<p>(Foto: Herman van der Kraan) </p>

(Foto: Herman van der Kraan)

(Foto: )

Help exotische rivierkreeften terug te dringen

DELFT - Het Hoogheemraadschap van Delfland en het Ministerie van LNV dagen professionele partijen uit om een ontwerp te maken voor een effectief kreeftenvangtuig. Hiervoor organiseren zij in de komende periode een hackathon.

“Delfland is samen met het Ministerie van LNV het Innovatietraject ‘Afvangen Rivierkreeften’ gestart. De rivierkreeften-challenge van afgelopen december en januari was hierin de eerste stap. Bij deze wedstrijd hebben we 134 ideeën voor een vangtuig opgehaald. Deze zijn gebundeld ter inspiratie voor de volgende fase: de hackathon. De drie beste ontwerpen uit de hackathon ondersteunen wij met een financiële bijdrage voor het ontwikkelen van een prototype. Deze prototypes gaan we testen in de proefsloten van de Wageningen Universiteit. In de zomer willen wij starten met het intensief afvangen van de exotische rivierkreeften op een aantal plekken in Delfland. De indiener van het beste ontwerp mag deze afvangpilot in de wateren van Delfland ook uitvoeren.” Om kans te maken op de opdracht voor de afvangproef van rivierkreeften in Delflandse wateren, neem je deel aan de hackathon. De inschrijving is inmiddels geopend en vindt plaats via Tenderned, hier zijn de spelregels te vinden en heb je de mogelijkheid om vragen te stellen.

Cheyenne Toetenel
Meer berichten