<p>Om faillissement te voorkomen heeft de gemeente besloten de scholengemeenschap 1,5 miljoen euro te lenen (Foto: Koos Bommel&eacute;)</p>

Om faillissement te voorkomen heeft de gemeente besloten de scholengemeenschap 1,5 miljoen euro te lenen (Foto: Koos Bommelé)

(Foto: KOOS BOMMELE)

'We vallen niet om, we blijven gewoon bestaan!'

DELFT - Het Grotius College is door fraude, mismanagement en een teruglopend leerlingenaantal in zwaar weer terechtgekomen. De gemeente gaat de school maximaal 1,5 miljoen euro lenen om een faillissement te voorkomen. Inmiddels gaat het weer de goede kant op, aldus het schoolbestuur.

Door Cheyenne Toetenel

De malversaties kwamen in 2019 aan het licht tijdens de afwezigheid van toenmalig directeur Andrew van den B. Uit onderzoek van Hoffmann Bedrijfsrecherche blijkt dat de voormalig bestuurder in acht jaar tijd een bedrag van 82.800 euro van de rekening van de school heeft gehaald en ruim 73.000 euro heeft overgemaakt naar zijn privérekening. Daar bleef het niet bij: Van den B. liet op kosten van de school een privédocument vertalen en volgde zonder toestemming een MBA-opleiding op kosten van de scholengemeenschap. De oud-bestuurder is op staande voet ontslagen en moet binnenkort voor de rechter verschijnen.

Lening
Om faillissement te voorkomen heeft de gemeente besloten de scholengemeenschap 1,5 miljoen euro te lenen. Omwille van de ernst van de situatie en de gevoeligheid van de informatie heeft de gemeenteraad eerder dit jaar ingestemd met geheimhouding. “De geheimhouding was nodig om zo snel mogelijk, zonder publiciteit die tot onrust bij bijvoorbeeld ouders en leerlingen kon leiden, de problemen aan te pakken en met oplossingen te komen”, vertelt een woordvoerder van de gemeente Delft. “Nu de situatie weer onder controle is, is volledige geheimhouding niet langer nodig.” De gemeente Delft heeft besloten een lening te verstrekken aan het Grotius College, omdat ze de financiële problemen niet zelfstandig kunnen oplossen. “Het is een wettelijke taak van de gemeente om te voorzien in de behoefte aan openbaar onderwijs.” Wethouder Hatte van der Woude: “We vinden het belangrijk de continuïteit van het openbaar onderwijs in Delft te garanderen. In eerste instantie voor de leerlingen van het Grotius. Daarnaast is het voortgezet openbaar onderwijs in Delft van maatschappelijk belang voor de leerlingen en hun ouders in Delft en in de regio. Het borgt de toegankelijkheid van het onderwijs. Daarbij is voor de keuzevrijheid (artikel 23 grondwet) van belang dat ouders en kinderen de keuze hebben tussen bijzonder onderwijs en openbaar onderwijs. De lening is bedoeld om het Grotius College de ruimte te geven duurzame oplossingen voor de toekomst te zoeken. Het Grotius College heeft al enorm goed werk verricht afgelopen jaar.”

Overlevingsplan
Volgens Paul Zevenbergen, interim-bestuurder van het Grotius College, was het frauderen destijds mogelijk omdat de school de bedrijfsvoering niet op orde had. “Met de bedrijfsvoering die we nu hebben, zijn dergelijke frauduleuze praktijken niet langer mogelijk. Betalingen kunnen niet meer worden gedaan zonder akkoord van meerdere personen.” Dit was ook één van de benoemde aspecten in het overlevingsplan waar de toekenning van de lening op is gebaseerd. “Dit plan heeft draagvlak bij de medezeggenschapsraad van het Grotius College en geeft vertrouwen in een goede toekomst.” Het overlevingsplan bevat drie belangrijke elementen. Het eerste is het onderwijs, waarin inmiddels al flinke voortuitgang is geboekt dankzij de genomen maatregelen. “We hebben in het herstelonderzoek van de onderwijsinspectie een voldoende gekregen voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur, waarin eerder tekortkomingen waren geconstateerd.” Het tweede element is gefocust op de financiële situatie, waarin de lening van de gemeente Delft is betrokken. “Aan deze lening zijn strenge eisen gesteld, dus men hoeft absoluut niet bang te zijn dat het een investering in een bodemloze put is zoals de situatie eerder deze week werd genoemd.” Ook één van de lastigste maatregelen uit het plan is genomen. “Helaas was bezuinigen een eis en hebben we afscheid moeten nemen van een aantal collega’s. Er zijn geen gedwongen ontslagen gevallen. Het laatste deel van het overlevingsplan is gericht op de toekomst. “Momenteel bekijken wij samen met een aantal collega-schoolbesturen of we tot een vorm van samenwerking kunnen komen.” Delft op Zondag heeft het net vastgestelde onderzoeksrapport van de Onderwijsinspectie ingezien. Daaruit blijkt dat het Grotius College op de goede weg is. De Inspectie blijft er op toezien dat ook de laatste verbeterstappen worden gezet.

Oneerlijk
Hoewel de problemen deze week de publiciteit hebben gehaald, behoort het merendeel van de negativiteit volgens Judith Rijnders, conrector onderbouw locatie Juniusstraat, tot het verleden. “De rust is voor ons al wedergekeerd. Dat onze school juist nu negatief in het nieuws komt, wordt door sommigen daarom ook als oneerlijk ervaren.” Rijnders merkt dat de sfeer op de school nu zelfs beter is dan afgelopen schooljaar. “Waarschijnlijk heeft dat te maken met de duidelijkheid die er nu is over de gehele situatie. De rust, het overzicht en het vertrouwen is terug.”

Positief
In tegenstelling tot een eerdere periode, voldoet het onderwijs op het Grotius College nu ook weer volledig aan de eisen, heeft de onderwijsinspectie in 2019 vastgesteld. “Om dat te bereiken hebben wij als school hard gewerkt. Iedereen heeft alle zeilen bijgezet om de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van leerlingen te verbeteren, wat zijn vruchten heeft afgeworpen.” Ondanks de huidige negatieve publiciteit zien Rijnders en Zevenbergen de toekomst van de school positief in. “Leerlingen mogen absoluut geen last hebben van dit soort zaken, zij moeten een leerzame en leuke middelbare schooltijd hebben. Het zou fijn zijn als we nu verder kunnen met waar we voor zijn: lessen verzorgen.”

Cheyenne Toetenel
Meer berichten