Dubbel Delft

  vaste rubrieken

Was vroeger alles beter? Zeker niet. Maar je kon in de jaren vijftig wel redelijk goedgemutst naar bijvoorbeeld een kerstmarkt gaan. Druk maken deed je je op zo'n dag of je wel de goede jurk en bijbehorende Boldoot-parfum aan en op had en niet of de buschauffeur nog andere plannen had dan jou te vervoeren.

Het zijn rare tijden. Op 17 augustus 1957 stond in ieder geval een grote groep Delftenaren lekker opgedoft te wachten op wat komen ging. Eerst natuurlijk even een groepsfoto laten maken door fotograaf Tiemen van der Reijken. Op het mooiste plein van Europa, de Beestenmarkt. De Beestenmarkt heeft een rijke historie: in 1449 kreeg de Orde der Minderbroeders toestemming om zich in de stad Delft te vestigen. Op de huidige Beestenmarkt vestigden zij op de noordelijke helft van het plein een klooster, wat ook wel 'Broerhuis' genoemd werd. Zoals we uit de geschiedenisboekjes weten ging het er tijdens de Beeldenstorm van 1566 nou niet direct zachtmoedig aan toe. Veel gebouwen, waaronder het Delftse klooster, moesten het bij dit hardhandige optreden ontgelden. Na restauratie van het klooster keerden de Minderbroeders - of Franciscanen - terug naar de Beestenmarkt en bewoonden het nog tot 1572. Uiteindelijk werd het klooster in 1595 afgebroken. Er ontstond een vierkant plein wat vanaf die tijd gebruikt werd om de wekelijkse veemarkt onder te brengen. En er is heet wat afgeloeid, gemekkerd en geblaat op deze plek. Duizenden koeien, varkens, schapen, geiten en ander kleinvee gingen hier na het nodige handgeklap over in andere handen. De horeca rond de Beestenmarkt was de plek waar onder het genot van een neutje de deal werd beklonken en waar uit dikke portefeuilles contant werd afgerekend. Speciale ijzeren paaltjes zorgden ervoor dat allerlei verschillende hokken op het plein gevormd konden worden; een paar hiervan zijn als historisch erfgoed bewaard gebleven. Totdat in 1972 de laatste koe werd verhandeld en het plein werd ingenomen door een andere, heilige koe: de auto. Jarenlang was de Beestenmarkt een troosteloze opslagplaats voor De Auto, zoals de rechter foto laat zien. Gelukkig moest de heilige koe wijken voor frisse gedachten van de Delftse bestuurders. In 1993 werd het plein omgedoopt in een recreatief plein met een nadrukkelijke horeca-functie.

Meer berichten