Afbeelding
Foto: Esdor van Elten

Politieke Stellingname: stem op D66, want ...

Politiek

D66 Delft:
Christine Bel:

D66 is een partij voor iedereen. Voor jong en oud, ongeacht je achtergrond of afkomst, de wijk in Delft waar je woont of je al je hele leven in Delft woont of nog maar pas. Voor verschillende mensen zoals u ze ook op onze kandidatenlijst aantreft. Met deze ambitieuze kandidaten wil D66 ook de komende periode hard werken aan een duurzame toekomst voor iedereen in Delft.
D66 wil en kan in Delft het verschil maken. We doen dat met visie en daadkracht. Door te investeren in de toekomst van Delft én Delftenaren. Dankzij solide financiën kunnen we verder bouwen aan Delft, aan een innovatieve stad, een duurzame stad en bovenal een stad met kansen voor iedereen: een stad met toekomst. Als Techniekstad kan Delft als geen ander inspelen op een veranderende maatschappij en arbeidsmarkt. Delft moet nog aantrekkelijker worden voor innovatieve bedrijven en hun werknemers. Dat de Delftse economie banen oplevert op álle niveaus is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Innovaties dragen tegelijkertijd bij aan een toekomstbestendige stad en samenleving door in te zetten op duurzaamheid, maar bijvoorbeeld ook in de zorg. Ook bij nieuwbouw en stadsvernieuwing staat duurzaamheid, aansluiting van de woningmarkt op de arbeidsmarkt en een aantrekkelijk woonklimaat centraal. Om in Delft tweedeling te voorkomen creëren we gelijke kansen voor iedereen. Gelijke kansen beginnen met aandacht voor de jeugd, hun ontwikkeling, hun perspectief op een goede toekomst. Onze uitdaging is om hen te bereiken, te begrijpen en op weg te helpen waar nodig. Juist op lokaal niveau kunnen we de kloof dichten: tussen arm en rijk, tussen hoog- en laagopgeleid, tussen betrokken en afgehaakt.
D66 wil het allerbeste onderwijs op onze scholen met extra aandacht voor (technisch) VMBO, MBO en praktijkonderwijs en de aansluiting op de arbeidsmarkt. D66 wil dat alle jongeren een diploma hebben, ouderen zich kunnen laten bij- of omscholen en iedereen goed kan lezen en schrijven. D66 wil een divers woningaanbod in Delft met meer middeldure koop- en huurwoningen. Meer aandacht voor groen, cultuur en vrije tijd en een goede bereikbaarheid met extra aandacht voor de fiets maken Delft een fijne stad om te wonen, werken en bezoeken.
Klimaatverandering is en blijft een wereldwijde uitdaging die we moeten oplossen. Het raakt ons allemaal. D66 wil dat Delft hier actief aan werkt daarom zet D66 vol in op de overgang naar duurzame energiebronnen, effectieve manieren van afvalverwerking en een gezond leefklimaat.

Stem op een partij waar iedereen kansen krijgt, nu en in de toekomst. Stem op een partij die zorgt voor goed onderwijs en werk op alle niveaus, voor goed wonen voor iedereen en echt werk maakt van een goed klimaat! D66 is zo'n partij.

!