Steun Stichting Het Vergeten Kind!
Steun Stichting Het Vergeten Kind! Foto: PR

Petitie: stop met de gesloten jeugdzorg

Algemeen

Wie niets strafbaars gedaan heeft verdient het niet te worden opgesloten. Toch waren er in 2020 ruim 1800 (!)  kinderen die dagelijks onschuldig achter slot en grendel zaten in de gesloten jeugdzorg.

Stichting Het Vergeten Kind voert tot 20 februari campagne om de gesloten jeugdzorg te stoppen. Want hoe wrang is het dat kinderen die in een moeilijke situatie zitten, omdat ze bijvoorbeeld worden verwaarloosd of mishandeld, ‘voor hun eigen veiligheid’ worden weggehaald en opgesloten? De gesloten jeugdzorg is een vorm van zorg waarin kinderen bijna geen vrijheid meer hebben en hulpverleners streng mogen ingrijpen, bijvoorbeeld door vasthouden en fixeren, opsluiten in een isoleercel of op hun kamer en voorkomen dat deze kinderen contact kunnen hebben met de buitenwereld (familie en vrienden). Begeleiders mogen ook hun kamer doorzoeken, kinderen fouilleren, hun urine controleren en verplichte medicatie geven. Deze kinderen zijn vaak depressief, zelfdestructief of juist gefrustreerd en agressief naar anderen. Het gaat om kinderen die zichzelf beschadigen en het leven niet meer zien zitten. Ze worden door de kinderrechter in de gesloten jeugdzorg geplaatst om hen tegen zichzelf of hun omgeving te beschermen. Maar de gesloten jeugdzorg werkt averechts: in plaats dat deze jongeren geholpen worden, blijkt dat opsluiten en andere vrijheidsbeperkende maatregelen bij 76% van de kinderen leidt tot nog grotere psychische problemen en nieuwe trauma’s. Stichting Het Vergeten Kind vindt dat de gesloten jeugdzorg moet stoppen en dat er kleinschalige stabiele woonplekken voor in de plaats moeten komen. Teken de petitie voor het stoppen met de gesloten jeugdzorg op www.hetvergetenkind.nl.

!