Politiek: Marcel Harinck - STIP
<p>&#39;Kijken wat we voor de Delftse ondernemers in 2021 kunnen doen...&#39;</p>

'Kijken wat we voor de Delftse ondernemers in 2021 kunnen doen...'

(Foto: Willem de Bie)

Politiek: Marcel Harinck - STIP

DELFT – Het bestuur van de stad is in handen van door de inwoners gekozen gemeenteraadsleden. Delft heeft 39 raadsleden die als volgt zijn verdeeld: GroenLinks (7), STIP (6), D66 (5), VVD (3), CDA (3), SP (3), PvdA (3), ChristenUnie (2), Stadsbelangen (2), Groep Stoelinga (3) en Onafhankelijk Delft (2). Met enige regelmaat laten we u kennismaken met een van de politici van deze partijen. In deze aflevering: Marcel Harinck van STIP.

Wat doe je naast je raadswerk?
Ik ben op het moment bezig met mijn master Public Administration met de specialisatie Economics & Governance. Dat komt erop neer dat ik een bestuurskunde master doe, wat goed aansluit bij het raadswerk. Ik begin in februari aan mijn afstuderen, en ben dan voor de zomer klaar, dus als iemand tegen die tijd een mooie tip heeft, hoor ik het graag!

Waarom koos je voor STIP?
STIP is een partij die met jonge mensen met een frisse blik kijkt naar het gemeentelijk beleid. Hierdoor kan STIP een hele jonge generatie in de gemeente vertegenwoordigen, die zich vaak niet gehoord voelen bij andere partijen. Het partijprogramma ziet dan ook vol met jonge visie, bijvoorbeeld op het gebied van levendigheid in de stad, maar ook slim nadenken over hoe we onze stad toekomstgericht gaan inrichten, bijvoorbeeld met nieuwe vormen van mobiliteit en een andere inrichting van de openbare ruimte.
Ook mooi aan STIP is dat we werken met een doorwisselsysteem. Onze raadsleden zijn drie jaar betrokken bij de Delftse raad, om vervolgens hun plek af te staan aan nieuwe jonge STIPer, zodat de nieuwe ideeën voor het gemeentelijk beleid blijven binnenstromen. Zo hebben we dit jaar Daylam Dag en Jip Enthoven in de fractie mogen verwelkomen!

Wat zijn jouw aandachtsgebieden in de raad en wat trekt je daarin?
Binnen de partij zijn we breed inzetbaar, maar we werken we tegenwoordig wel met portefeuilles. Dit is een uitdaging om dit te combineren met het eerdergenoemde wisselsysteem, maar er is nu een goede balans gevonden. Het komt erop neer dat ik me op de helft van de onderwerpen kán richten. Dat is natuurlijk erg veel, dus ook daarbinnen breng ik focus aan.

Ik richt ik me nog steeds op de gemeentelijke ICT; hierin werk ik samen met de Piratenpartij Delft. Zij schrijven ook mee aan ICT-aspecten in ons verkiezingsprogramma. Denk hierbij aan vragen als: zijn de systemen ingericht dat de privacy van de burger wordt gerespecteerd? Maar deze inzet is breder dan alleen ICT. Zo kijk ik bijvoorbeeld ook hoe we als stad technische innovaties beter kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld in de zorg, of in de openbare ruimte.

Ook de ruimtelijke ordening van de stad en het beleid rondom de Delftse economie vind ik interessante onderwerpen. Zo heb ik bijvoorbeeld afgelopen jaar vaak gesproken over hoe we Delftse ondernemers in deze coronatijd het beste kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld meer ruimte voor terrassen of terrassen in de winter (wanneer de landelijke horecamaatregelen worden versoepeld).

Wat heb je voor de Delftse bevolking bereikt in 2020?
Enkele voorbeelden: begin dit jaar heb ik samen met D66 en GroenLinks het Initiatiefvoorstel Duurzaam Verbouwen ingediend. Dit voorstel omvatte enkele besluiten die het voor Delftenaren makkelijker maken om hun huizen te verduurzamen, bijvoorbeeld door duidelijkheid in de regels te verschaffen. Ook kijkt het naar waar VvE’s in Delft nu tegenaan lopen bij het verduurzamen van hun huizen, en hoe dit zo goed mogelijk binnen hetbestaande energieloket kunnen opvangen.

Op het gebied van ICT heb ik vorige maand een motie ingediend om te zorgen dat de Gemeente goed oplet bij deelvervoer, zodat de privacy van de Delftenaren (en bezoekers) wordt gewaarborgd. Deze deelvervoer fietsen en scooters verzamelen namelijk allerlei (persoons)gegevens via de apps die je nodig hebt om ze te gebruiken. Verschillende aanbieders lijken daar in het verleden niet heel zorgvuldig mee om te zijn gegaan. De gemeente gaat nu van de bedrijven eisen dan ze een plan inleveren hoe ze verantwoord met de privacy van de gebruikers omgaan.

Als laatste voorbeeld noem ik mijn moties over het gebruik van Blockchain en andere technische innovaties in de zorg. Zoals veel mensen zullen weten zijn er enorme tekorten in het sociaal domein. Dit is niet alleen in de Gemeente Delft zo, maar speelt bijheel veel gemeentes. Om deze tekorten te verminderen heeft het College van B&W een actieplan opgesteld met verschillende plannen.

Een technologie als blockchain heeft de potentie om administratieve druk op de zorg drastisch te verlagen, en is al succesvol geïmplementeerd in bijvoorbeeld de Gemeente Tilburg. STIP wil dat Delft hier onderzoek naar gaat doen, om zo op termijn administratieve lasten te verminderen en de mensen op de vloer meer tijd geven voor waar het om draait: het leveren van zorg.

Hiernaast heb ik samen met het CDA een motie ingediend over algemene technische innovaties in de zorg. Deze motie vraagt het college om met een raadsvoorstel te komen met visie en keuzes voor het aankopen en implementeren van technische innovaties, de keuze voor samenwerkingspartners en mogelijk een tijdspad. Kortom: meer techniek in de zorg om op termijn kosten te drukken en de zorg te verbeteren.

Wat kunnen we in 2021 verwachten?
Een belangrijk onderwerp op de politieke agenda voor 2021 zijn wat mij betreft herstelplannen voor de lokale economie. Veel Delftse ondernemers hebben het enorm zwaar gehad dit afgelopen jaar. Natuurlijk zitten ze niet bij de pakken neer, van online sportklasjes tot online speciaalbierproeverijen, ondernemers blijven ook in deze omstandigheden ondernemen.

Dat neemt niet weg dat de schade serieus is. Als gemeente moeten wij, samen met de ondernemers, goed kijken wat we kunnen doen om in 2021 het herstel in te zetten.

Willem de Bie
Meer berichten