<p>Ronald Roepman heeft met belangstelling de nieuwjaars publicatie van de NVM gelezen</p>

Ronald Roepman heeft met belangstelling de nieuwjaars publicatie van de NVM gelezen

NVM veelal positief over plannen kabinet

DELFT- Ronald Roepman is 2022 goed begonnen met het lezen van de nieuwjaars publicatie van de NVM aan haar leden. De Delftse makelaar zal met zijn kantoor wellicht ook gaan bijdragen aan de ambitie van de vereniging om de ruime (lokale) expertise van haar leden op gebied van wonen, zakelijk vastgoed en agrarisch en landelijk vastgoed ter beschikking te stellen aan bewindslieden om het nieuwe regeerakkoord te laten slagen. 

Jubelton en verhuurdersheffing history
De kersverse minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) De Jonge en de minister van Klimaat en Energie zullen met een groot aantal relevante partijen nauw moeten gaan samenwerken om alle doelstellingen in het regeerakkoord te gaan realiseren, zo stelt de NVM. De vereniging ziet hierin een rol weggelegd voor haar duizenden leden. “Het zit hem uiteindelijk in de daden en daadwerkelijke realisatie. Daar geeft dit regeerakkoord het nodige vertrouwen in”, zo stelt ze. 

Dit vertrouwen wordt bijvoorbeeld gewekt door het afschaffen van een “marktverstorend fiscaal voordeel” als de jubelton, waardoor de woningprijzen van starterswoningen niet verder worden opgedreven en de kloof tussen vermogende en minder vermogende starters niet groter wordt. Ook is de NVM positief over het afschaffen van de verhuurdersheffing. Als woningcorporaties geen miljarden belasting meer hoeven betalen, kunnen ze dit geld steken in de bouw van nieuwe woningen. 

Keuzevrijheid voorop
Het kabinet wil sowieso de woningbouw versnellen tot rond de honderdduizend woningen per jaar. Speciale aandacht is er voor de bouw voor starters, senioren en middeninkomens. De NVM ziet dat starters en senioren tegen veel problemen aanlopen in hun zoektocht op de woningmarkt. Specifieke nieuwbouwprojecten kunnen hen lokaal ondersteunen. Echter, zo meldt de NVM, “zijn wij geen voorstander van een generieke aanpak waarbij door het plakken van labels op woningen groepen consumenten veelvuldig worden uitgesloten”. Een extra woning is een extra woning, en het toevoegen van (veel) woningen aan de voorraad zal uiteindelijk leiden tot een evenwichtiger situatie tussen vraag en aanbod en gezondere prijsontwikkeling. Zo veel mogelijk keuzevrijheid (uiteraard als er voldoende beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar is) voor de consument  staat bij de NVM voorop, zo staat te lezen in de publicatie. Wonen voor middeninkomens wordt betaalbaar door een vorm van huurprijsbescherming. Het kabinet verlaagt de sociale huur voor mensen met een lager inkomen en verhoogt stapsgewijs de huur voor de hogere inkomensgroep tot de marktconforme huur.

Transformatie-ambitie
Met tijdelijke woningen, transformatie van kantoren, alternatieve woonvormen en coöperatieve woonprojecten wil men de acute nood bij studenten, spoedzoekers, arbeidsmigranten en daklozen wegnemen. Een extra aantal jaarlijks structureel van vijftienduizend woningen vanuit transformatie lijkt de NVM een ambitieuze opgave. In 2020 zijn er 12.500 transformatiewoningen gerealiseerd. “Het laaghangend fruit op de goede locaties is inmiddels wel weg”, omschrijft de vereniging. “We moeten voorkomen dat in het streven naar aantallen er panden getransformeerd worden waarvan de marktconformiteit (als woning) over tien tot vijftien jaar verdwenen is. Bijvoorbeeld op onaantrekkelijke locaties aan de randen van (kleinere) gemeenten”.

Rianne Dekker
Meer berichten
 
CustomHtml_1