<p>Charles Aangenendt voor het orkest Harmonie Nootdorp <br>(Foto: Victor van Leeuwen)</p>

Charles Aangenendt voor het orkest Harmonie Nootdorp
(Foto: Victor van Leeuwen)

(Foto: )

Sociaal cultureel centrum voor Pijnacker

PIJNACKER - Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente met een toenemende behoefte aan een plek voor activiteiten met dans, theater en muziek, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. De gemeente wil inspelen op deze behoefte en een gebouw voor een sociaal cultureel centrum realiseren. Er zijn twee locaties in beeld: Buurt & Zo aan de Julianalaan en het Oranjepark aan de Emmastraat, naast het gemeentehuis.

De behoefte aan een sociaal cultureel centrum kwam eerder naar voren in de Cultuurnota ‘Verbinden door cultuur’ en recent nog bij een onderzoek onder ruim 700 inwoners. Met een sociaal cultureel centrum inclusief bibliotheek worden mogelijkheden geboden voor ontmoeting en ruimte voor maatschappelijke- en culturele organisaties in de gemeente.

Onderzoek
Eind september 2019 heeft de raad ingestemd met de Cultuurnota en heeft het college opdracht gegeven een accommodatieonderzoek uit te voeren. Hierin zijn veel locaties onderzocht en uiteindelijk zijn er twee overgebleven: Buurt & Zo en het Oranjepark. Naar verwachting neemt de gemeenteraad eind juni een besluit over de uitgangspunten en volgt er een opdracht om twee locaties uit te werken. Na het besluit van de raad nodigt de gemeente inwoners en omwonenden uit mee te denken over de mogelijke inpassing en uitstraling van het nieuwe centrum in uw buurt.

Centrum
Het is voor iedereen: (buurt)bewoners, scholen, verenigingen en maatschappelijke organisaties. Je kunt er elkaar ontmoeten en van alles organiseren: een avond uit met theater, muziek of dans. Je kunt er ook boeken lenen, vergaderen en een verenigingsavond, cursus of andere bijeenkomst organiseren. Een mooie plek voor meer ontmoetingen en gezelligheid in de buurt.

Meer berichten