Logo delftopzondag.nl
Waar in Delft de islamitische school zou moeten komen volgens de stichting is nog niet bekend
Waar in Delft de islamitische school zou moeten komen volgens de stichting is nog niet bekend (Foto: )

Politiek verdeeld over eventuele komst islamitische basisschool

DELFT - Stichting Islamitisch College heeft de wens een islamitische basisschool te stichten in Delft. Daarom heeft de stichting een aanvraag ingediend bij de gemeente, om een islamitische basisschool op te nemen in het plan van nieuwe scholen 2021-2024.

Door Cheyenne Toetenel

Dit is niet de eerste keer dat Stichting Islamitisch College een aanvraag indient. Sterker nog, dit is de zesde keer dat de stichting een poging waagt om een islamitische basisschool in Delft op te zetten. De laatste aanvraag was in 2015. Deze werd afgewezen, omdat er volgens de gemeente onvoldoende bewijs in de aanvraag stond dat er genoeg leerlingen zouden zijn om de school bestaansrecht te geven. Dit zou nu anders zijn volgens bestuurder Hasan Gogus van Stichting Islamitisch College, omdat in deze aanvraag goed onderbouwde cijfers zijn opgenomen met uitgebreide rapportages.

Verwachting
Het voedingsgebied van de gewenste school bestrijkt de gemeente Delft en de aangrenzende gebieden Den Hoorn, Rijswijk, Ypenburg en Delfgauw. De stichting verwacht volgend jaar te kunnen starten met 702 leerlingen, waarvan 387 uit Delft en 315 uit de aangrenzende gemeenten. En waar die school dan zou moeten komen? Daarover treedt het schoolbestuur graag in overleg met de gemeente Delft om samen de definitieve plaats in de stad te bepalen.

Bijzonder onderwijs
De meningen die klinken vanuit de Delftse fracties zijn verdeeld. Er wordt veelvuldig gewezen naar de vrijheid van godsdienst in de grondwet, zo ook door raadslid Matthijs Gouwerok, fractievoorzitter van STIP: "Zolang de aanvraag voldoet aan de voorwaarden, heeft STIP daarom geen bezwaar." Rob van Woudenberg van het CDA geeft aan dat zijn partij in de basis vindt dat het mogelijk moet zijn. "Onze grondrechten zijn zeer belangrijk en waardevol. Bijzonder onderwijs is een groot goed in Nederland en zoals dat voor Protestants en Katholiek onderwijs mogelijk is, is het ook mogelijk voor islamitisch onderwijs." Fractievoorzitter Joëlle Gooijer-Medema van de ChristenUnie sluit zich hierbij aan. Toch heeft zij ook kritiek op de aanvraag: "Om het draagvlak te peilen, is gekeken naar de etnische achtergrond van Delftenaren. Daarmee wordt verondersteld dat etniciteit en religie hetzelfde is, wat niet het geval is. Niet elke Turkse Nederlander is bijvoorbeeld moslim. En niet elke moslim wil zijn of haar kinderen naar een islamitische school sturen." Ook zegt zij dat we ons moeten realiseren dat de oprichting van een nieuwe school effect heeft op de bestaande scholen. "Als leerlingen vertrekken, leidt dit tot minder inkomsten voor deze scholen en daarmee tot tekorten op hun begroting."

Openbaar onderwijs
Hoewel de VVD, GroenLinks en de SP ook wijzen op het recht op bijzonder onderwijs, laten deze weten er niet zozeer voorstander van te zijn. Fractievoorzitter Dimitri van Rijn geeft aan dat er wat de VVD betreft binnen het basis- en voortgezet onderwijs op een waardevrije manier aandacht dient te worden besteed aan binnen samenlevingen heersende levensovertuigingen. Fractievoorzitter van GroenLinks, Frank van Vliet, zegt dat ook zijn partij het liefst geen aparte scholen ziet. "Wij zijn voor een gecombineerde school, waarin ruimte is voor ieders religie en waarbij kinderen met elkaar samenleven." Toch weet hij dat zo'n school er wellicht moet komen: "Zolang er christelijke en katholieke scholen zijn moet het net zo goed mogelijk zijn dat er een islamitische school is." Ook Lieke van Rossum van de SP ziet dit in, maar is uiteindelijk toch voorstander van openbaar onderwijs. "Zo kunnen zij over de verschillende religies leren die mensen uitoefenen. Juist in deze tijd zou er meer gemixt moeten worden, dat leidt tot meer onderling begrip." Bram Stoop van Stadsbelangen Delft ziet de komst van een islamitische basisschool als een stap terug in de tijd. "Het is bewezen dat het juist goed is om kinderen van alle culturen samen door een deur te laten gaan. De islamitische lessen kunnen wat mij betreft op andere locaties, maar op school moeten de kinderen mengen. Daarnaast vraag ik me af of er echt behoefte is aan zo'n school in Delft." Martin Stoelinga van Onafhankelijk Delft zegt sterk tegen een islamitische school te zijn. "Nederland kent een joods-christelijke traditie en wij hechten aan deze uitgangspunten. Wij hebben absoluut geen goed gevoel over wat er op zo'n school allemaal geleerd of geïndoctrineerd wordt." Willy Tiekstra van de PvdA wilde niet inhoudelijk reageren op de komst van een islamitische school, maar gaf aan dat het voor de PvdA belangrijk is dat een school een plek is waar kinderen gelijke kansen krijgen en waar zij onze democratische waarden, zoals de gelijkheid van mannen en vrouwen en van homo's en hetero's, meekrijgen.

Meer berichten