Jeugd sport veel maar beweegt te weinig

  sport

Veel jongeren doen aan sport (77% van de 6-11-jarigen en 67% van de 12-17-jarigen sport minstens 40 weken per jaar). Na het twaalfde levensjaar, het begin van de puberteit, daalt de sportdeelname sterk. Opvallend is dat in het voortgezet onderwijs 7% van de scholieren niet meedoet aan de lessen bewegingsonderwijs.

Van de vmbo-(praktijk)leerlingen doet zelfs 13% niet mee aan de gymlessen. Ondanks de naar verhouding hoge sportdeelname, beweegt slechts 55% van de 6-11-jarigen en 44% van de 12-17-jarigen minstens een uur per dag of bewegen ze minstens drie dagen per week intensief gedurende 20 minuten (de zogeheten combinorm).

De sportdeelname van volwassenen tussen 18 en 64 jaar is de afgelopen jaren gestegen van 39% in 1991 naar 47% in 2007. Daarbij zijn vooral de 45-64-jarigen meer gaan sporten. Tussen de 18 en 64 jaar is de sportdeelname op verschillende leeftijden vrij constant. Ouders met kinderen jonger dan 6 jaar daarentegen doen minder vaak aan sport (38%). Het spitsuur van het leven (met de combinatie van werk en zorg) belemmert de sportdeelname. Als de kinderen groter worden, sporten de ouders ook weer meer. Daarnaast is rond de 70% van de volwassenen minstens vijf dagen per week een half uur in beweging of zorgen ze minstens drie dagen per week 20 minuten voor een activiteit die intensieve inspanning vereist. Daarmee voldoen ze aan de combinorm.

Meer 65-plussers zijn minstens 40 weken per jaar gaan sporten (17% in 1991, 30% in 2007), ze voldoen vaker aan de combinorm (44% in 2000, 58% in 2009) en zijn minder vaak inactief (19% in 2000, 12% in 2009). Levensgebeurtenissen als een chronische ziekte, functionele beperkingen, cognitieve achteruitgang, het verliezen van de partner en een ziekenhuisopname hebben negatieve gevolgen voor het sport- en beweeggedrag. 

Ouderen die in een verpleeg- of verzorgingstehuis wonen, bewegen door hun fysieke beperkingen en hoge leeftijd (gemiddeld 85 jaar) nauwelijks. 78% beweegt geen enkele dag van de week 30 minuten of meer.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12

Meer berichten
 
CustomHtml_1