Op de TU Delft Campus moet Next!Delft ruimte bieden aan bedrijven die doorgroeien, naast de starters in YES!Delft (Foto: TU Delft)
Op de TU Delft Campus moet Next!Delft ruimte bieden aan bedrijven die doorgroeien, naast de starters in YES!Delft (Foto: TU Delft)

'NeXt!Delft zal een positieve invloed hebben op de Delftse economie'

Algemeen

DELFT - De gemeente Delft heeft een forse ambitie als het gaat om de groei van de werkgelegenheid in de stad. Nu wordt daarbinnen een flinke stap gezet met de realisatie van een bedrijfsverzamelgebouw op de TU Delft Campus. Next!Delft moet ruimte bieden aan bedrijven die doorgroeien, naast de starters in YES!Delft.

Door Cheyenne Toetenel

NeXt!Delft biedt huisvesting en voorzieningen aan innovatieve bedrijven die op de TU Delft Campus gevestigd willen zijn of blijven. Het gebouw zorgt voor een breder aanbod van typen huisvesting en biedt de mogelijkheid voor bedrijven om eenvoudig door te kunnen groeien en door te stromen op de TU Delft Campus. Het behouden van bestaande bedrijven en aantrekken van nieuwe bedrijven moet bijdragen aan de uitwisseling van kennis door de hoge concentratie van bedrijven binnen dezelfde sector én is van invloed op de Delftse economie.

Coproductie
De realisatie van het gebouw komt voort uit een samenwerking tussen het ASR Dutch Science Park Fund en de TU Delft. Daarnaast dragen subsidies van het gemeentelijk Fonds Delft 2040 en de provincie Zuid-Holland bij aan de verwezenlijking. De gemeente ondersteunt op twee vlakken. "Allereerst met een bijdrage in de algemene voorzieningen", aldus wethouder van Economie, Bas Vollebregt "Het gebouw moet voelen als een clubhuis waar heel technologisch Delft samenkomt. Daarnaast dragen wij bij in de huurgarantie. Het is voor bedrijven moeilijk om een huurcontract voor een langere tijd te tekenen. De jonge ondernemers hebben behoefte aan een flexibel huurcontract, waardoor het vastgoedtechnisch gezien een hele ingewikkelde investering is om van de grond te krijgen. Door garant te staan voor een deel van de huur, stellen wij het ASR Dutch Science Park Fund in staat de investering te doen."

Ambitie
Voor de gemeente is de belangrijkste focus in dit project de toename van de werkgelegenheid, vertelt Vollebregt. "De stad gaat groeien, waardoor wij als gemeente de ambitie hebben neergezet om 10.000 nieuwe banen te creëren tot 2040. De belangrijkste uitdaging daarbij is op dit moment het tekort aan bedrijfsruimte. Bedrijven verlaten Delft, omdat ze hier geen plek kunnen vinden, juist op het moment dat ze gaan opschalen. NeXt!Delft biedt daarvoor een oplossing." Paul Althuis, directeur van het Valorisatiecentrum van de TU Delft, vult aan: "De sterkte van dit project zit hem in de combinatie van kantoor- én maakruimte, waardoor niet alleen academici een werkplek wordt geboden, maar ook praktisch opgeleiden. Die toename van banen op alle niveaus is zeer waardevol."

Scale-ups
Vanuit de TU Delft vindt intensief contact plaats met startende bedrijven, waardoor een beeld is gevormd van de behoefte om te groeien. "Met die indicatie en het simpele feit dat de komst van het gebouw straks een aanzuigende werking zal hebben voor partijen, zijn wij tot een vloeroppervlakte van 10.000 m2 gekomen." Vollebregt: "Dit is een mooie eerste stap, maar natuurlijk niet het volledige antwoord op het tekort aan werkgelegenheid in Delft. Op andere plekken moet ook nog fors bedrijfsruimte worden toegevoegd, om uiteindelijk te zorgen dat in de hele stad voldoende ruimte is. Met NeXt!Delft hopen wij in ieder geval een aantal bedrijven in staat te stellen om ofwel naar Delft te komen, ofwel in Delft te blijven. Naar verwachting zal er een plek worden gecreëerd voor 500 mensen." Althuis gaat ervan uit dat op de TU Delft Campus in de toekomst meer bedrijfsverzamelgebouwen worden gevormd. "De realisatie van NeXt!Delft in 2022 is een mooi begin, maar wat ons betreft slechts één gebouw van een hele reeks."

Coronacrisis
Althuis verwacht dat de coronacrisis geen gevolgen zal hebben voor de realisatie van het project. "Naar verwachting zal de situatie genormaliseerd zijn op het moment dat NeXt!Delft opent en zal de vraag naar gebruiksruimte blijven. Natuurlijk krijgen veel bedrijven nu een dipje, maar dat zal niet problematisch zijn voor het vullen van het gebouw." Vollebregt beaamt dit: "Het tekort is momenteel zo groot, dat het aanbod de vraag echt niet zal overstijgen, ook niet na deze coronacrisis. Daarnaast is het voor ons als gemeente belangrijk om in zo'n crisis niet alleen bezig te zijn met het oplossen van de klap op de korte termijn en herstelplannen voor de middellange termijn, maar juist ook met investeringen voor de lange termijn. Door dit niet te doen, zal de crisis juist alleen maar dieper gaan. De stad blijft de komende jaren groeien. Het aantal woningen neemt tot aan 2040 toe met 15.000 en het is een uitdaging om te zorgen dat ook de werkgelegenheid meegroeit."