrug met een doorvaarthoogte van 4,5 meter. De bus en tram krijgen twee naast elkaar liggende rijstroken, en aan weerszijden komen vrijliggende voet- en fietspaden. De vier zijkanten van de brug worden voorzien van groenblijvende beplanting. Gemotoriseerd verkeer beschikt op de nieuwe brug over twee keer één rijstrook, dat dan weer wel. Terug naar 1963. Tiemen had een rondje gelopen om de TH-gebouwen en zag helemaal bovenin een dakraam dat het voor hem gewenste uitzicht kon geven. En aldus maakte hij zijn foto. Grootste verschil is natuurlijk het verdwijnen van de oude gasfabriek, de grote schoorstenen en bijbehorende gashouder. Er voor in de plaats kwam winkelcentrum In de Veste, een nieuw theater en nieuwbouw rond de Zusterlaan. (meer Delft: www.nl-beeldbank.com)


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419598&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>