Afbeelding
Foto: Esdor van Elten

Politieke Stellingname: stem op Stip, want ...

Politiek

STIP,
Michelle Corten:

STIP staat voor een jonge kijk op alles dat in Delft speelt. We leveren al 25 jaar nieuwe energie in de gemeenteraad. De afgelopen periode als 2e partij van Delft, met een eigen wethouder. De komende periode wil STIP dat innovatie, duurzaamheid en technologie zichtbaar zijn in Delft. Delft is namelijk de stad van technologie, en dat willen we ook terugzien in de stad. Bijvoorbeeld door de dreamteams van de TU Delft die geëxposeerd waren in de stationshal of in de Hoven. De technologie hebben we nodig om op tijd energieneutraal te zijn. De komende periode moeten we namelijk versnellen, zodat Delft een voortrekkersrol hierin kan krijgen.
Met de decentralisatie in de zorg zijn er veel nieuwe taken voor de gemeente bij gekomen. Gelukkig gaat dit erg goed en is Delft zelfs benoemd tot gouden gemeente. Maar we zijn er nog niet, we moeten namelijk hetzelfde blijven doen met minder geld. Daarom zetten we in op nieuwe technologie in de zorg. Een stofzuigrobot zorgt er bijvoorbeeld voor dat hulpverleners echt aandacht aan de patiënt kunnen besteden in plaats van met het huishouden bezig zijn.
Samen met de TU Delft en andere kennisinstellingen lossen we problemen uit de stad op, bijvoorbeeld hoe we omgaan met vergrijzing of hoe we het vervoer in Delft goed regelen. Deze samenwerking maakt Delft namelijk een aantrekkelijke stad om in te wonen, of om je bedrijf te vestigen. Dit laatste is belangrijk om ook de werkgelegenheid in Delft op peil te houden. We investeren in het naar Delft toehalen van kennisbedrijven, dit zorgt uiteindelijk voor banen op alle niveaus. In Delft wordt het namelijk bedacht én gemaakt.
STIP wil dat cultuur in Delft een podium krijgt. We investeren in gevestigde namen zoals het Prinsenhof en festival Westerpop, maar er is ook ruimte voor nieuwe initiatieven. Belangrijk hierbij is dat cultuur overal in de stad is en voor iedereen. Daarom moeten er bijvoorbeeld nieuwe legale graffitiplaatsen komen en een poppodium. Dit komt niet alleen in het centrum, maar verspreid over de hele stad. Cultuur is namelijk een goede verbinder die mensen samenbrengt die anders niet met elkaar in contact zouden komen. Kortom, STIP wil dat Delft koploper wordt op gebied van duurzaamheid. Hiervoor moeten we de Delftse technologie meer gaan gebruiken in de stad. Uitvindingen uit Delft worden dan zichtbaar in de stad. Cultuur krijgt een podium en de fietser moet ruim baan krijgen. Stem daarom 21 maart op nieuwe energie in de gemeenteraad, stem op STIP.

!