Hulpvaardig en vriendelijk waar het kan en kordaat en krachtig als het moet: dat is waakzaam en dienstbaar zijn.
Hulpvaardig en vriendelijk waar het kan en kordaat en krachtig als het moet: dat is waakzaam en dienstbaar zijn.

Delfts Blauw - Een multitasker

  Politie

DELFT - De politie Delft laat voortaan met een column in Delft op Zondag tweewekelijks van zich horen. Dit weekend een bijdrage van het een medewerker van het basisteam Delft.

Een multitasker: dat is de politieman-vrouw anno 2017. Je wilt bij de politie gaan werken om de maatschappij beter en veiliger te maken. Je wilt boeven vangen en helpen daar waar nodig. De vraag is of je je op zo'n moment ook wel beseft wat dat werken bij de politie nou echt allemaal inhoud. Het politiewerk is namelijk heel veel omvattend. De diender handhaaft en spoort immers op, de diender controleert, de diender houdt toezicht. Overal moet de diender iets van weten.
Het gaat niet alleen om het surveilleren om straat, het gaat ook om toezicht houden bij evenementen, onderzoek doen naar aanleiding van een strafbaar feit, in gesprek gaan met aangevers en slachtoffers, een bekeuring schrijven voor een wildplasser en advies geven aan een school over de inrichting van het schoolplein.

Het gaat om wet- en regelgeving, van artikelen uit het Wetboek van Strafrecht en – Strafvordering, tot de APV en allerlei bijzondere wetten. Wat mag wel en wat niet en wat mag de agent daarbij wel en wanneer niet. Het ene moment is het goed uitzoeken hoe iets strafbaar is gesteld, een volgende keer is het het geven van een tilletje aan een bejaarde, die gevallen is uit haar bed. Het ophalen van een winkeldief die door de beveiliging van Ikea is betrapt, of het begeleiding van een verward persoon naar de opvang bij GGZ Delfland. Het werk gaat over normen en waarden, het gaat om leefbaarheid en veiligheid en een politiek neutrale opstelling. Dat alles moet in het koppie van de diender zitten, altijd alert zijn en klaar voor het onverwachtse. Hulpvaardig en vriendelijk waar het kan en kordaat en krachtig als het moet. Dat is waakzaam en dienstbaar zijn, 24/7 en 365 dagen per jaar.

Als je dan beseft dat de politiemens daarvoor moeten trainen en leren om alle vaardigheden bij te houden. Dat zij ook verlof mogen genieten en tuurlijk moeten zorgen, dat het thuis ook op rolletjes gaat, zal het duidelijk zijn, dat het voor elk basisteam van de politie een hele klus is, om er altijd te zijn voor de burger en maatschappij. De multitaskers van politie Delft, alle ruim 160 politiemensen, doen echt hun stinkende best om er te zijn en de leefbaarheid en veiligheid in Delft zo goed mogelijk te garanderen.

Een trotse medewerkster van basisteam Delft

Meer berichten
 
CustomHtml_1