'D66 is voor mij dé partij die zich inzet voor echte kansengelijkheid...'
'D66 is voor mij dé partij die zich inzet voor echte kansengelijkheid...' (Foto: Willem de Bie)

Politiek: Vincent van Roon - D66

  Politiek

DELFT – Het bestuur van de stad is in handen van door de inwoners gekozen gemeenteraadsleden. Delft heeft 39 raadsleden die als volgt zijn verdeeld: GroenLinks (7), STIP (6), D66 (5), Onafhankelijk Delft (2), VVD (3), CDA (3), SP (3), PvdA (3), ChristenUnie (2), Stadsbelangen (2), Groep Stoelinga (3). Met enige regelmaat laten we u kennismaken met één van de politici van deze partijen. In deze aflevering: Vincent van Roon van D66.

Welke opleiding heeft u genoten?
Op dit moment ben ik mijn scriptie aan het schrijven voor mijn Master Watermanagement aan de TU.

Wanneer ontstond uw interesse in politiek en wie was uw grote voorbeeld?
Die ontstond voor het eerst rond 2010, toen het eerste Kabinet-Rutte door de PVV gesteund werd. Daar had ik grote moeite mee. Maar dat ik het oneens was met hoe dingen liepen, betekende voor mij ook dat ik zelf betrokken wilde worden. Destijds vond ik het enorm knap hoe mensen als Alexander Pechtold en Femke Halsema zich hard maakten voor gelijke kansen en de vrijheid om jezelf te kunnen zijn.

De afgelopen jaren vond ik het werk van Menno Snel en Wouter Koolmees om die idealen concreet te maken enorm inspirerend. Snel deed dat door de grote stappen die hij zette naar een eerlijker en groener belastingstelsel. De passie die Koolmees laat zien om de overheid voor mensen te laten werken en niet voor ondoorgrondelijke regels, vind ik geweldig. Daardoor krijgen meer mensen een eerlijke kans om hun leven zo in te richten als zij zelf willen.

Waarom koos u voor uw partij?
D66 is voor mij dé partij die zich inzet voor echte kansengelijkheid. Dat betekent niet dat iedereen hetzelfde leven moet hebben. Maar het betekent wel dat, wanneer twee kinderen met hetzelfde talent verschillende schooladviezen krijgen, er iets heel erg mis is. Dat, wanneer je vanwege je achternaam niet aan een baan komt, we daar niet onze schouders over op kunnen halen. Bij D66 vond ik een grote groep mensen met dezelfde passie om dat speelveld gelijk te trekken. Dat inspireert me nog steeds.

Hoelang maakt u deel uit van de gemeenteraad?
Bij de Raadsverkiezingen van maart 2018 ben ik verkozen.

Wat zijn uw aandachtsgebieden in de raad en wat trekt u daarin?
Ik mag me storten op de sociale kant van de gemeente. Dat is bijvoorbeeld werkloosheid, bijstand, en armoede, maar ook integratie, emancipatie, en de zorg. Dit zijn precies de onderwerpen die mij naar de politiek getrokken hebben omdat ze de kern vormen van die kansengelijkheid die zo onder druk staat. Dat ik nu mee kan helpen om die systemen eerlijker te maken, waardoor mensen meer ruimte krijgen hun leven zo vorm te geven als zij zelf willen, vind ik een prachtige verantwoordelijkheid.

Op welke resultaat van uw politieke inspanningen bent u trots, m.a.w. wat heeft u voor de Delftse bevolking bereikt?
Het mooiste vind ik dat we stevigere bescherming konden regelen voor mensen die in de bijstand zitten. We hoorden in Delft te veel verhalen over mensen die van fraude werden verdacht en die in het onderzoek daarnaar fout behandeld werden. Dat doet echt iets met mensen. Natuurlijk zijn er regels aan het krijgen van bijstand en toeslagen, maar die moeten wel duidelijk zijn, en bij een verdenking moeten mensen eerlijk behandeld worden. In een motie is het gelukt om duidelijke bescherming vast te stellen voor mensen in dit proces.
Daarnaast is het gelukt om parkeerkaarten voor mensen met een beperking betaalbaarder te maken. Tot nu toe kostte het ruim 200 euro om zo’n parkeerkaart aan te vragen. Dat is voor iemand in de bijstand gewoon niet op te brengen. Gelukkig wordt nu geregeld dat de kaart in termijnen kan worden betaald. Dat is belangrijk, omdat zo’n essentiële dienst anders feitelijk niet voor iedere Delftenaar toegankelijk is.

Wat zou u in uw raadsperiode nog willen verwezenlijken?
Het allerliefste zou ik willen dat we de bijstand hervormen om werk meer te laten lonen. Wie nu in deeltijd bijvoorbeeld 100 euro extra verdient, wordt meteen 100 euro gekort op de bijstand. Dat schiet natuurlijk niet op. Het is ook voor de gemeenschap slecht, omdat het mensen die in deeltijd werken vaker lukt om een baan te vinden en uit de bijstand te stromen. Door onze harde lijn houden we dus meer mensen vast in die bijstand, dat is doodzonde. Gelukkig was de Raad het eens met een voorstel van ons om te gaan onderzoeken wat de effecten zouden zijn als we mensen juist wel wat zouden laten bijverdienen naast hun bijstand. Dit blijft de komende jaren een focus voor mij.

Daarnaast hoop ik dat de nieuwe inburgeringswet snel komt. Die geeft ons als gemeente een grotere rol in de inburgering en integratie van nieuwkomers. Dat betekent dat we ook de ruimte krijgen om beter taalonderwijs te gaan geven om mensen te helpen aan een goede start hier in Nederland.

Zou u aan de Delftse politiek iets willen veranderen, zo ja, wat en waarom?
Soms hebben we de neiging om onze debatten heel technisch te voeren. Dan vragen we ons af of voorstellen wel ‘werken’, en of alle cijfers wel kloppen. Dat zijn belangrijke vragen, maar niet de enige vragen. We mogen soms als Raad wat politieker zijn. Dat betekent voor mij dat we niet alleen vragen ‘werkt het?’, maar juist ook ‘willen we dit wel?’. We moeten ons goed afvragen wat voor stad we graag zouden willen, en dan ook zelf met voorstellen komen die dat dichterbij brengen.

Waarom is de foto van u favoriet?
Ik woon al zeven jaar, sinds ik in Delft ben komen studeren, in Tanthof. Iedere kans die ik krijg om te laten zien dat het hier fijn wonen is, grijp ik aan. Tanthof wordt vaak onderschat, maar ik vind het een heerlijk rustige en groene wijk. Als ik ga hardlopen sta ik binnen vijf minuten in het Abtswoudse Bos, dat vind ik echt genieten. Daar heb ik het kwartiertje fietsen naar het station graag voor over.

Willem de Bie
Meer berichten