<p>&#39;Een wens van STIP is om meer cultuur in de wijken te realisren&#39;</p>

'Een wens van STIP is om meer cultuur in de wijken te realisren'

(Foto: Willem de Bie)

Politiek: Ida de Boer - STIP

DELFT – Het bestuur van de stad is in handen van door de inwoners gekozen gemeenteraadsleden. Delft heeft 39 raadsleden die als volgt zijn verdeeld: GroenLinks (7), STIP (6), D66 (5), VVD (3), CDA (3), SP (3), PvdA (3), ChristenUnie (2), Stadsbelangen (2), Groep Stoelinga (3) en Onafhankelijk Delft (2). Met enige regelmaat laten we u kennismaken met een van de politici van deze partijen. In deze aflevering: Ida de Boer van STIP.

Wat doe je naast je raadswerk? 
Ik heb net mijn bachelor bedrijfskunde aan de Rotterdam School of Management afgerond. Momenteel zet ik me vol tijd in voor Delft namens STIP. Afgelopen donderdag heb ik het fractievoorzitterschap van Matthijs Gouwerok overgenomen. Met deze rol zou ik graag nog meer mensen in Delft willen verbinden. In mijn vrije tijd bezoek ik graag musea en loop ik hard in Delftse Hout.

Wie is, als het over politiek gaat, je grote voorbeeld?
Een van mijn voorbeelden is mijn opa, Harm de Boer. Naast zijn carrière bij het Ministerie van Landbouw en tal van vrijwilligerstaken bij maatschappelijke instellingen in Den Haag heeft hij zich in de gemeente Utrecht als politie-inspecteur hard ingezet voor het verbeteren van de omstandigheden voor sekswerkers. Het is een mooie gedachte dat ik dat stokje nu van hem kan overnemen door dit onderwerp ook in de Delftse gemeenteraad aan te kaarten. Hij heeft me ook geleerd dat je altijd moet luisteren naar de ander. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar zo kan je mensen verbinden en samen tot de juiste oplossing komen. Deze les hoop ik in mijn raadswerk voort te zetten.

Waarom koos je voor STIP? 
STIP is een jonge toegankelijke partij met frisse ideeën. Doordat de raadsleden wisselen door de periode heen is er altijd ruimte voor nieuwe oplossingen. Daarbij sta ik achter de speerpunten van STIP. Zo staat duurzaamheid op 1. We willen als gemeente in 2050 volledig energieneutraal zijn. De tussendoelen worden echter niet behaald. Daarom ben ik ook blij met de motie van STIP in de afgelopen raadsvergadering die vroeg om in kaart te brengen wat we precies moeten doen om bij onze duurzaamheidsdoelen te komen. Deze door STIP ingediende motie bevestigde wederom waarom STIP een goede keuze was.

Wat zijn jouw aandachtsgebieden in de raad en wat trekt je daarin? 
Mijn aandachtsgebieden zijn onder andere economie, cultuur en veiligheid. In een stad met een onderwijsinstelling als de TU Delft hebben we een goede voedingsbodem voor een sterke kenniseconomie. De kennis die bij de TU Delft wordt verzameld wordt gebruikt door veel bedrijven in Delft. Projecten zoals het doorgroeigebouw NEXT!Delft zorgen ervoor dat we de bedrijven die uit onze onderwijsinstellingen voortkomen kunnen huisvesten. Ook verbeteren dit soort bedrijven onze regionale positie als stad. Daarnaast geloof ik in de verbindende werking van cultuur. Zeker in tijden van corona is te zien te zien hoe erg men op zoek is naar ontmoeting.

Cultuur zie ik als middel dat mensen met verschillende achtergronden kan verbinden. Een paar weken terug was ik gaan kijken bij de maakweken waar kinderen met elkaar werkten aan een groot kunstwerk. Kinderen en ouders met verschillende achtergronden konden elkaar hier ontmoeten. Dit is precies het verbindende effect dat cultuur kan hebben. Als laatste hou ik me bezig met veiligheid; dit is een onderwerp dat ik, sinds ik raadslid ben, steeds interessanter ben gaan vinden.

Het is een erg brede portefeuille met veel verschillende vraagstukken: van polarisatie tot cameratoezicht of de APV. Zeker in deze crisistijd is het belangrijk om polarisatie zo veel mogelijk te voorkomen. Het voelt als een eer dat ik als raadslid over deze onderwerpen na mag denken.

Met wat voor projecten ben je op dit moment bezig?
Samen met D66 stelde ik schriftelijke vragen over de veiligheid van sekswerkers. Momenteel zijn er ongeveer 120 sekswerkers in Delft. Er is helaas weinig zicht op deze sekswerkers. Zonder duidelijke richtlijnen kunnen we de veiligheid en de zorg voor sekswerkers niet waarborgen. Sekswerk is een legale beroepsgroep, maar het is voor een sekswerker nu niet duidelijk waar ze voor juridische zorg terecht kunnen. Om de veiligheid en zorg voor deze sekswerkers te waarborgen is het belangrijk om hier duidelijk beleid op te hebben. Daarom zouden we graag zien dat de gemeente in gesprek gaat met deze sekswerkers. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de veiligheid en de nodige zorg gewaarborgd wordt.

Wat zou je in jouw raadsperiode nog willen verwezenlijken? 
Door de corona crisis is het raadswerk veranderd. Het is nu belangrijk om onze bestaande instanties zo goed mogelijk te ondersteunen. Ik zou dan ook graag de ondernemers willen ondersteunen om de corona crisis zo goed mogelijk door te komen. Samen met GL, het CDA en de VVD organiseren we binnenkort dan ook een beeldvormende sessie over de herstelplannen voor ondernemers.

Zo kunnen we hopelijk een beter beeld krijgen over de stappen die gezet moeten worden om de ondernemers te ondersteunen. Op lange termijn zou ook ik graag meer cultuur in de wijken willen zien. Binnenkort bespreken we de cultuurkaders van Delft. Een wens van STIP is om hierin cultuur in de wijken goed terug te zien komen.

Wat vind je van de regeling voor live-muziek in de binnenstad? 
STIP ziet graag een bruisende binnenstad. Daar hoort onder andere live-muziek bij! Het Delft Jazz Festival is een goed voorbeeld waarbij de stad echt opleeft. Daarnaast hebben ondernemers in Delft hebben ook de ruimte om af en toe een bandje te laten optreden, hier hebben we een half jaar geleden in de raad een bespreking over gehad. STIP had graag gezien dat er meer ruimte was gekomen voor ondernemers om live-muziek te faciliteren. Het was dan ook jammer dat er geen meerderheid voor was in de raad. Muziek is laagdrempelig en verbindt jong en oud.

Willem de Bie
Meer berichten