Afbeelding
Foto: Esdor van Elten

Politieke Stellingname: stem op PvdA, want ...

Politiek

PvdA,
Willy Tiekstra:

Leven in Delft nóg mooier maken, dat is wat de PvdA voor ogen staat. Ons programma heeft dan ook de titel Mooi, Delft!: wij zijn trots op onze stad en op haar bewoners.
Delft heeft een financieel moeilijke periode achter de rug, waarvan de gevolgen voor veel Delftenaren ook nu nog dagelijks voelbaar zijn. Dankzij de economische groei gaat het gelukkig weer beter met onze stad. De PvdA wil dat álle inwoners van Delft daar van gaan profiteren. Dat betekent dat wij gaan investeren in de stad en vooral in de mensen die die stad maken. De zaken die wij daarbij als eerste aan gaan pakken zijn de volgende. Iedereen moet in Delft kunnen wonen. De komende jaren wordt er daarom flink bijgebouwd. De PvdA wil dat een derde van alle woningen bestemd is voor mensen met een modaal inkomen of lager. Maar er zijn ook woningen in het duurdere segment nodig. De wachttijd voor sociale huurwoningen moet echt omlaag. Omdat ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen zijn passende woningen nodig met voorzieningen en zorg in de buurt. De PvdA investeert in schone en opgeruimde wijken. Wijken met meer groen en goede voorzieningen, waar kinderen veilig kunnen spelen. Iedere wijk moet bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Er komt meer ruimte voor fietsers, bijvoorbeeld door twee nieuwe bruggen over de Schie. Wonen in Delft betekent voor de PvdA ook wonen in een duurzame stad: dus investeren wij in duurzame energie en het energieneutraal maken van bestaande en nieuwe woningen.
Iedereen wil zeker zijn van een baan. Er komen dus meer banen, op alle opleidingsniveaus. In de maakindustrie, maar ook het toerisme en de organisatie van congressen. De PvdA steunt Delftse ondernemers en wil nieuwe bedrijven naar Delft halen. Voor mensen met een uitkering gaan wij sociale banen in het leven roepen, echte banen op de plekken waar door de bezuinigingen gaten zijn gevallen, zoals scholen, buurthuizen en speeltuinen.
In Delft leven 6000 gezinnen in armoede en groeien 2700 kinderen in armoede op. Mensen met een uitkering, een kleine baan of zzp-ers. De PvdA vindt dat onaanvaardbaar. Wij vinden dat meer mensen (met een inkomen tot 130 % van het bijstandsniveau) voor de regelingen en tegemoetkomingen voor minima in aanmerking moeten komen.
Onderwijs biedt kansen aan iedereen. De PvdA wil dat kinderen met een onderwijsachterstand vanaf hun tweede van de voorschool gebruik maken en dat ouders actiever bij het onderwijs van hun kinderen betrokken raken. De PvdA wil ook dat er meer stages en werkervaringsplaatsen voor leerlingen van het (v)mbo komen. Uitbreiding van de begeleiding van statushouders naar een jaar, zorgt er voor dat zij kansrijker zijn bij het vinden van een plek in onze samenleving.
Stem dus op de PvdA wanneer u ook wilt dat leven in Delft (nog) mooier wordt voor iedereen!

!