<p>Ronald Roepman is het met de NVM eens, dat er echt wel mogelijkheden zijn om de woningnood op te lossen.</p>

Ronald Roepman is het met de NVM eens, dat er echt wel mogelijkheden zijn om de woningnood op te lossen.

‘Meer en sneller locaties aanwijzen om woningen te bouwen’

DELFT - Roepman Makelaardij aan de Molslaan 43 heeft met belangstelling kennis genomen van de resultaten van de onlangs gehouden NVM-enquête.

Het belangrijkste resultaat is dat de makelaars vinden dat er een minister van wonen moet komen - en dat vanuit het Rijk meer en sneller locaties moeten worden aangewezen om woningen te bouwen. De woonenquete is gehouden onder 550 NVM makelaars. De brancheorganisatie is na deze resultaten van mening dat het nieuwe kabinet, van welke samenstelling dan ook, nu moet doorpakken. “Dit is een helder signaal vanuit de praktijk. Deze heldere boodschap kan en mag een volgend kabinet niet meer naast zich neerleggen. Bovendien levert een actieve woningmarkt veel banen op en dat kan in het post-coronatijdperk enorm helpen om de economie een flinke impuls te geven”, aldus de NVM. Om de woningnood te bestrijden moet de volgende coalitie volgens de NVM-makelaars vooral inzetten op het stimuleren van doorstroming. Van alle ondervraagde makelaars wil 71 procent dat er niet alleen goedkope woningen worden gebouwd, maar dat er voor alle segmenten wordt gebouwd. Een krappe meerderheid, namelijk 55 procent wil niet dat de woningproductie op het gebied van huur, koop en prijscategorie wordt gereguleerd. Hierdoor kunnen er nieuwe kraptes ontstaan die weer voor prijsstijgingen kunnen zorgen. Daarnaast vindt 33 procent dat de overheid wel moet interveniëren, zodat er voldoende goedkope woningen worden gebouwd. Ook denkt 76 procent van de NVM-makelaars dat het ombouwen van leegstaande winkels en/of horeca-voorzieningen een mogelijkheid biedt om de woningnood op te lossen en 67 procent denkt dat het wijzigen van de agrarische bestemming naar een woon-bestemming een oplossing biedt om de woningnood aan te pakken. “Er zijn dus echt wel mogelijkheden om de woningnood op te lossen”, aldus de vakgroep Wonen van de NVM. “De prioriteiten uit de praktijk van de mensen die dagelijks met de woningmarkt bezig zijn komen in deze enquête duidelijk naar voren. Wij kunnen gemeenten ook helpen als ze dat willen. Wij kennen de markt, weten waar de mensen behoefte aan hebben en als de gemeenten dan sneller locaties aanwijzen zonder allerlei extra eisen op het gebied van duurzaamheid, dus niet nog extra bovenop de landelijke eisen, dan kunnen we denk ik snel vooruitgang boeken en die honderdduizend woningen per jaar realiseren.” Op de vraag waar de nieuwbouw gebouwd moet worden vindt 73 procent van de NVM-makelaars die reageerden op de enquête dat de nieuwbouwhuizen niet alleen binnenstedelijk gebouwd kunnen worden, maar dat juist het buitenstedelijk gebied hard nodig is om de honderdduizend woningen per jaar te realiseren. Hierbij wordt wel aangegeven dat de lange planprocedures en het gebrek aan ingeplande locaties bij gemeenten de grootste knelpunten vormen om nieuwe woningen te bouwen. Ook geven de makelaars aan dat 90 procent van de kopers bereid is om meer te betalen voor een energiezuinige woning, waarvan 50 procent zegt dat dat niet meer mag zijn dan de totale kosten van het energiezuinig maken. Ook ziet 82 procent van de NVM-makelaars dat àls gemeenten extra duurzaamheidseisen willen stellen bovenop de landelijke eisen, dat juist die extra eisen een vertraging kunnen vormen om de nieuwbouw te realiseren. Daarnaast vindt slechts 8 procent dat er voldoende nieuwbouwplannen in de maak zijn en voldoende locaties zijn aangewezen.
Voor meer informatie: (015) 213 41 34, of kijk op www.roepman.nl.

Meer berichten