<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo delftopzondag.nl
Eén van gevolgen van de gemeentelijke bezuinigingsoperatie was de verhuizing van DAS, die Sporthal Brasserskade verruilden voor een nieuwe hal bij SC Delfland. (foto: Roel van Dorsten)
Eén van gevolgen van de gemeentelijke bezuinigingsoperatie was de verhuizing van DAS, die Sporthal Brasserskade verruilden voor een nieuwe hal bij SC Delfland. (foto: Roel van Dorsten) (Foto: Roel van Dorsten)

Het Delftse Sportcongres in Museum Prinsenhof

  sport

DELFT - Het Bestuur van de Sportraad Delft organiseert op vrijdagmiddag 22 september a.s. voor het eerst 'het Delftse Sportcongres'. Het is de bedoeling om een dergelijk evenement in de toekomst vaker te gaan houden.

De onderwerpen zullen wisselend zijn, maar het gaat er om dat de Delftse sportclubs centraal staan en dat er een relatie is met dan wel aanknopingspunten zijn voor het lokale sportbeleid.
Het onderwerp voor het nu te houden eerste Delftse Sportcongres is de recent ontwikkelde nieuwe gemeentelijke visie op sport en bewegen. Deze wordt, in een laatste conceptversie, ter plekke gepresenteerd. Daarna worden van verschillende kanten mogelijke vervolgstappen voor de toekomst belicht.

Verleden, heden en toekomst: dat wordt prachtig weer gegeven door de historische locatie van het congres, te weten de Van der Mandelezaal in Museum Prinsenhof. Het verleden in deze is geschetst in de nog recente bezuinigingsoperatie in Delft, ook in de sportsector. Dit leidde onder meer tot de overgang van een aantal clubs van Sporthal Brasserskade naar de nieuwe sporthal in de Spoorzone, bij SC Delfland. Na overleg tussen Gemeente Delft en Sportraad is een 'Sportaccommodatieplan Delft' dat in 2016 door de Gemeenteraad is vastgesteld. In die nota werd onder meer geconstateerd dat de Gemeente Delft relatief weinig aan sport besteedt en dat de sportaccommodaties er in kwantitatief en kwalitatief opzicht op de keper beschouwd slecht voor stonden. Het Bestuur van de Sportraad heeft in augustus 2016 aan de sportwethouder gevraagd om met een volwaardige en zelfstandige nieuwe Sportnota te komen. De vorige zelfstandige Sportnota dateert al uit 2009. De wethouder en de gemeenteraad hebben dit verzoek van het Sportraadbestuur overgenomen. De onderzoeksopdracht is verstrekt aan onderzoeksbureau Drijver & Partners. Het Bestuur van de Sportraad heeft in samenspraak met de gemeente wederom een Klankbordgroep samen gesteld, alle lokale sportclubs konden op een tweetal discussieavonden mee praten en ook met het Sportraadbestuur is geregeld overleg gevoerd. Nu is het resultaat gereed voor presentatie.

Op het Sportcongres zullen er inleidende woorden zijn van de kant van Sportraad-voorzitter Wicher Schreuders en van sportwethouder Raimond de Prez. Daarna zal Rob de Vries van Drijver & Partners de nieuwe conceptvisie presenteren. Vervolgens komen aan het woord Berend Rubingh (MtoM Consultants) en Gert Jan Lammens (Rotterdam Sport Support). Vanuit een eigen gezichtshoek en met de voorliggende conceptnota als uitgangspunt gaan zij de mogelijke vervolgstappen belichten. Immers, met de nu geformuleerde sportvisie kunnen de gemeente, de georganiseerde sport en de aanverwante organisaties niet stil gaan zitten. Integendeel. Nu moeten gezamenlijk de mogelijkheden worden opgepakt voor een zo goed mogelijke toekomst voor de Delftse bevolking en voor de Delftse sportclubs.

Deelname aan het Delftse Sportcongres is alleen op uitnodiging en na verplichte aanmelding. Uiteraard zijn bestuurders van de Delftse sportclubs, gemeenteraadsleden, gemeentelijke ambtenaren, vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke organisaties en dergelijke, maar ook representanten uit omringende gemeenten dan wel van andere relevante organisaties van buiten Delft uitgenodigd. Het belooft een boeiende middag te worden. Vanuit het verleden, vanuit het heden en richting een gezonde toekomst voor de sport in Delft.

Reageer als eerste

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419605&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419598&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419604&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>