<p>Het debat SIDDER wordt jaarlijks georganiseerd </p>

Het debat SIDDER wordt jaarlijks georganiseerd

(Foto: )

Vurig scholierendebat SIDDER

DELFT - Afgelopen dinsdagmiddag werd onder leiding van burgemeester Van Bijsterveldt een vurig scholierendebat gevoerd over een verbod op het dragen van gevaarlijke voorwerpen door minderjarigen. Het debat SIDDER, jaarlijks georganiseerd door de gemeente, het Stanislascollege Westplantsoen en gemeenteraadspartij STIP, was dit jaar op school in plaats van het Stadhuis. Tijdens SIDDER (Scholieren In de Delftse Raad) debatteren ieder jaar 39 leerlingen namens de Delftse gemeenteraadsfracties over een actueel onderwerp. Dit jaar stond een verbod op het dragen van gevaarlijke voorwerpen, zoals messen, door minderjarigen op de agenda. Het serieuze onderwerp werd door leerlingen zorgvuldig behandeld, zij onderschreven het probleem en noemden voorbeelden van incidenten uit Delft en omgeving. Ook kwamen zij met aanvullende voorstellen zoals meer voorlichting op en rondom scholen, legale inzamelacties van messen, kluisjescontroles op school en een verbod voor alle leeftijden. Na een fictief raadsdebat tussen de ‘raadsleden’, de leerlingen, en de ‘wethouder’, gespeeld door STIP-raadslid Marnix Weiler, werd over deze aanvullende voorstellen gestemd. Ook werd een prijs voor beste fractie en de beste debater uitgereikt. Met maar liefst 6 amendementen, 18 moties en een enthousiast debat kan geconcludeerd worden dat SIDDER dit jaar wederom een succes was.

Meer berichten