<p>&#39;Elkaar de ruimte gunnen die we nodig hebben om uit de crisis te komen...&#39;</p>

'Elkaar de ruimte gunnen die we nodig hebben om uit de crisis te komen...'

(Foto: Willem de Bie)

Politiek: Boris van Overbeeke - D66

DELFT – Het bestuur van de stad is in handen van door de inwoners gekozen gemeenteraadsleden. Delft heeft 39 raadsleden die als volgt zijn verdeeld: GroenLinks (7), STIP (6), D66 (5), VVD (3), CDA (3), SP (3), PvdA (3), ChristenUnie (2), Stadsbelangen (2), Groep Stoelinga (3) en Onafhankelijk Delft (2). Met enige regelmaat laten we u kennismaken met een van de politici van deze partijen. In deze aflevering: Boris van Overbeeke van D66.

Wat doe je naast je raadswerk?
Ik studeer aan de TU, een Technische Bestuurskundemaster. Vorig jaar heb ik mijn studie kunstgeschiedenis in Leiden afgerond.
Wie is als het over politiek gaat je grote voorbeeld?
Ik heb niet echt één groot voorbeeld denk ik, maar ik vind wel een paar politici inspirerend. Jacinda Ardern, de premier van Nieuw-Zeeland, en Sigrid Kaag bijvoorbeeld. Als ik iets van of over hen lees krijg ik zelf ook weer helemaal zin om mooie dingen voor Delft te doen. Samantha Power ook, maar die kennen weinig mensen denk ik. Ze was VN-ambassadeurvoor de VS onder Obama; heel inspirerend.

Waarom koos je voor D66?
Ik vind het mooi dat D66 gelooft dat je pas écht vrij bent als iedereen dat is, dat iedereen gelijke kansen krijgt. En dat we dus mensen helpen die dat nodig hebben. We laten iedereen vrij, maar niemand vallen. En daarbij is het mooi dat D66 een partij is met idealistische mensen die ook iets voor elkaar willen krijgen. Dat we niet mokkend met schone handen langs de zijlijn blijven staan, niet bang zijn om vieze handen te maken met een compromis.

Er was veel te doen over de zogenoemde parkeertransitie; hoe sta jij daarin?
Als ik naar de straat kijk zie ik dat we gewoon een ongelooflijke hoeveelheid van de buitenruimte in onze stad aan de auto hebben gegeven, rijdend of stilstaand. Ik wil dat we weer naar de straat gaan kijken als plek voor mensen: een gezonde plek met veel groen, gericht op fietsers en voetgangers. Een van de manieren waarop we dat bereiken is door auto’s meer in de garages te parkeren. Door de nieuwe tarieven is het voor binnenstadbewoners veel aantrekkelijker hun auto hoog en droog in de garage te zetten. Zo spelen we parkeerplekken op straat vrij en maken we ruimte voor een andere invulling. En we blijven in gesprek met bewoners.

Verklaart dat ook jullie standpunt over het Delflandplein?
Ja. Het plein moet veiliger, maar we moeten dat wel op de slimme manier doen. Wat D66 betreft gaan die maatregelen hand in hand met de fiets-aantrekkelijkheid van het plein.Verreweg de meeste ongelukken en bijna-ongelukken gebeuren tussen automobilist en fietser. Fietsers zijn daarbij de pineut. Maatregelen waardoor de fietser inleveren tenopzichte van de auto, zoals het éénrichtingsverkeer op het fietspad, zijn dan echt de omgekeerde wereld. We moeten ons richten op het verbeteren van de positie van de kwetsbare weggebruikers. Zo maken we het plein veiliger en houden we het aantrekkelijkvoor fietsers.

Wat heb je voor de Delftse bevolking bereikt?
In de politiek moet je altijd op zoek naar meerderheden voor je plannen. Mooie dingen bereikje dus samen met andere partijen. Doordat D66 in de coalitie zitten krijgen we veel voor elkaar. In deze periode zetten we grote stappen in de energietransitie. We zijn goed op weg met de aanleg van een warmtenet. We hebben de regels voor huiseigenaren die willen verduurzamen versimpeld. We zijn bezig met klimaatadaptatie, en we geven de fietser en voetganger echt eerste prioriteit in het mobiliteitsbeleid. We zijn bezig met uitbreiden van het leefstratengebied in de binnenstad. Daarnaast een persoonlijk ding: ik vind het belangrijk dat de gemeente meer met jongeren en kinderen praat over de dingen die zij belangrijk vinden. Zij krijgen namelijk te maken met de gevolgen van de keuzes die wij maken, maar hebben geen plek aan tafel. De allereerste motie die ik indiende ging hierover. De wethouder heeft aangegeven dat ze dat nu meer gaat doen.
Wat zou je in jouw raadsperiode nog willen verwezenlijken?
De eerste helft van de periode is de tijd vooral gaan zitten in het bedenken en opschrijven van plannen en beleid. Nu, over de helft, gaan we ook echt fysieke stappen zetten. De gemeente draagt bijvoorbeeld bij aan een geothermieput bij de TU. Die gaat warmte leveren aan de universiteit maar ook aan gebouwen in Voorhof in Buitenhof. Ze gaan daar nu ook echt beginnen met boren, dat is een belangrijke stap in de verduurzaming van onze stad.

Zou je aan de Delftse politiek iets willen veranderen, zo ja, wat en waarom?
In de eerste plaats heb ik er ongelofelijk veel zin in als niet alles meer via Zoom, Skype ofTeams is. Dat we gewoon weer in de raadszaal zitten.

Wat vind je van de regeling voor live-muziek in de binnenstad?
De horeca is enorm hard getroffen door corona. Ik hoor verhalen van ondernemers die nog geen kwart van hun normale omzet konden draaien, buffers zijn hartstikke op. Zodra het weer kan, moeten we ze de kans geven dat enigszins in te halen. Wat mij betreft zijn we daarbij coulanter met sommige regels. Bijvoorbeeld door grotere terrassen toe te staan; dat deden we deze zomer al. En ook door meer live-muziek toe te staan, dat trekt bezoekers en dat heeft de horeca nodig. En los van de ondernemers: volgens mij hebben Delftenaren daar ook gewoon behoefte aan. Ikzelf heb daar in ieder geval echt enorm veel zin in!

Wat vind je van het Delftse corona-beleid?
Het meeste corona-beleid is natuurlijk landelijk, daar besluiten ze bijvoorbeeld over lockdowns en over steun. De gemeente kan kleine dingen doen, en doet dat ook. Zo hebben we bijvoorbeeld de precario kwijtgescholden. We moeten goed in gesprek blijven met elkaar. Samen met VVD heeft D66 vorige week een rondetafelgesprek gehouden met ondernemers. Voor de toekomst is het vooral belangrijk dat we elkaar de ruimte gunnen die we nodig hebben om uit de crisis te komen.

Willem de Bie
Meer berichten
 
CustomHtml_1