<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo delftopzondag.nl
Geïnteresseerde bewoners luisteren naar wethouder Brandligt bij een eerdere bijeenkomst
Geïnteresseerde bewoners luisteren naar wethouder Brandligt bij een eerdere bijeenkomst (Foto: )

Stichting Platform Energietransitie Delft wil élke Delftenaar bereiken

'Wij zijn een onafhankelijke partij, tussen de energieleveranciers en de politiek in'

DELFT - Het Platform Energietransitie Delft is sinds een maand een heuse stichting, met eigen logo. Kortom: de bereik- en zichtbaarheid van deze club, bewoners voor bewoners, wordt steeds beter.

Door Ruud Stift

Zo staat er op woensdag 13 november, aanvang 20.00 uur, een openbare bijeenkomst gepland bij TOPdelft aan het Agathaplein. Deze bijeenkomst heeft energietransitie als enige agendapunt.
Heel belangrijk volgens Yolande Kolstee, voorzitter van de Stichting Platform Energietransitie Delft (SPED): "We krijgen er als bewoners van Delft allemaal mee te maken en het brengt grote infrastructurele veranderingen met zich mee."

Thema
Het thema van de bijeenkomst luidt: 'Energietransitie van onderop, hoe gaan we dat doen?' Yolande luidt de avond in en er zal ook gesproken worden door Trude Buitenhuis namens Eneco. Zij vertelt over de warmterotonde Zuid-Holland, waarmee gemeente Delft de Kuyperwijk, Poptahof en Voorhof van warmte wil gaan voorzien. Verder gaat Arjen Rijsdijk, senior-beleidsmedewerker van de Gemeente Delft, onder andere in op de beschikbare subsidieregelingen om de bewoners te ondersteunen bij de isolatie van de woningen.

Onafhankelijk
De SPED is voortgekomen uit de participatiebijeenkomsten die de gemeente in 2018 organiseerde. Marcel Koops, fysicus en lid van het bestuur: "We zijn een volkomen onafhankelijke organisatie, zowel naar de energieleveranciers als naar de politiek toe. We richten ons voornamelijk op de warmtetransitie, die -door de wijkgerichte aanpak- de bewoners raakt en waar de gemeente verantwoordelijk voor is. De gemeente komt met een Warmteplan in 2021. Wij willen dat bewoners daar ook mede iets over te zeggen moeten hebben. Dan is het handig om een clubje te formeren met deskundigen en vrijwilligers die de gemeentelijke informatie vertaald naar de bewoners.
We zetten in op bewustwording door heel Delft en gaan daarvoor actief de wijken in. Een aantal buurtverenigingen heeft zich al bij ons aangesloten, maar nog niet allemaal. Met onze stichting willen we een doorsnede van de Delftse bevolking bereiken: bewoners met een diverse achtergrond en zowel huurders als kopers. Zo zijn we ook in gesprek met huurdersorganisaties."

Carbon free
Yolande: "We kijken naar wat de gemeente voor de wijken in petto heeft. De ene wijk krijgt warmtenet als vervanger en de andere wijk wordt bediend met waterpompen. Het grotere doel in deze is om een 'carbon free economy' te bewerkstelligen. CO2 weg ermee! Maar hoe? Wat is de beste methode?
Wij horen vaak vanuit de wijken: 'Wat kunnen en mogen we al zelf doen?' Ons antwoord: isoleren is sowieso nuttig, dat bespaart altijd. Daarnaast bestaan er veel 'tools' om de uitstoot van CO2 binnen het huishouden zelf te berekenen. Tot 2050 is er nog gas, maar in Delft moet iedereen al fors minder CO2 uitstoten."

Verduurzamen
Marcel: "Delft heeft heel veel jaren '50 en '60 wijken. Die zijn moeilijk te verduurzamen. Vroeger werd gas gewoon van bovenaf, van overheidswege, uitgerold. In de toekomst gaat dat anders. Bij verwarming van wijken zijn meer partijen betrokken, want er bestaan geen gemeentelijke energiebedrijven meer. Ook de burger is een partij, want het gaat hen geld kosten, dus hoe zit het bijvoorbeeld met subsidies? En hoe zit het met de verschillen tussen huurders en huiseigenaren?
Wij bundelen de ideeën die leven door wijkbijeenkomsten te organiseren. De ene wijk is ook beter georganiseerd dan de andere. We willen met iedereen samenwerken, maar we blijven ook kritisch. De gemeente wordt door ons gevoed met plannen en ideeën."

Bijeenkomsten
Yolande: "Eens in de zes weken komen we bij elkaar, vaak met een vertegenwoordiger namens de gemeente. Deze bijeenkomsten, die gaan over wat er verandert in Delft, zijn openbaar en meestal staan ze gepland in een buurthuis. We spreken ook geregeld af met de politiek zelf, de wethouder, of met huurdersverenigingen. We kunnen altijd nieuwe mensen gebruiken, om nog beter vertegenwoordigd te zijn in alle wijken van Delft."

Dialoog
"We willen in een serie avonden kennis en informatie uitwisselen over duurzaamheid en energietransitie, initiatieven uit de stad een podium bieden en de dialoog bevorderen met elkaar en met maatschappelijke organisaties en de overheid. Woensdag 13 november zien we als startbijeenkomst voor ons programma, waarin we ook graag reacties en suggesties hiervoor horen."

TOPdelft organiseert samen met het Platform Energietransitie Delft de aftrap van een serie avonden over de energietransitie. De energietransitie is niet alleen een opgave voor de gemeente, maar zeker ook voor bewoners en bedrijven. Het vraagt om betrokkenheid van ons allemaal bij de aanpak en keuze van oplossingen. Het vraagt om meedenken van onderop, vanuit de wijk, de buurt of de straat.

Platform
TOPdelft biedt een platform voor discussie over technologie en innovatie en creativiteit en over vraagstukken en initiatieven en experimenten van en uit de stad.
Geïnteresseerde burgers van Delft zijn welkom, maar ook buurt-, wijk- en huurdersorganisaties, vve-besturen en maatschappelijke organisaties en bedrijven, initiatiefgroepen. De bijeenkomst is gratis, aanmelden is niet nodig. Inloop vanaf 19.30 uur. Meer weten of zelf actief meedoen? Actuele informatie over lopende activiteiten is op te vragen via info@platformenergietransitiedelft.nl


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419598&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>