<p>Wethouder Martina Huijsmans ziet het Delft van de toekomst wel voor zich. (Foto: archief)&nbsp;</p>

Wethouder Martina Huijsmans ziet het Delft van de toekomst wel voor zich. (Foto: archief) 

(Foto: Esther Luijk)

Gemeenteraad stelt Omgevingsvisie vast

DELFT - Na veel gesprekken in de stad is de Omgevingsvisie klaar. Een Omgevingsvisie is verplicht volgens de Omgevingswet. Die wet gaat op 1 juli 2022 in. De wet voegt 26 bestaande wetten samen, voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.

Ruim 4000 inwoners van jong tot oud, ondernemers en partners dachten mee over het Delft van 2040. Na het college heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie nu vastgesteld. De visie is vanaf september te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.
 In Delft is het nu al prettig wonen, werken en leven. In 2040 is Delft een stad waar het goed en gezond leven is, met sterke en leefbare wijken. Er zijn duizenden nieuwe woningen nodig. En ook duizenden nieuwe banen. Zo zorgen we ervoor dat iedereen die in Delft wil wonen, dat ook kan. Daarnaast moet Delft in de toekomst energieneutraal zijn. Daarom moet de gemeente nu al belangrijke keuzes maken, zodat Delft een stad blijft waar mensen zich thuis voelen.

Visie op de toekomst
In de Omgevingsvisie staat welke richting Delft volgt bij het maken van deze keuzes. Het laat zien welke wensen er zijn voor de toekomst van Delft. De gemeente heeft 6 opgaven benoemd. Ze vormen samen de koers voor de stad: We zorgen voor leefbare wijken en waar dat kan bouwen we in die wijken. We willen ervoor zorgen dat de inwoners gezonder leven. Dat doet de gemeente door de leefomgeving gezond in te richten. We dringen negatieve milieueffecten terug. Delft heeft in 2040 passende en toegankelijke voorzieningen voor zorg, welzijn, cultuur, onderwijs en sport. De mix van wonen, werken en voorzieningen zorgt voor sterke wijken. Delft is in 2040 hard op weg om energieneutraal en klimaatbestendig te zijn. We zetten in op energiebesparing, een warmtenet en zonne-energie. Het groen in de stad verbinden we meer met elkaar. De nieuwe maakindustrie biedt kansen op een baan voor veel mensen. In de stad moeten we meer ruimte vinden voor onder andere innovatie en bedrijvigheid. Schieoevers is daar een goed voorbeeld van. Daar komen niet alleen meer bedrijven, maar ook meer woningen. Op de TU Delft Campus komen meer kennisbedrijven en instellingen. Delft is in 2040 een stad die op alle niveaus goed ontsloten en bereikbaar is. Het netwerk van wegen verandert. Zo blijft Delft de komende jaren leefbaar, veilig en bereikbaar voor langzaam en snel verkeer en het openbaar vervoer. Fiets, groen en woningen krijgen voorrang. ‘Historische’ toegangswegen naar de stad, zoals bijvoorbeeld de Rotterdamseweg, Noordeindseweg, Papsouwseweg en de Schie, zijn er voor langzaam verkeer, sport en verblijf. Delft koestert zijn erfgoed, investeert in goede cultuurvoorzieningen, attracties, evenementen en ontwikkelt het toerisme op een verantwoorde manier.         

Samen met de stad
De gemeente heeft de Omgevingsvisie gemaakt samen met de Delftenaren. Het is dus een echte Delftse visie. “Delft is van ons allemaal en keuzes voor de stad maken we met elkaar”, zegt wethouder Martina Huijsmans van ruimtelijke ontwikkeling. “Daarom zijn er veel gesprekken geweest in de stad. Delftenaren zijn betrokken op inspraakavonden, via enquêtes en gesprekken op straat. Ook jongeren konden hun verhaal kwijt. Ze vertelden wat er speelde in hun omgeving en wat ze belangrijk vonden voor de toekomst. Ik ben er trots op dat die opmerkingen en verhalen van Delftenaren de basis vormen voor de Omgevingsvisie.”

Meer berichten
 
CustomHtml_1