TU Delft wil op de campus meer groen, meer ruimte en een autoluw binnengebied
TU Delft wil op de campus meer groen, meer ruimte en een autoluw binnengebied (Foto: )

‘Onttrekkingsbesluit valt niet te rijmen met invoeren betaald parkeren Wippolder’

DELFT - Eerder bleek dat de TU Delft de gemeente heeft verzocht ruim 2500 parkeerplaatsen op de TU Delft Campus te onttrekken aan de openbaarheid. Dat dit gebeurt naast een wijk waar betaald parkeren is ingevoerd, valt bij diverse bewoners van de Wippolder verkeerd. Middels een zienswijze zijn de zorgen kenbaar gemaakt bij de gemeente Delft.

Door Cheyenne Toetenel

Het aan de openbaarheid onttrekken van de parkeerplaatsen is een voorwaarde om op de campus parkeerregulering te kunnen invoeren, stelde de gemeente Delft in eerdere berichtgeving. “TU Delft wil op de campus meer groen, meer ruimte en een autoluw binnengebied. De verspreid op de campus liggende parkeerplaatsen wil de TU verplaatsen. Dat gebeurt naar zes locaties aan de randen van de campus. Zo ontstaat ruimte en een prettiger verblijfsklimaat waar de voetganger en fietser voorrang krijgen.” Een deel van de 2.515 parkeerplaatsen die de TU aan de openbaarheid wil onttrekken blijft behouden en de overige parkeerplekken worden verplaatst, waarbij het totale aantal beschikbare parkeerplaatsen op de campus gelijk blijft. De parkeerplaatsen op de campus zijn na invoering van de nieuwe regels beschikbaar voor medewerkers, studenten en bezoekers van de universiteit en voor bedrijven en instellingen op de campus.

Parkeerdruk Wippolder
Het college wil medewerking verlenen aan het verzoek van de TU Delft, mits dit niet leidt tot overlast in omliggende woon- en werkgebieden, zo klonk het eerder. “In het kader van de parkeertransitie is in de Wippolder in februari al regulering ingevoerd. Het college verwacht daarom geen negatieve gevolgen. Deze wijken zijn al beschermd tegen parkeeroverlast. Op 20 april 2021 heeft het college daarom ingestemd met het ontwerpbesluit voor het per 1 september 2021 onttrekken aan de openbaarheid van parkeerplaatsen in het TU-gebied.”

Niet te rijmen
Belanghebbenden hebben tot dit weekend de tijd gehad om hun zienswijze kenbaar te maken. Wippolder-bewoner Anke van Lon heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. “Het onttrekkingsbesluit valt niet te rijmen met het tegelijkertijd invoeren van betaald parkeren in de wijk Wippolder in verband met een dreigend parkeertekort, terwijl vaststaat dat een aanzienlijk deel van de parkeerplaatsen bij de TU wordt gebruikt ten behoeve van parkeren door gebruikers van buiten de TU.” Een ander stelt dat alle parkeerplaatsen toegankelijk zouden moeten zijn voor bewoners en hun bezoekers: “Ik lees dat het uitgangspunt is dat alle aan de openbaarheid te onttrekken parkeerplaatsen behouden blijven of gecompenseerd worden op de centrale parkeerlocaties. Om de bewoners en hun bezoekers dan niet te benadelen zouden alle parkeerplaatsen toegankelijk moeten zijn voor bewoners en hun bezoekers, zoals nu het geval is. Als TU-gerelateerde parkeerders op openbare parkeerplaatsen voor bewoners en hun bezoekers kunnen parkeren en bewoners en hun bezoekers niet op TU-gerelateerde parkeerplekken dan wordt dat zeer nadelig voor bewoners en hun bezoekers.”

Meer berichten