Pastoor Verbakel, mevrouw Kok en geestelijk verzorger Erik
de Groot
Pastoor Verbakel, mevrouw Kok en geestelijk verzorger Erik de Groot

Uitreiking Pauselijke Onderscheiding Bene Merenti

DELFT - Tijdens de Eucharistieviering in de Maria van Jessekerk is de pauselijke onderscheiding Bene Merenti uitgereikt aan mevrouw Coleta Kok. De uitreiking vond plaats door pastoor H.A.Verbakel en de geestelijk verzorger Erik de Groot.

Mevrouw Kok is twintig jaar het vaste aanspreekpunt, steunpilaar en koster van de St. Annakapel van huize Stefanna in Delft. De kapel was aanvankelijk alleen bestemd voor de vaste bewoners van het huis, maar heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot een kerkelijk centrum van de wijk. Zij heeft zich altijd ingezet om de vieringen doorgang te laten vinden, waardoor met name ouderen in de wijk die moeilijk naar een van de parochiekernen konden komen, een viering kunnen bijwonen. Niet alleen vervult zij haar rol als koster, daarnaast gaat zij ook voor in woord en gebedsdiensten.

Uitreiking
Als gevolg van de corona-uitbraak is de St. Annakapel gesloten. Om die reden vond de feestelijke uitreiking plaats in de Maria van Jessekerk, in aanwezigheid van een klein aantal familieleden en bekenden. Mevrouw Kok was volledig verrast. Het feit dat zij later die week haar 90e verjaardag vierde, maakte het geheel overweldigend.

Meer berichten
 
CustomHtml_1