<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo delftopzondag.nl
Delft dreigt een stad te worden van jongeren en ouderen, door vergroening en vergrijzing
Delft dreigt een stad te worden van jongeren en ouderen, door vergroening en vergrijzing (Foto: )

Delft vergroent én vergrijst in rap tempo

'Als de klokvorm van de piramide zich verder verdiept, wordt Delft een stad van jongeren en van ouderen'

DELFT - Delft dreigt een stad van jongeren en ouderen te worden, blijkt uit een ambtelijke verkenning van de tweedeling en meerdeling in Delft. De omvang van deze groepen neemt toe, en dat terwijl het aandeel van de groep 30- tot 60-jarigen kleiner wordt.

Door Cheyenne Toetenel

De bevolkingsopbouw van Delft is in de afgelopen twee decennia drastisch veranderd, toont het rapport 'Een stad met verschillen' dat door de gemeente naar buiten is gebracht. De Delftse bevolking is gegroeid, wat voor een belangrijk deel komt door de toename van het aantal jongeren van 20 tot en met 29 jaar. Dit is een groep die veelal bestaat uit studenten. De landelijke trend van de vergrijzing is ook terug te zien in Delft; het aantal ouderen neemt net als het aantal jongeren toe. De omvang van de groep personen van middelbare leeftijd neemt de laatste jaren juist af. In het rapport wordt gewaarschuwd: "Als de klokvorm van de piramide zich verder verdiept, wordt Delft een stad van jongeren en van ouderen."

Buurgemeenten
Het rapport toont aan dat jongeren op een bepaalde leeftijd wegtrekken uit de stad, vaak op het moment dat zij een gezin hebben of willen stichten, waardoor Delft minder 30-plussers in de stad houdt. Deze trend zet sneller door dan verwacht. Gezinnen verhuizen naar woningen in onder meer Ypenburg, Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp. "Het wegtrekken van de werkende middenklasse uit Delft wordt veroorzaakt door de bijzonder slecht verdeelde Delftse woningvoorraad", aldus Miranda Voogt van de VVD. "Slechts 8 procent van de huurwoningen in Delft betreft een woning in het betaalbare middensegment. Dit betekent dat de werkende middenklasse en starters op de woningmarkt, zij die niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning en zij die niet willen of kunnen kopen, hun woning buiten Delft moet zoeken." De VVD vindt dit zorgwekkend. "Als er alleen maar jongeren en ouderen in een stad wonen, levert dat op termijn namelijk financiële problemen op, omdat de groep die de lasten draagt steeds kleiner wordt." Volgens Voogt kan de krimp van de 30- tot 60-jarigen maar op een manier worden opgelost: "Bouwen, bouwen en nog meer bouwen."

Vergrijzing
Frank van Vliet, fractievoorzitter van GroenLinks, wijst naar de vergrijzing als oorzaak van de afname 30- tot 60-jarigen. "We zien dat bijvoorbeeld in Tanthof bij de bouw van de wijk veel mensen zijn komen wonen als jonge gezinnen. Inmiddels zijn de kinderen het huis uit, maar in de directe omgeving zijn geen seniorenwoningen. Daarom blijven ouderen in hun gezinswoning wonen. Het is belangrijk om woningen te bouwen voor ouderen, zodat er doorstroming ontstaat en gezinswoningen weer beschikbaar komen voor gezinnen."

Vergroening
Frank Visser van het CDA wijst juist de snelle groei van de universiteit aan als oorzaak van de afname 30- tot 60-jarigen. Vergeleken met andere Nederlandse steden kent Delft een relatief hoogopgeleide bevolking. Als we kijken naar de verdeling naar leeftijd en geslacht is Delft een echte studentenstad: 15 procent van de Delftse bevolking is student. Het aantal studenten neemt toe, waardoor jongeren een relatief grote omvang aannemen. Die 'vergroening' moet volgens Visser worden aangepakt. "De afgelopen jaren zijn gezinswoningen massaal omgebouwd tot studentenwoningen. Te massale verkamering zorgt niet alleen voor overlast in sommige straten, maar zorgt er ook voor dat er onvoldoende woningen beschikbaar zijn voor de doelgroep waarvoor ze gebouwd zijn: starters en gezinnen." Om een gezonde balans te houden en om de lusten en lasten eerlijk over de stad te verdelen, heeft het CDA eerder voorgesteld dat in elke straat maximaal 1 op de 6 woningen omgebouwd mag worden tot studentenhuis. Ook moet volgens het CDA gekeken worden naar studentenhuisvestingsmogelijkheden buiten Delft. "Zo hopen wij te bereiken dat Delft weer een stad wordt voor alle leeftijdsgroepen, inclusief gezinnen en starters."

Binding met de stad
In het rapport komt naar voren dat niet alleen oorspronkelijke Delftse jongeren op een bepaalde leeftijd wegtrekken uit de stad. Ook slaagt Delft er ondanks die grote aantallen studenten nauwelijks in om afgestudeerden aan de stad te binden. Voor afgestudeerde academici hebben de grote steden in de Randstad meer aantrekkingskracht dan Delft. Matthijs Gouwerok, fractievoorzitter van STIP, herkent zich in dit signaal. "Het is belangrijk om de nieuwe student al vroeg in de beginfase van hun studie bloot te stellen aan al het moois van Delft, zoals onze musea en de vele culturele en gezellige evenementen. Bijvoorbeeld door een evenementenkalender of een leuke ontvangstbox voor nieuwe studenten, waaronder studenten. Maar belangrijker, er zijn in Delft weinig doorstroommogelijkheden voor afgestudeerden, met name door het tekort aan starterswoningen in het middenhuursegment. Voor de nog niet afgestudeerden gaat daaraan vooraf dat oudere studenten die graag rustiger willen wonen, lastig een kamer kunnen vinden door het actief tegengaan van verkamering." Volgens Gouwerok moet de binding worden versterkt door juist in te zetten op gemengde wijken in de stad en moet daar, in tegenstelling tot het standpunt van het CDA, ruimte zijn voor meer studentenkamers. "Zo zorgen we dat studenten zich Delfts gaan voelen en hier willen blijven wonen en bijdragen na hun studie."

Gemeente Delft
Een woordvoerder van de gemeente Delft laat weten dat de gemeente streeft naar een evenwichtige opbouw van woningen/woningtypen passend bij de huidige en toekomstige woonbehoeften. "Het gaat daarbij om een mix van koopwoningen en huurwoningen in verschillende prijsklassen. De inzet is dat de woningen flexibel en toekomstbestendig zijn en geschikt voor verschillende doelgroepen. De gemeente maakt daarin geen specifiek apart onderscheid voor de doelgroep in de middelbare leeftijdsklassen."

Cheyenne Toetenel

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419598&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>