Foto: Koos Bommelé
Foto: Koos Bommelé

Cultuursector en horeca willen meer ruimte

DELFT - Vertegenwoordigers van de culturele sector en de horeca in Delft hebben in de vergadering van de commissie Algemeen donderdag duidelijk gemaakt dat de coronacrisis voor hen nog niet voorbij is. Beide sectoren willen meer financiële ruimte en meer ruimte voor terrassen. Wensen waar de commissie mee worstelde, want zowel aan geld als ruimte op straat is in Delft gebrek.

Cultuur
De fracties van CDA, STIP, GroenLinks en PvdA hadden om bespreking gevraagd van twee rapporten, waarin het college had laten onderzoeken hoe de podiumkunsten naar een toekomstbestendig niveau gebracht kunnen worden en hoe de cultuursector na de coronacrisis kan herstellen. Insprekers van het Delft Fringe Festival, Pop Delft, Theater de Veste en Lijm & Cultuur benadrukten het belang van cultuur van de stad en vroegen de commissie om de lokale culturele sector er weer bovenop te brengen. Voor Theater de Veste betekent dat onder meer dat de gemeente snel een besluit moet nemen over mogelijke nieuwbouw. Door de stijgende onderhoudskosten van het huidige gebouw dreigt het theater financieel door de bodem te zakken. Wethouder Vollebregt lichtte toe hoe nader onderzoek wordt gedaan naar de mogelijke nieuwbouw voor Theater de Veste.

Horeca
Hartenkreten en smeekbedes klonken uit de monden van de vier horecaondernemers tijdens het debat over het terrassenbeleid. De gemeenteraad had diverse burgerbrieven over dit beleid ontvangen. Ze riepen de commissie op om de tijdelijke verruiming van de terrassen te handhaven, totdat er een nieuw beleid is geformuleerd. De gemeente wil in 2023 dat nieuwe beleid gaan opstellen. De ondernemers dringen aan op spoed, op meer maatwerk en het beter benutten van de ruimte voor terrassen. De bewonersverenigingen in de binnenstad lieten de raad schriftelijk weten kritisch te zijn op meer maatwerk. Zij hebben het college gevraagd om in 2023 alle belanghebbende organisaties te betrekken bij de geplande optimalisatie van het beleid. De roep van de horecaondernemers om meer maatwerk vond gehoor bij D66 en STIP. Beide fracties wezen erop dat veel horecaondernemers op omvallen staan en het zonder steun niet redden. Als er gebrek is aan ruimte voor terrassen, moet volgens STIP gekeken worden naar andere maatregelen zoals bijvoorbeeld kwijtschelding van de leges of het toestaan van extra evenementen. Burgemeester Van Bijsterveldt lichtte toe hoe de gemeente heeft gezocht naar mogelijkheden om de ondernemers zoveel mogelijk te helpen. Ze hield de commissie tevens voor dat met een nieuw terrassenbeleid de ruimte niet uit de lucht komt vallen.

Meer berichten
 
CustomHtml_1