Is de stad de afgelopen vier jaar goed bestuurd? (Foto: archief/Koos Bommelé)
Is de stad de afgelopen vier jaar goed bestuurd? (Foto: archief/Koos Bommelé)

Politieke stellingname

  Politiek

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart laat Delft op Zondag wekelijks de politieke partijen in Delft aan het woord. Aan de hand van een aantal stellingen kunnen zij hun visie op Delft en hun plannen voor de stad geven.

Vandaag stelling 1: Delft is in de afgelopen vier jaar goed bestuurd

CDA,
Rob van Woudenberg:

Het waren financieel geen makkelijke jaren voor Delft en het CDA heeft daarom groot respect voor de wijze waarop de burgemeester en wethouders de stad hebben bestuurd. Wel merkten we dat de coalitiepartijen de eerste jaren nauwelijks open stonden voor constructieve ideeën vanuit de oppositie. Keer op keer werden oppositievoorstellen weggestemd. In 2017 is die houding gelukkig veranderd. Een door het CDA en twee andere oppositiepartijen ingediende 'meedenkbegroting' met lastenverlichtingen werd in 2016 nog verworpen door de coalitie, maar in 2017 alsnog vrijwel volledig overgenomen. En dat komt de stad en haar inwoners ten goede! Hier profiteren wij allemaal van!

ChristenUnie Delft,
Joëlle Gooijer
:

Een goed stadsbestuur dient de samenleving. Dienstbare bestuurders zoeken steeds naar wat de stad nodig heeft, doen recht én hebben oog voor de belangen van minderheden. De afgelopen jaren is er veel goed gegaan. Maar soms liet het college omwonenden te veel in de kou staan (bijv. bij de nieuwbouw Laga/ Lidl-Kruisstraat). Soms werden taken te makkelijk over de schutting gegooid (bijv. de kinderboerderijen/ waterspeeltuinen). En soms werden goede voorstellen van de oppositie te laat ondersteund door de coalitie (lagere OZB, beter onderhoud, meer handhaving). Wat de ChristenUnie betreft verdient Delft de komende jaren dus een nog beter bestuur.

D66 Delft:
Christine Bel:

Ja, ondanks de crisis en de tegenvallers in de Spoorzone, staat Delft er financieel weer goed voor. Delft heeft minder vroegtijdig schoolverlaters en we hebben een prachtige nieuwe VMBO-school. De overgang van o.m. de Jeugdzorg naar de gemeente is in Delft probleemloos verlopen. Het spoorviaduct is vervangen door een tunnel zodat we het meest gastvrije station van de regio hebben met extra fietsenstallingen. Er zijn en worden ook de komende jaren veel nieuwe duurzame woningen gebouwd. De lasten kunnen weer omlaag en we hebben ruimte om de komende jaren te investeren in een nog mooier Delft voor iedereen

GroenLinks,
Frank van Vliet:

Geen reactie ontvangen

Onafhankelijk Delft,
Martin Stoelinga:

De stad is de afgelopen 4 jaar ZEER slecht bestuurd De enige die naar mijn mening op het gebied van Verkeer redelijk heeft gedaan is Lennart Harpe. Hoe de sport en de Delftse sportclubs zijn verkwanseld is in mijn ogen schandalig. Juist ook omdat sport zo belangrijk is voor de gezondheid van mensen. Wij zouden toch graag zien en uitvoeren het gratis en verplicht zwemmen en verplicht gymnastiek op scholen De lokalen zijn er niet voor niets. Dit College heeft in haar wanbeleid ook geen enkele ondernemersgeest laten zien. En dan zijn we ook nog eens de duurste gemeente van Nederland, Een oplossing: geef de Delftse gezinnen allemaal 100 euro terug en geef hiermee aan dat de gemeente te duur is en geld kan reserveren voor veel te dure feestjes en de borstklopperij rond de Spoorzone. Laat zien dat je niet de duurste gemeente van Nederland wil zijn.

PvdA,
Willy Tiekstra:

Jazeker. De coalitieperiode 2014-2018 was een bijzondere. Gestart op een moment dat de crisis Delft nog flink in zijn greep hield, is er nu sprake van krachtig herstel. Kijk naar de spoortunnel en Nieuw Delft, de Harnaschpolder, het predikaat Gouden Sociale Gemeente, de Agenda Delft 2040. Financieel zijn we in control en er is weer ruimte om te investeren. Een mooi resultaat, bereikt door -soms met pijn in het hart- daar waar nodig te bezuinigen, maar tegelijkertijd ook door de blik steeds op de toekomst gericht te houden.

SP Delft,
Lieke van Rossum:

Sorry, we kunnen helaas niet positief beginnen met de stellingen :… De stad is namelijk echt niet zo goed bestuurd de afgelopen jaren. Met het college van VVD, D66, PvdA, Groen Links en Stip ging Delft bijna failliet aan dure bouwprojecten terwijl ondertussen allerlei voorzieningen wegbezuinigd werden. Buurthuizen, speelplekken, een bibliotheek en sportvoorzieningen verdwenen. De SP zorgde dat er een onderzoek naar de financiële problemen werd gedaan en er regels kwamen voor risicovolle projecten. Er moet voortaan beter met geld om gegaan worden, zodat de gemeente haar maatschappelijke functie weer kan vervullen, en juist die buurtvoorzieningen weer op peil brengt.

Stadsbelangen,
Bram Stoop:

Het vorige college in de persoon van D66 wethouder Lucas Vokurka, riep dat Delft er financieel beter voorstond. Hoe anders was dat na de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Delft stond op het randje van een faillissement. De waarheid komt vaak achteraf boven tafel. Gezien de houding van diverse (coalitie) partijen nu, wordt gedaan alsof Delft ondanks schulden en risico's weer miljoenen te besteden heeft. Wij houden ons hart vast of er weer lijken na de verkiezingen uit de kast komen. Stadsbelangen Delft twijfelt of dit college (coalitie) voldoende oog had voor het Delftse huishoudboekje. Dat hoort uitgangspunt te zijn evenals realistisch investeren.

STIP,
Michelle Corten:

Eens. We hebben de weg uit de rode cijfers gevonden, de veranderingen in de zorg zijn goed opgepakt en de economie van Delft behoort tot de hardst groeiende van Nederland. De werkloosheid is sinds 2014 met 2% gedaald en we hebben de laagste winkelleegstand van Nederland. Om die positieve groei door te zetten hebben is er een convenant met de TU Delft getekend om beter samen te werken en met het fonds Delft 2040 gaan we weer investeren in de stad. Zo zetten we in op duurzaamheid, betere voorzieningen en meer banen in de techniek op alle niveaus.

VVD,
Bart Smals:

Ja, Delft is goed bestuurd. Na een diepe crisis lijkt het weer beter te gaan. Mede door VVD wethouder Harpe zijn veranderingen doorgevoerd, veel projecten vlotgetrokken en afgemaakt. Toch is het herstel nog broos en zijn de lasten nog hoog. De VVD Delft wil de belastingen verder omlaag brengen en de gemeentefinanciën op orde brengen. Voorzichtig optimisme is terecht, maar mag niet doorslaan naar onbezonnenheid.

Volgende week stelling 2: Het parkeerbeleid moet op de schop.

Meer berichten
 
CustomHtml_1