Klaas Herrema - raadslid voor GroenLinks
Klaas Herrema - raadslid voor GroenLinks

Politiek: Klaas Herrema (GroenLinks Delft)

Politiek

DELFT - Het bestuur van de stad is in handen van door inwoners gekozen gemeenteraadsleden. Delft heeft 39 raadsleden die als volgt verdeeld zijn: GroenLinks (7), STIP (6), D66 (5), Onafhankelijk Delft (5), VVD (3), CDA (3), SP (3), PvdA (3), ChristenUnie (2) en Stadsbelangen (2). Met enige regelmaat laten we u kennismaken met een van de politici van deze tien partijen. In deze aflevering: Klaas Herrema van GroenLinks.

Welke opleiding heeft u genoten?
Na het VWO heb ik in Leeuwarden de hbo-opleidingen bouwkunde en bedrijfskunde gevolgd en daarna Bouwkunde gestudeerd aan de TU in Delft. Tegenwoordig werk ik vier dagen per week bij een architectenbureau in Den Haag.

Wanneer ontstond uw interesse in politiek en wie was uw grote voorbeeld?
Vroeger bij ons thuis was politiek al een geliefd onderwerp van gesprek. Mijn inspiratie komt niet van een persoon, maar vanuit het eenvoudige arbeidersmilieu waarin ik ben opgegroeid.

Hervorming
Het was een nest met socialisten die streden tegen armoede en knokten voor drastische hervorming van het kapitalisme. Waar zij toch vooral de rol van slachtoffer innamen, had ik meer de behoefte om verantwoordelijkheid te nemen en van daaruit de maatschappij te veranderen.

Waarom koos u voor uw partij?
Toen ik voor het eerst mocht kiezen, stemde ik op de Politieke Partij Radikalen. Later ging die partij op in het GroenLinks van nu. Deze partij wil nog steeds een radicale verandering naar een verbindende maatschappij van gelijke kansen met aandacht voor mens en milieu.
GroenLinks staat voor goede zorg, schone energie, meer werk en eerlijk delen. GroenLinks is van alle politieke partijen het meest divers. Dat spreekt mij erg aan. Ik snap nooit zo goed de angst voor links. Links betekent vooruitgang, het verbeteren van leven en welzijn en het beschermen van zwakkeren en minderheden.

Hoe lang maakt u deel uit van de gemeenteraad?
Sinds april 2018 zit ik in de gemeenteraad. Daarvoor ben ik 8 jaar lid geweest van de raadscommissie Ruimte en Verkeer en Spoorzone, waarin ik ook nu het woord voer. In die periode ben ik tweemaal kort raadslid geweest om een zieke collega te vervangen. Als raadslid voel ik een enorme verantwoordelijkheid. Mensen weten soms niet dat wij dit werk moeten combineren met een drukke baan of andere maatschappelijke activiteiten.

Wat zijn uw aandachtsgebieden in de raad en wat trekt u daarin?
Volgens mij gaat politiek vooral over mensen. In de commissie Ruimte en Verkeer praten we over de gebouwde omgeving. Dat lijkt te gaan over steen en asfalt, maar niets is minder waar. Meer en meer worden GroenLinkse ideeën over groen, klimaat en luchtkwaliteit een wezenlijk onderdeel van het beleid in Delft.

Uitdaging
Ook sociale thema's zoals leefbaarheid, gezondheid en mobiliteit spelen een steeds grotere rol bij besluiten over het gebruik van ruimte in Delft. We willen meer, vooral betaalbare, woningen en ook meer groen. Dat is de grootste uitdaging waar we voor staan.

Op welk resultaat van uw politieke inspanningen bent u trots, m.a.w. wat heeft u voor de Delftse bevolking bereikt?
Steeds vaker is de politiek zich ervan bewust dat grote veranderingen draagvlak nodig hebben. De inspanningen van GroenLinks om inspraak van burgers en bedrijven te organiseren hebben geleid tot het proces van Delfts Doen en wordt volgend jaar gevolgd door een compleet andere vorm van vergaderen. We gaan in Delft niet meer oordelen en besluiten zonder eerst de stad te hebben gehoord.

Wat zou u in uw raadsperiode nog willen verwezenlijken?
De aanpak van Voorhof en Buitenhof vraagt om inspanningen van de gemeente en medeverantwoordelijkheid van bewoners. We praten er al heel lang over, maar nu wordt het toch echt tijd voor actie om de ontwikkelingskansen te benutten. Niet van bovenaf bepalen wat goed is voor Voorhof en Buitenhof, maar samen met de bewoners werken aan fysieke en sociale verbeteringen in deze wijken.

Zou u aan de Delftse politiek iets willen veranderen, zo ja, wat en waarom?
Andere gemeenten kijken naar Delft hoe wij burgers en bedrijven betrekken bij belangrijke ontwikkelingen in de stad. Dat doen we hier heel goed. Toch vind ik dat bepaalde groepen daarbij onvoldoende aan bod komen.

Betrekken
Ik denk dan bijvoorbeeld aan onze inwoners met een niet-westerse achtergrond. Het vraagt om specifieke kennis en vaardigheden om deze groep bij de stad te betrekken.

Belangrijk
Om een brug te kunnen slaan moeten we in deze mensen investeren en op zoek gaan naar hun gemeenschappelijke gronden. Dat betekent aandacht voor jongeren en vrouwen en het stimuleren van initiatieven vanuit deze groep. Deze investering in mensen is minstens net zo belangrijk als die in grote ontwikkelplannen.

Waarom is de foto die u gaat opsturen een favoriet?
Mijn vrouw fotografeert graag en koos deze foto. Ik zit hier te genieten van de avondzon en een heerlijk diner op een terras aan de Verwersdijk. Delft is echt heel mooi en biedt oneindig veel mogelijkheden voor ontspanning.

!