<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo delftopzondag.nl

WAT ik zeggen WIL

  vaste rubrieken

Grondwateronttrekking
DELFT - Met belangstelling volg ik de berichtgeving in Delft op Zondag over de afbouw van de grondwateronttrekking door DSM. Enkele tientallen jaren geleden heb ik me in theoretische zin bemoeid met bodem- en grondwaterproblemen. Terugkijkend denk ik dat het in Delft wel zal meevallen met de gevolgen van die stopzetting. Het westen van Nederland ligt in het zogenaamde beheerst gebied. Dat wil zeggen dat grondwater en oppervlaktewater binnen aanvaardbare grenzen kunnen worden beheerst. Dat geldt ook voor Delft. De stad wordt omringd en doorsneden door boezemwateren en polderwateren, keurig geregeld door het Hoogheemraadschap van Delfland. Door de onderlinge beïnvloeding van grondwater en oppervlaktewater blijft er alleen sprake van een enigszins bol grondwater tussen twee watergangen in de winter en een holle grondwaterstand in de zomer. Het stoppen van de wateronttrekking gebeurt langzaam. Ik denk dat we er nauwelijks iets van zullen merken. Het Hoogheemraadschap zal hooguit iets meer moeten bemalen. Mogelijk daalt het zoutgehalte in het grondwater iets, maar waarschijnlijk nauwelijks meetbaar. Het blijft natuurlijk nuttig dit proces goed te blijven volgen met peilbuizen. Bodem en grondwater blijven complexe materie. Ik wil hierbij nog opmerken dat in het verleden de Dienst Grondwaterverkenning TNO in heel Nederland, ook in Delft, heel veel peilbuizen beheerde. Ik weet niet of dit nu nog gebeurt en waar dat archief zich bevindt. Een enorm pakket kennis van grondwaterstanden! Ook in Delft.

J.A. Somers, Delft

Parkeerhuisjes-Gracht
DELFT - De hele Spoorzone vind ik een succes, maar steeds als ik op de Phoenixstraat ben verbaas ik me over de vele parkeergarage-huisjes. Onvoorstelbaar! Wie o wie heeft dit bedacht? Vast iemand met een auto die zo snel mogelijk bij zijn auto wil zijn. De opzet was toch om hier een gracht te laten ontstaan en niet een uitzicht van afzichtelijke huisjes die detoneren met de omgeving? Vier van die architectonische wan-creaties waren toch voldoende geweest. Laat er alsjeblieft zeker drie verdwijnen. Of is het de bedoeling dat ze nog in het water afzinken als gracht vol stroomt met water?

Ruut van Hooft, Delft


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419598&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>