"Van de verzelfstandiging van de Papaver en de kinderboerderijen heb ik buikpijn gehad" (Foto: PR)

Stephan Brandligt wil opnieuw wethouder worden

Politiek

Zes jaar heeft Stephan Brandligt er inmiddels opzitten als wethouder namens GroenLinks Delft. Maar hij is nog niet uitgekeken op de baan. Al voor de verkiezingen gaf hij aan graag door te willen. Zijn partij heeft deze week zijn kandidaatstelling bekrachtigd.

Door Esdor van Elten

Ruim een week na de verkiezingen is Stephan Brandligt nog steeds een beetje overdonderd door de uitslag: "Delft heeft zich eigenlijk nooit iets aangetrokken van de landelijke trend. Of GroenLinks nu verloor of won, wij waren stabiel. Terwijl we al vele jaren in het college zitten. Dat we nu ineens zo'n uitschieter naar boven maken geeft de burger moed." Brandligt, van oorsprong ICT-ondernemer, trad in 2012 halverwege de raadsperiode aan als wethouder. Een baan waar hij verliefd op werd: "Ik vind het geweldig iets te mogen betekenen voor de stad." De afgelopen jaren waren, met de financiële perikelen van de stad en de daaruit voortkomende bezuinigingen, niet eenvoudig, erkent hij. "Toch is er wel wat bereikt, ook op de gebieden die ik in mijn portefeuille had. Zo heb ik echt buikpijn gehad van de verzelfstandiging van de Papaver en de kinderboerderijen. Maar ze zijn er nog. Ook hebben we op een aantal terreinen de schade van de bezuinigingen voor de sociaal zwakkeren weten te beperken. Nu er wat meer financiële armslag is, kan ik komende periode misschien nog wat meer doen. Ook op het terrein van energie en klimaat zijn de afgelopen jaren grote stappen gezet, lokaal en internationaal. We staan aan de vooravond van een grote energiebeweging. En die moet weer terugvertaald worden naar Delft. Nu dat staat te gebeuren, wil ik erbij zijn." Dat betekent overigens niet dat Brandligt nu per se dezelfde portefeuille wil: "Met een aantal zaken, zoals die energietransitie, wil ik graag verder, maar andere onderwerpen zijn ook welkom. Ik denk dat een beetje verandering zowel voor mij als voor de stad heel goed is." Al evenmin betekent zijn kandidatuur dat Brandligt een verdere stap als carrière-politicus wil maken: "Dat wordt me geregeld gevraagd, maar nee, ik wil niet naar de Tweede Kamer. Ik wil geen wethouderschap in een andere stad of gemeente. Ik ben wethouder van Delft. Niks anders. En als mijn periode er op zit, ieder wethouderschap eindigt, dan zoek ik daarna iets anders." Er is weliswaar wat meer financiële ruimte, maar volgens Brandligt zullen ook de komende jaren 'de keuzes scherp moeten blijven.' Naast de verdergaande transitie van de (jeugd)zorg wordt ook het thema armoede en schulden de komende jaren een issue, denkt de kandidaat-wethouder. "En in het verlengde daarvan het probleem rond diversiteit, inclusiviteit en discriminatie. We zullen er nog meer aan moeten werken om te zorgen dat iedereen kan meedoen in de samenleving." Daar hoort ook het probleem van terugkerende Syriëgangers bij: "Vooropgesteld: strafbare feiten meten vervolgd worden. Maar daar mag het niet bij blijven. We moeten ook kijken naar hoe deze mensen vatbaar werden voor dit gedachtegoed en we moeten hen kansen bieden in de maatschappij. Een ander groot issue is de vraag: hoe gaan we in Delft extra woningen inpassen? "Ook daar moeten de komende jaren beslissingen in genomen worden."

!