Librijn staat voor krachtig en kwalitatief goed onderwijs

“Librijn is een stichting voor openbaar onderwijs met vijftien scholen in Delft en Rijswijk. Vertrouwen, verbinden, inspireren en vakmanschap zijn de kernwaarden van Librijn. Wij hebben binnen Librijn sinds 2019 een nieuwe koers ingezet om de verschillende scholen te betrekken bij het beleid en de ontwikkeling van onze scholen. 

De schoolleiders zijn verdeeld over domeingroepen om de bedrijfsvoering en beleidsvorming in het algemeen en het onderwijs in het bijzonder vorm te geven. De vier kernwaarden – vertrouwen, verbinden, inspireren en vakmanschap – willen wij graag in de gehele bedrijfsvoering terug laten komen: “De kinderen en de ouders zouden in alles terug moeten zien waar we voor staan. Zo willen we verbinden, open en transparant zijn en echt laten zien wie we zijn. Daarnaast willen we krachtig zijn. Vertrouwen is daarbij ons fundament. Vandaaruit kunnen we krachtig onderwijs bieden en kracht uitstralen naar de ouders en leerlingen toe en naar onze omgeving.” De kernwaarde veelzijdigheid komt bij ons tot uiting in de verschillende schoolconcepten binnen de stichting met Daltononderwijs, Freinetonderwijs, Montessorionderwijs en de bioritme school. Ouders hebben daardoor de keuze in de vorm van onderwijs dat het beste bij de ontwikkeling van hun kind aansluit. En tot slot willen wij met de kernwaarde vakmanschap heel duidelijk ondernemerschap laten zien. De verbinding tussen de domeinen onderwijs, huisvesting, financiën en personeel weten te maken en te begrijpen, maakt dat we met elkaar constant werken aan de kwaliteit van het onderwijs. 

Wij heten u graag welkom op één van onze scholen. Kijk op onze website www.librijn.nl “

Caroline Versprille

Cheyenne Toetenel
Meer berichten
 
CustomHtml_1